گزارش تصویری کمیسیون عمران مورخ ( 98/10/09 )

بازدید اعضای کمیسیون عمران از پروژه های عمرانی مورخ ( 98/10/09 ) بازدید اعضای کمیسیون عمران از روند پیشرفت پروژه فاضلاب شهری خیابان شهید رجایی و بررسی میدانی نامه های وارده به کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مورخ 98/10/09

ادامه مطلب »

رئیس شورا

محجوب پروین

ارتباط با ریاست