آخرین فعالیت های کمیسیون

مهدی باقرزاده در دل نوشته ای فرارسیدن سومین سالگرد شهادت سردار دلها شهید قاسم سلیمانی را تسلیت گفت:

سال ها امنیت یک کشور به دست پر توان و جهاد خالصانه سردار سلیمانی برقرار شده بود و با وجود این بزرگمرد ایرانی بود که هیچ کس را یاری نزدیک شدن به ایران نبود. امروز نیز با رفتن سردار شهید

ادامه مطلب »