آبان ۱۰, ۱۴۰۰

صورتجلسه هجدهم1400/8/4

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/8/4 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید

ادامه مطلب »

تماس با ریاست

محجوب پروین

ریاست

یادداشت ها