بهمن ۲۰, ۱۴۰۰

صورتجلسه سی و نهم 1400/11/14

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 9:30 روز پنجشنبه مورخ1400/11/14با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

ادامه مطلب »

تماس با ریاست

محجوب پروین

ریاست

یادداشت ها