شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
صورتجلسه شماره (سیزدهم) مورخ 98/3/7
1398/03/07
حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر،ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 98/3/7 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای محجوب پروین و با حضور اکثریت اعضا برگزارگردید.
******************

دستور کار جلسه:

1-بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات

 1-نامه آقای احمد براتی ساکن بلوار ذوالفقاری خیابان دانش 13 مطهری 12 درخصوص شکایت از ملک مجاور که در منطقه مسکونی اقدام به بسته بندی کود شیمیایی نموده و موجب آلودگی در محل گردیده قرائت و مقرر شد جهت بررسی با شهرداری مکاتبه شود.

2-نامه آقای حسین زاده درخصوص درخواست مساعدت مالی به هیئت هندبال و بابت تعمیر هلی شات که در مسیر راهپیمایی 22 بهمن شکسته شده بود قرائت و مقرر گردید با شهرداری مکاتبه شود.

3-نامه هیئت دوچرخه سواری بابلسر درخصوص مساعدت مالی به آقای صادقی مرشت از دوچرخه سواران بابلسر قرائت و مقرر شد با شهرداری جهت مساعدت مکاتبه شود.

4-نامه شماره 98/20/3324 مورخ 98/2/7 شهردار محترم و رئیس شورای سازمان حمل و نقل درخصوص ارسال یک جلد متمم و اصلاحیه شماره 2 بودجه سال 97 سازمان حمل و نقل قرائت و مقرر گردید جهت بررسی به خزانه داری کمیسیون مالی ارجاع شود.

5-نامه رئیس  اداره کمیته امداد بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تهیه ارزاق نیازمندان قرائت و مقرر شد با شهرداری جهت مساعدت مکاتبه شود.

6-نامه آقای حسن ساروئی مبنی بر درخواست اجرای نمایش اکروبات موتور سورای(دیوار وحشت) در بابلسر قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

7-نامه آقای عزیزخانی درخصوص درخواست رسیدگی به تقاضای ایشان بابت نحوه محاسبه مبلغ دریافتی از ایشان در واحد درآمد شهرداری قرائت و جهت بررسی به آقای خسروی ارجاع گردید.

8-نامه انجمن ناشنوایان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری مراسم افطاری برای ناشنوایان قرائت و مقرر شد با شهرداری جهت مساعدت مکاتبه شود.

9-نامه کانون فرهنگی پلاک هشت درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری برنامه های فرهنگی و دینی برای نوجوانان و جوانان قرائت و مقرر شد با شهرداری جهت مساعدت مکاتبه شود.

10-نامه شورایاری محله شهرک ساحلی درخصوص قطعه زمین خالی در پارکینگ پنجم انتهای خیابان دوم که به دلیل عدم رسیدگی موجب ایجاد آلودگی منطقه گردید قرائت و مقرر شد جهت اعمال قانون با شهرداری مکاتبه شود.

11-نامه آقای ضیاء بخش جهت بررسی و مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه شود.

12-نامه شورایاری محله گلچین سرا درخصوص قطعه زمین واقع در محل که بمدت 40 سال بلا استفاده مانده و درخواست ایجاد فضای سبز در آن محل را دارند قرائت و مقرر شد با شهرداری جهت بررسی و مساعدت حسب قانون جهت ساخت فضای سبز و پارک مکاتبه شود.

​13-نامه بازنشستگان شهرستان بابلسر در خصوص درخواست جایگزین نمودن مکان در صورت تخریب سرای مهر بابلسر قرائت و ضمن موافقت به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

مصوبات جلسه:

بند 1 -ماده واحده

نامه شماره 98/20/2942 مورخ 98/2/31 شهرداری محترم درخصوص تشکیل سازمان مدیریت پسماند شهرداری جهت مدیریت و ساماندهی مرکز دفن زباله قرائت و ضمن موافقت مقرر شد آقای محجوب پروین بعنوان ناظر شورابه مدت 2 سال به شهرداری معرفی گردند.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب گردید.

بند 2 -ماده واحده

نامه شماره 14/98/20/3234 مورخ 98/3/5 شهرداری محترم درخصوص ارسال موارد پیشنهادی پرداخت تعرفه عوارض جهت تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و تشویق در امر ساخت و ساز قانونی و رعایت ضوابط شهرداری توسط سازندگان قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب گردید.

بند 3 -ماده واحده

نامه شماره 1/98/20/2644مورخ 98/2/28 شهرداری محترم درخصوص پلاک شماره1/29329 واقع در بلوار ساحلی مابین پارکینگ 3 و 4 متعلق به آقای کمال فتحی و شرکاء حسب کارشناسی، کارشناس رسمی در جلسه مطرح به نظر کارشناسی موافقت حسب آیین نامه مالی اقدام فرمایند.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب گردید.


12-نامه شورایاری محله گلچین سرا درخصوص قطعه زمین واقع در محل که بمدت 40 سال بلا استفاده مانده و درخواست ایجاد فضای سبز در آن محل را دارند قرائت و مقرر شد با شهرداری جهت بررسی و مساعدت حسب قانون جهت ساخت فضای سبز و پارک مکاتبه شود.

13-نامه بازنشستگان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست جایگزینی نمودن مکان درصورت تخریب سرای مهر بابلسر قرائت و ضمن موافقت به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

مصوبات جلسه:

بند 1 -ماده واحده

نامه شماره 2942/20/98 مورخ 31/2/98 شهرداری محترم درخصوص تشکیل سازمان مدیریت پسماند شهرداری جهت مدیریت و ساماندهی مرکز دفن زباله قرائت و ضمن موافقت مقرر شد آقای محجوب پروین بعنوان ناظر شورابه مدت 2 سال به شهرداری معرفی گردند.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب گردید.

بند 2 -ماده واحده

نامه شماره 3234/20/98/14 مورخ 5/3/98 شهرداری محترم درخصوص ارسال موارد پیشنهادی پرداخت تعرفه عوارض جهت تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و تشویق در امر ساخت و ساز قانونی و رعایت ضوابط شهرداری توسط سازندگان قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب گردید.

بند 3 -ماده واحده

نامه شماره 2644/20/98/1 مورخ 28/2/98 شهرداری محترم درخصوص پلاک شماره29329/1 واقع در بلوار ساحلی مابین پارکینگ 3 و 4 متعلق به آقای کمال فتحی و شرکاء حسب کارشناسی، کارشناس رسمی در جلسه مطرح به نظر کارشناسی موافقت حسب آیین نامه مالی اقدام فرمایند.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب گردید.


عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر