شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
صورتجلسه شماره (پانزدهم) مورخ 98/3/19
1398/03/19
حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 98/3/19 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای محجوب پروین و با حضور اکثریت اعضا برگزارگردید.
******************


دستور کار جلسه:

1-بررسی نامه های وارده خلاصه مذاکرات

1-پیوست نامه ساکنین کوچه ستایش فرعی بین کوچه عابدی پشت امام زاده ابراهیم (ع) مبنی بر درخواست روکش آسفالت مناسب قرائت و مقرر گردید با شهرداری جهت اقدام مساعد مکاتبه گردد.

2-نامه اهالی مجتمع مسکونی علی آباد میر (45 خانوار) مبنی بر درخواست رسیدگی به مشکل آب آشامیدنی منطقه قرائت و مقرر شد با اداره آب و فاضلاب  مکاتبه گردد.

3-نامه آقای حسین محمدیان نویسنده کتاب حوریان بهشتی جهت بررسی و اعلام نتیجه به شورا با شهرداری محترم مکاتبه شود..

4-نامه آقای حسن موسی پور فرزند رمضان علی سابقا در شهرداری مشغول بکار بوده و به دلیل مشکلات خانوادگی مجبور به ترک کار گردیده و مجددا درخواست اشتغال را دارد قرائت و مقرر شد با شهرداری جهت بررسی موضوع  و اعلام نتیجه به شورا مکاتبه شود.

5-مقررشد به منظور تکریم از برادر علیرضا رحیمیان عضو سابق شورای اسلامی شهر و معارفه عضو جدید آقای اکبر نوعی تمیرداش جلسه با حضور مسئولین محترم ذیربط شهر جلسه ای تشکیل شود.

6-مقررگردید با شهرداری محترم مکاتبه تا از آخرین وضعیت و اخذ نتایج حاصله از برنامه های پسماندرا به شورا گزارش فرمایند.

7-مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا نسبت به جلوگیری از نصب چادر خواب در مناطق ممنوعه خاصه در اطراف رودخانه بابل رود همانند سنوات گذشته اقدام عاجل معمول فرمایند.

8-حسب گزارش های واصله افرادی بدون اجازه و مجوز اقدام به اخذ وجه بابت نصب چادر مینمایند لذا با توجه با اینکه نصب هر گونه چادر ممنوع بوده ظاهرا افرادی در حال سو استفاده می باشند لذا مقرر گردید شهرداری محترم بررسی و از نتیجه شورا را مطلع فرمایند.

9-شورا پیشنهاد مینماید بمنظور نظارت کامل و دقت بیشتر یک نفر از اعضا شورا آقای (صادق شفقت) در مورد اجرا طرح سالم سازی و عملکرد پارکبان و چادر خوابها نظارت و از نتیجه بررسی شورا مطلع فرمایند.

بند1 - ماده واحده

1-نامه شماره 6/42572 مورخ 96/12/27 شهرداری محترم در مورد متمم بودجه  سال 96 با برآورد مبلغ 445/170/000/000 ریال که جاری مبلغ 149/085/000/000 ریال و عمرانی به مبلغ 296/085/000/000 ریال قرائت و با کلیات آن موافقت شد.

این ماده با اکثریت آرا موافقت خانم بهار و آقای نوعی رای ممتنه دادند.

بند2 - ماده واحده

نامه شماره 97/20/30539 مورخ 97/12/25 شهرداری محترم در مورد متمم2 مبنی بر درآمد از 441/813/000 ریال به 773/377/000/000 میلیون ریال که 348/413/000/000 ريال جاری  و (45درصد) و 424/964/000/000 ریال برای عمرانی (55درصد) که کلیات متمم 97 و افزایش درآمدی مورد تایید و با کلیات آن موافقت شد.

این ماده با اکثریت آرا موافقت خانم بهار و آقای نوعی رای ممتنه دادند.


عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر