شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
صورتجلسه (شماره ششم) مورخ 98/2/8
1398/02/08
حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 98/28با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای محجوب پروین و با حضور اکثریت اعضا برگزارگردید.
******************
صورتجلسه (شماره ششم) مورخ 98/2/8

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 98/2/8با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای محجوب پروین و با حضور اکثریت اعضا برگزارگردید.  
دستور کار جلسه:
بررسی نامه های وارده
خلاصه مذاکرات
1-نامه خانم زهرا مسلمی مدیر سازمان مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ها درخصوص درخواست استفاده کیوسک برای عرضه مواد غذایی در حاشیه بابلسر قرائت و مقرر گردید بررسی شود.
2-نامه مدیر امور عمومی دانشگاه تربیت بدنی مبنی بردرخواست مساعدت جهت برپایی جشن فارغ التحصیلی برای دانشجویان ورودی سال 94 قرائت و مقرر شد جهت مساعدت با شهرداری مکاتبه شود.
3-نامه اعضای بازارچه صنایع دستی در پاساژ راما مبنی بردرخواست تبلیغات برای بازارچه قرائت و مقرر شد با شهرداری جهت مساعدت مکاتبه شود.
4-نامه موسسه خیریه اندیشه امید سبز مبنی بر درخواست مساعدت مالی قرائت و مقرر شد با شهرداری جهت مساعدت مکاتبه شود.
5-نامه آقای رمضان مهدوی آزاد بنی عضو هیئت علمی دانشگاه مبنی بر انتشار کتاب "مبانی معرفتی عصر جدید و پسامدرن" و درخواست مساعدت نسبت به خرید و توزیع آن قرائت و به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.
6-نامه اهالی کوچه رضا علیزاده واقع در محل کتی بن مبنی بردرخواست اگو جدول کشی کوچه قرائت و مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.
7-نامه اهالی مجتمع مسکونی علی آباد میر مبنی بردرخواست آسفالت و ایجاد فضای سبز قرائت و مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.
8-نامه شورایاری محله جوادیه مبنی بر سرقت درب های اگو محله و درخواست جایگزین نمودن آن قرائت و مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.
9-نامه مدیریت محترم مجتمع آموزشی معرفت مبنی بردرخواست برگزاری جشنواره مجسمه های شنی در تاریخ 12 اردیبهشت و در محل پارکینگ صفر و درخواست اطلاع رسانی و مساعدت در این خصوص قرائت و مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود. 
10-نامه شماره 6/98/20/1112 مورخ 98/2/3 شهرداری محترم درخصوص واگذاری غرفه های پارک شورا نوار ساحلی و حاشیه پل کابلی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.
11-نامه شماره 6/98/20/1004 مورخ 98/1/31 شهردار محترم درخصوص درخواست مالک پلاک 1/16537 واقع در خیابان پاسداران خیابان شهید شیرودی درخصوص خرید مازاد معبر پلاک فوق بمساحت 45/22 مطابق طرح تفضیلی شهرداری قرائت و مقرر شد در کمیسیون عمران بررسی شود.
12-نامه شماره 6/98/20/11304 مورخ 98/2/3 شهرداری محترم در خصوص اجاره جایگاه سی ان جی واقع در جنب پایانه مسافربری بدلیل به حد نصاب نرسیدن متقاضیان و شهرداری قصد دارد اجاره ماهیانه را از 280/000/000ریال به 250/000/000 ریال ماهیانه براساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری به متقاضیان واگذار نماید قراِئت و مقرر شد با شهرداری مکاتبه تا ضمن کارشناسی مجدد از شرکت نفت ناحیه بابلسر نیزاخذ آمار گردد.
مصوبات جلسه:
بند1 - ماده واحده
عطف نامه شماره 6/98/20/1253 مورخ 98/2/5 در خصوص واگذاری ورودی پارکینگ های نه گانه به منظور اجرایی طرح پارکبان جهت استقرار وسایل نقلیه سبک وسنگین و همچنین طرح های سالمسازی دریا به تعداد 6طرح از طریق فرایند تشریفات مزایده از تاریخ 98/3/14 به مدت 4ماه و واگذاری طرح های فوق به یک پیمانکار واحد از طریق تشریفات مزایده براساس موافقت گردید.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب گردید .
بند2 – ماده واحده
عطف  نامه شماره 9/97/20/265336 مورخ 97/10/27در خصوص درخواست مالک پلاک ثبتی 1/1595/31842واقع در بلوار شهید علیزاده مبنی برخرید 71/24 متر مربع از شارع متعلق به شهرداری با کاربری مسکونی که با پلاک فوق تجمیع و در تصرف مالک می باشد موافقت و مقرر گردید زمین مورد نظر کارشناسی و به شورا ارسال گردد.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب گردید.
بند3- ماده واحده
عطف نامه شماره 19/98/20/1251 مورخ 98/2/5 در خصوص فروش گل لایروب رودخانه جهت مصارف شخصی به ازای هر سرویس گل لایروب از درخواست کننده مبلغ 500/000 ریال موافقت گردید.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب گردید.
بند4- ماده واحده 
عطف نامه شماره 2/98/20/1108 مورخ 98/2/3 در خصوص اشتباه واریزی به مبلغ 31/500/000 ریال شرکت تعاونی عمران وتوسعه شهری آتیه روشن بابلسر جهت تضمین شرکت در مزایده واگذاری 
ورودی پارکینگ های نه گانه با استرداد مبلغ فوق به شرکت مذکور موافقت گردید.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب گردید.
بند5 - ماده واحده 
عطف نامه شماره 6/98/20/1410 مورخ 98/2/8 در خصوص مساعدت مالی برای برگزاری جشن روز معلم با مشارکت اداره آموزش و پروش جهت هزینه مبلغ 130/000/000 ریال جهت پذیرایی و خرید از ردیف 50502 موافقت گردید.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب گردید.

عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر