تصاویر/ویدیوها

{ به روایت تصویر } بازدید میدانی مهندس دومان نوعی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از پروژه های عمرانی شهرداری دوشنبه مورخ ( 98/11/28 )

بازدید مهندس دومان نوعی عضو شورای اسلامی شهر و رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از روند پیشرفت پروژه های عمرانی شهرداری

ادامه مطلب »

تماس با ریاست

محجوب پروین

ریاست

یادداشت ها