جزییات خبر

1398/10/10
نخستین جلسه کمیسیون زیباسازی، المان های شهری و فضای سبز مورخ ( 1398/10/10 )

نخستین جلسه کمیسیون زیباسازی، المان های شهری و فضای سبز شورای اسلامی شهر مورخ 1398/10/10 با حضور اعضای کمیسیون در دفتر شورا برگزار گردید.

  • موضوعات مطروحه در کمیسیون:

1- ارائه طرح یکسان سازی بلال فروشان

2- ارائه طرح ساخت بازارچه دستفروشان

3- نظارت بر تغییرات المان ها و مبلمان شهری

4- تصمیم گیری جهت ساماندهی سردیس های سطح شهر

5- ساماندهی کامل دستفروشان

  • مصوبات جلسه:

1- کلیه تغییرات در المان ها و مبلمان شهری قبل از اجرا به کمیسیون ارجاع و پس از تایید کمیسیون قابلیت اجرایی دارد.

2- مصوب گردید 7 سازه یکسان توسط شهرداری برای قشر بلال فروشان خریداری گردد و پس از اخذ قرارداد تحویل متقاضیان گردد.

شایان ذکر میباشد گه مفاد قرارداد شامل میزان اجاره نامه، مدت تحویل، نظافت محیط کسب باشد   و تعداد جانمایی سازه ها به حدفاصل دو پل امام رضا و غدیر باشد.

3- تسریع در تصمیم گیری با توجه به بازدیدهای میدانی درمورد سردیس های منصوب در سطح شهر

4- تصویب احداث بازارچه دستفروشان در زمینی به مساحت 850 مترمربع واقع در بازار خیابان شهید بهشتی با سازه سبک توسط شهرداری و بدون دخالت پیمانکار و جانمایی و استقرار دستفروشان در بازارچه مذکور. ( باتوجه به اعلام آمادگی شهرداری )

5- جمع آوری کلیه دستفروشان در سطح شهر و پیگیری مستمر و قاطع در خصوص مورد مذکور.