شورای اسلامی شهر بابلسر

جزییات خبر

1398/10/19
بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شهر بابلسر از روند پیشرفت پروژه های عمرانی شهر مورخ ( 98/10/19 )

اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم شهر بابلسر از روند پیشرفت پروژه های عمرانی شهری بازدید به عمل آوردند

پروژه های که از آنها بازدید به عمل آمد به شرح ذیل میباشد:

پروژه استخر دوقلو

ساختمان اداری شهرداری

اصلاح هندسی میدان امام حسین ( ع )