شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
مصوبات شورای اسلامی شهر بابلسر به تاریخ 1396/03/09

خلاصه مذاکرات:

 1-نامه شماره1673/25/86 مورخ 2/3/96فرمانداری محترم درخصوص بودجه سال 1396شهرداری بابلسرقرائت وباتوجه به بند 2مصوب مورخ14/12/95 بودجه سال 96مجدداً در صحن علنی مطرح ومورد تصویب قرار گرفت .

2-نامه فرمانداری محترم درخصوص ارسال صورتجلسه مورخ26/1/96شورای اداری شهرستان قرائت شد .

3-نامه فرمانداری محترم درخصوص ارسال یک نسخه صورتجلسه کارگروه بانوان وخانواده مورخ 20/2/96قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

4-نامه فرمانداری محترم درخصوص رعایت دستورالعمل ونحوه هزینه کرد مواد 16و17 بودجه شهرداری قرائت گردید.

5-نامه شهرداری محترم درخصوص جانمایی استند دائمی جهت اتاق اصناف شهرستان بابلسر قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

6-نامه اهالی کوچه محمدزاده 19تا29مبنی بر درخواست آسفالت قرائت ومقررگردید با شهرداری محترم مکاتبه شود.

7-نامه پلاژداران ومتل داران پارکینگ 5 مبنی بر شکایت از ساخت وساز غیرمجاز وکیوسک ها وکانکس غیرمجاز قرائت ومقرر شد جهت جمع آوری اقدام گردد.

8-نامه دبیر همایش تحقیقات پیشرفته روابط عمومی درمشهد قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

9-نامه کانون تبلیغات انتظار گرافیک مبنی بر درخواست نصب تعدادی تابلو تبلیغاتی بک لایت درخیابان پاسداران قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

10-نامه اهالی خیابان پاسداران 31مبنی بر درخواست رسیدگی به وضعیت کوچه قرائت ومقرر شد باشهرداری مکاتبه شود.

11-نامه اهالی مجتمع مسکونی گلها مبنی بر درخواست محصور نمودن حریم خیابان 24متری قرائت ومقرر گردید باشهرداری محترم مکاتبه شود.

12-نامه خانم لاله زا عباسی مبنی بر درخواست مساعت مالی قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه گردد.

13-نامه اهالی سادات محله بابلسرمبنی بردرخواست رسیدگی به وضعیت کوچه شهید علی نژادی که درفصل بارندگی دچار آبگرفتگی می شود قرائت وبه کمیسیون عمران ارجاع گردید.

14-نامه دبیر کنگره ملی حسابرسی مبنی بر برگزاری کنفرانس مدیریت مالی واقتصاد دراصفهان درتاریخ 28تیرماه قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

15-نامه شماره5516/20مورخ 4/3/96شهرداری محترم درخصوص واگذاری امور مربوط به سرویس مدارس طبق بند 2 مصوبه هیات مدیره سازمان حمل ونقل همگانی شهرداری به پیمانکار         واجد شرایط قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

16-نامه رئیس محترم اداره میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری بابلسر درخصوص جمع آوری داربست وبنر نصب شده در مجاورت ساختمان شهربانی بابلسر قرائت شد.

17-نامه آقای مهدی نوبخت مبنی بر درخواست مساعدت مالی قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

18-نامه شورایاری محله بی بی سرروضه مبنی بردرخواست اگوکشی وجدول کشی کوچه های محل قرائت وبه کمیسیون عمران ارجاع گردید.

19-نامه جمعی از هنرمندان صنایع دستی بابلسردرخصوص درخواست ایجاد تسهیلات بانکی ونمایشگاه تابستان قرائت وجهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

20-نامه آقای قادر وحدانی مبنی بردرخواست نخاله جهت تسطیح کوچه تقی نژاد3قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

21-نامه آقای رسول عسگری مبنی بردرخواست نخاله جهت تسطیح کوچه قرائت ومقررشد با شهرداری مکاتبه شود.

22-نامه رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بابلسر مبنی بر ارسال یک نسخه صورتجلسه کمیته فنی تخصصی شورای سلامت مورخ 3/3/96 قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

23-نامه شماره 1748/25/86مورخ 6/3/96 فرمانداری محترم درخصوص ابلاغ رای آقای صادق شفقت وجایگزینی عضو علی البدل آقای یاسرخرمیان بجای ایشان دردوره  چهارم شورای اسلامی شهر قرائت گردید.

24-نامه خانم مریم مشک آبادی مدیر موسسه فرهنگی هنری آهنگ هستی مبنی بردرخواست نصب تلویزیون شهری درخیابان شریفی 4 قرائت و به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

25-نامه اهالی کوچه چمران 28 مبنی بردرخواست رسیدگی به وضعیت کوچه قرائت وبه کیسیون عمران ارجاع گردید.

26-نامه فرمانداری محترم درخصوص مدت زمان ارسال صورتجلسه شورا به فرمانداری در مدت 7 روز قرائت گردید.

27-نامه شماره 2246/9مورخ13/2/96 شهرداری محترم درخصوص ارسال خط پروژه خیابان 18 متری شهیدذوالفقاری دانش 24 قرائت وبه کمیسیون عمران ارجاع گردید.

28-نامه شماره5136/9مورخ 31/2/96شهرداری محترم درخصوص تقلیل خیابان 30 متری و16 متری به پیوست سه نسخه خط پروژه خیابان 16متری واقع در محدوده بابلسر قرائت وبه کمیسیون عمران ارجاع گردد.

29-نامه شماره 3778/11مورخ 18/2/96شهردای محترم درخصوص درخواست مالک پلاک ثبتی 7906/4252/1جهت خرید مساحت 5/115 مترمربع از فضای مازاد معبر در ضلع غربی ملک مذکور قرائت وبه کمیسیون عمران ارجاع گردید.

30-نامه شهرداری محترم درخصوص درخواست خانم صغری پرویزشاهی مبنی براحداث نمایشگاه کتاب در میدان شهربانی با نصب داربست به ابعاد 5×4 قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

31-مقرر گردید شهرداری محترم بمنظور جلوگیری از تصادفات وکاهش ترافیک در میدان امام حسین (ع) باهماهنگی فرماندارمحترم واداره راه وشهرسازی نسبت به احداث دوربرگران درشرق کمربندی جنب میدان امام حسین همانند شرق اتوبان فریدونکنار به بابلسر اقدام لازم معمول فرمایند.

32-نامه شماره 1443/25/86 مورخ 27/2/96 فرمانداری محترم درخصوص بررسی هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی درخصوص صورتجلسه شماره 279 مورخ 2/2/96 شورای اسلامی قرائت ومقرر شد پاسخ داده شود.

33-نامه شماره 1508/25/86 مورخ 28/2/96 فرمانداری محترم درخصوص ارسال تصویر نامه شماره 11928/4/96 مورخ 23/2/96معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران به همراه ضمائم درخصوص ابلاغ رای هیات مرکزی حل اختلاف وشکایات شوراهای اسلامی ومعرفی آقای یاسرخرمیان بعنوان عضو علی البدل بجای آقای صادق شفقت درجلسه رسمی شورا قرائت شد.

34-نامه فرمانداری محترم درخصوص ارسال یک نسخه صورتجلسه مورخ 7/3/96 ستاد طرح های سالمسازی دریای شهرستان قرائت گردید.

35-نامه فرمانداری محترم درخصوص ارسال تصویرنامه مدیرکل محترم حوزه استانداری درخصوص اجرای طرح کاداستر اراضی وصدور سند تک برگی به مالکین قرائت شد.

36-نامه سرپرست شبکه بهداشت ودرمان بابلسر درخصوص ارسال صورتجلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان درمورخ 12/2/96 قرائت وبه کمیته بهداشت ارجاع گردید.

37-نامه اداره بهزیستی شهرستان بابلسر درخصوص ارسال صورتجلسه کمیته مناسب سازی شهرستان مورخ 18/2/96 قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

38-مقررگردید باتوجه به درپیش بودن مسابقات برون مرزی قایقرانی ودرخواست آقای حسین خدایار قهرمان رشته قایقرانی با شهرداری جهت تغییر ساعات کاری ایشان جهت تمرین برای شرکت در مسابقات فوق مکاتبه شود.

39-نامه شورایاری محترم محله شهید چمران مبنی بر درخواست آسفالت کوچه دانش 15 قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

40-مقررگردید باتوجه به پیگیری های بعمل آمده در مورد احداث دوربرگردان درخیابان شهید ذوالفقاری از سوی شهرداری محترم اقدام لازم بعمل آید.

41-نامه اهالی کوچه طلابیان 4درخیابان بسیج 3مبنی بر شیب زیادکوچه که باعث آبگرفتگی کوچه میگردد قرائت ومقررشد با شهرداری مکاتبه شود.

42-نامه شماره 3159/7 مورخ 12/2/96 شهرداری محترم بابلسردرخصوص درخواست اشتغال بکارخانم صفیه نجف پورقرائت ومقررشدجهت اقدام برابر ضوابط وداشتن شرایط نسبت به جذب نامبرده باشهرداری مکاتبه شود.

43-نامه جمعی از کسبه بابلسر درخصوص درخواست جمع آوری  دستفروشان وتکدی گری سطح شهر قرائت ومقررشد با شهرداری جهت اقدام در جمع آوری سطح معبر ومغازه ها جهت اقدام لازم از سوی شهرداری مکاتبه شود.

44-نامه مدیر عامل تعاونی اعتباری فرهنگیان بابلسر در خصوص درخواست سالن سینما شقایق در تاریخ19/3/96ساعت 9الی 12ظهر قرائت وموافقت گردید.

45-نامه اهالی کوچه شهید عظیمی مبنی بر درخواست آسفالت کوچه قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

46-نامه شورایاری محله شهید طالبی مبنی بر درخواست آسفالت کوچه جنب مدرسه روزیمند قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

47-نامه آقای نوحی مبنی بردرخواست رسیدگی به وضعیت زمین ایشان در محله باغ فلاحت خیابان حبیبی قرائت ومقرر شد باشهرداری مکاتبه شود.

48-نامه فرمانداری محترم نیروی انتظامی شهرستان بابلسر درخصوص عدم قدرالسهم  محل درآمد پارکبان های شهرقرائت ومقرر شد جهت بررسی باشهرداری مکاتبه شود.

49-مقرر گردید درخصوص اجرای طرح سالمسازی دریا در مدت زمانی که باقیمانده تازمان بهره برداری واینکه دوشرکت متقاضی اجرای طرح می باشند پیشنهاد گردید باتوجه به هماهنگی هایی که ازقبل به عمل آمده وسابقه چندین ساله شرکت کولاک قهرمان مابقی اجرای طرح راباقیمت پایه وبه صورت ترک تشریفات به شرکت مذکور واگذار نمایند.

50-مقررگردیدباتوجه به مشکلات عدیده ای که مالکان زمین در سطح شهرستان در رابطه با بنیاد مستضعفان وبنیاد علوی دارند از فرماندار محترم درخواست شود یکبار ازآقای سعیدی کیا رئیس بنیاد دعوت بعمل آیدتاباحضور در شهرستان نسبت به موضوع یادشده بررسی لازم معمول فرمایند.

51-مقررگردید باتوجه به سوالات مطروحه ازسوی بعضی ازپرسنل ورزشکارشهرداری بعمل آمده است باشهرداری مکاتبه تاازوضعیت کاری آقای بهادرمولایی درشهرداری سوال شود تا مکتوباً از وضعیت کاری ایشان به شورا گزارش فرمایند .

52-مقررگردیدشهرداری محترم درمورد نحوه و زمان استفاده از پارکینگ خریداری شده مدرسه سابق شهید عابدین پوربه شورا گزارش فرمایند.

53-مقررگردیدشهرداری محترم اعلام گرددتانسبت به انتشارمزایده نسبت به پارکینگ های نه گانه وچادرخواب ها اقدام نمایند.

54-مقررگردید شهرداری محترم نسبت به تهیه وارسال لیست پیمانکاران شهرداری ومکانی که مشغول بکارمی باشندبه شورای اسلامی شهر اقدام فرمایند.

مصوبات

1- احتراما با توجه به جلسه مشترک با فرماندار محترم وامام جمعه محترم ودیگر مسئولین شهری در خصوص برگزاری مراسم رحلت امام خمینی  (ره) نسبت به تهیه 400 کیلو برنج برای مراسم روز یکشنبه مورخ 14/3/96 موافقت می گردد.

2-نامه شماره 4099/6 مورخ 3/3/96 شهرداری محترم در خصوص مساعدت مالی به خانم زهرا عنایت پور به مبلغ 000/000/10 ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

3- نامه شماره 4802/6 مورخ 27/2/96 در خصوص مساعدت مالی به خانم حمیده جانی نژاد با مبلغ 000/650/6 ریال از محل ماده 17 موافقت می گردد.

4- عطف نامه شماره 3160/6 مورخ 27/2/96 شهرداری محترم در خصوص مساعدت مالی به آقای محمد نزاد اسماعیلی جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور به مبلغ 000/000/10 ریال از محل ماده 17 موافقت می گردد.

5- عطف نامه شماره 4441/9 مورخ 24/2/96 شهرداری محترم در خصوص توافق فی ما بین شهرداری وخانم زهرا غفاری مالک پلاک ثبتی شماره 5157/1 واقع در خیابان ولیعصر به مساحت 60/210 مترمربع وباقیمانده پس از تعریض 156 مترمربع که مالک قصد تغییر کاربری از منطقه باغی به مسکونی را داردو می بایستی 30 درصد از ملک فوق را به مساحت 18/63 مترمربع را که مساحت 60/54 متر در مسیر تعریض ومابقی به مساحت 58/8 متر را بصورت نقد در سهم شهرداری قرار دهد مشتمل بر 4 بند موافقت می گردد.

6- عطف نامه شماره 3138/6 مورخ 26/2/96 شهرداری محترم در خصوص مساعدت مالی به اداره آموزش وپرورش جهت برگزاری مراسم روز معلم  ومراسم تجلیل از فرهنگیان به مبلغ 000/000/70 ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

7- عطف نامه شماره 4702/6 مورخ 26/2/96 شهرداری محترم در خصوص مساعدت مالی به بنیاد شهید وامور ایثارگران به مبلغ 000/000/10 ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

8-نامه شماره 3507/6مورخ 26/2/96 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به خانم فلورا مشیریان به مبلغ 000/000/32ریال از محل 17 موافقت گردید.

9-نامه شماره 5249/9 مورخ 1/3/96شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 5097مورخ 30/2/96فیمابین شهرداری ومحمدعلی علی نژاد مالک پلاک ثبتی 13677/1 واقع درخیابان ولیعصر که برابرطرح تفضیلی درمسیرخیابان 24 متری ضلع غرب قرارداردونظر به ضرورت ولزوم بازگشایی خیابان واجرای طرح تفضیلی مصوب مقررگردید قیمت روز ملک توسط هیئت کارشناسان رسمی تقویم وتعیین قیمت گردد ودرصورت موافقت مالک وشورای اسلامی شهر با قیمت کارشناسی انجام شده شهرداری نسبت به پرداخت قیمت تعیین شده پلاک بصورت وجه نقد بادرنظرگرفتن تراکم سیال ویاتهاتر با املاک شهرداری در محدوده شهری اقدام نماید مشتمل بر 4بند که پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرایی دارد موافقت گردید.

10-نامه شماره 6142/6مورخ 9/3/96شهرداری محترم درخصوص پرداخت مبلغ 000/500/2ریال به هرکدام ازپرسنل شهرداری از محل ماده 5ردیف 20516جهت خرید ارزاق عمومی به مناسبت ماه مبارک رمضان باافزایش 10درصدنسبت به سال قبل موافقت گردید.

11-نامه شماره 1780/6مورخ 8/3/96شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به سرپرست شبکه بهداشت ودرمان بابلسر بامبلغ 000/000/3ریال از محل ماده 17موافقت گردید.

12-نا شماره 5419/6مورخ 3/3/96شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به شورایاری محله قائمیه به مبلغ 000/000/10ریال از محل ماده 17موافقت گردید.

13-نامه شماره 1358/6مورخ25/2/96شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به همایش میکروبیولوژی کاربردی ایران به مبلغ 000/000/30ریال از محل ماده 17موافقت گردید.

14-نامه شماره 5296/6مورخ 2/3/96شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای هانی نظریان به مبلغ 000/000/2ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

15-نامه شماره 3664/6مورخ17/2/96شهرداری محترم درخصوص درخواست استرداد وجه آقای مجید عبدی بابت اضافه واریزی به مبلغ 000/700/35ریال موافقت گردید.

19-نامه شماره 3920/6مورخ 18/2/96 شهرداری بابلسر درخصوص مساعدت مالی به خانم مهری حسین پور به مبلغ 000/500ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

20-نامه شماره 4237/6مورخ 3/3/96شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای حسن ابراهیمی پرداخت با مبلغ 000/000/20ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

21-نامه شماره 566/37/21/96مورخ 13/2/96 اداره جمعیت هلال احمر شهرستان بابلسر درخصوص درخواست 35پرس غذای گرم برای پرسنل طرح امداد ونجات ساحلی بطور روزانه به مدت3 ماه  موافقت گردید.

22-نامه شماره 5602/6مورخ 6/3/96شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به اداره حفاظت از محیط زیست بابلسر با مبلغ 000/000/5ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

23-نامه شماره5663/ مورخ 6/2/96شهرداری محترم درخصوص نامه اجرای احکام شعبه سوم شهرستان ساری که این شهرداری محکوم به پرداخت مبلغ 000/856/16ریال در وجه آقای             داود رمضان نژاد گودرزی گردیده است با پرداخت مبلغ فوق در وجه نامبرده از محل ردیف 20507بودجه جاری موافقت گردید .

24-نامه شماره 2735 مورخ 6/3/96 شهرداری محترم  درخصوص مساعدت مالی به ستاد یادواره شهدای بازارمحله به مبلغ 000/000/10ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

25-نامه شماره 2742/19 مورخ 9/3/96شهرداری محترم در خصوص عملکرد شرکت پالا صنعت طبیعت کاسپین موافقت گردیدتا شرکت از نیروهایی که در محل دفن زباله که سالهاست  درآن محل مشغول بکاربوده انداز این نیروها استفاده نمایند .

26-نامه شماره 1444/25/86 مورخ 27/2/96فرمانداری محترم درمورد هیئت تطبیق درمورد بند 1مصوبه مورخ 9/2/96نسبت به اصلاح کمک مالی به ورزشکار همکارشهرداری آقای نژاد اسماعیلی باستحضار میرساند حسب نامه های پیوستی منابع تامین ومبلغ وجه مشخص گردیده است که دربند 4 همین صورتجلسه امده است .

27-نامه شماره 4463/6مورخ25/12/95شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به شرکت فیلم سازی راسخ جهت بزرگداشت مرحوم یداله نجفی با مبلغ 000/000/30ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

 

عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر