شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
مصوبات شورای اسلامی شهر بابلسر به تاریخ 1396/05/14

خلاصه مذاکرات:

1-مقرر گردید با توجه به حضور تیم شهدای بابلسر جهت شرکت در جام حذفی کشور مبنی بر مساعدت مالی با شهرداری مکاتبه گردد.

2-مقرر گردید جهت اجرای طرح سالمسازی دریا از شازده رودخانه الی اردوگاه شهید عظیمی با شهرداری مکاتبه گردد.

مصوبات:

1-عطف نامه شماره 5316/6 مورخ 2/3/96 در خصوص بیلان وتفریغ بودجه سال 95 شهرداری بابلسر پس از بحث و بررسی در حضورکمیسیون بودجه و برنامه ریزی شورا با بیلان و تفریغ بودجه سال95 شهرداری بابلسر موافقت نموده است.

2= عطف نامه شماره 6009/6 مورخ 8/3/96 در خصوص بیلان وتفریغ بودجه سال 95 سازمان حمل ونقل همگانی شهرداری بابلسر پس از بحث و بررسی درحضورکمیسیون بودجه وبرنامه ریزی شورا با بیلان و تفریغ بودجه سال95 سازمان حمل ونقل شهرداری بابلسر موافقت نموده است.

3- در خصوص بیلان و تفریغ بودجه سال 95 شورای اسلامی شهر بابلسر پس از بحث و بررسی در حضور کمیسیون بودجه و برنامه ریزی شورا با بیلان و تفریغ بودجه سال95 شورای اسلامی شهر موافقت نموده است.

 
عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر