شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
مصوبات شورای اسلامی شهر بابلسر به تاریخ 1396/05/17

1-نامه  شماره 3279/25/86مورخ8/5/96فرمانداری محترم درخصوص بررسی کارگروه انطباق درمورد صورتجلسه شماره 290مورخ19/4/96شورای اسلامی شهر قرائت ومقررشد پاسخ داده شود.

2-نامه شماره 3306/25/86مورخ5/5/96فرمانداری محترم درخصوص بررسی کارگروه انطباق درمورد صورتجلسه شماره289مورخ17/4/96شورای اسلامی شهر قرائت ومقرر شد پاسخ داده شود.

3-رونوشت نامه فرمانداری محترم درخصوص درخواست خانم زهره روح الله پور قرائت ومقرر شد پیگیری لازم انجام شود.

4-نامه کانون آگهی تبلیغات انتظار گرافیک قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

5-نامه هیات اسکواش شهرستان بابلسر مبنی بردرخواست اختصاص یک قطعه زمین به این هیئت قرائت وبه کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6-نامه آقای ابراهیم ولیزاده مبنی بردرخواست تقلیل خیابان از 18 متری به 14 متری قرائت وبه کمیسیون عمران ارجاع گردید.

7-رونوشت نامه رئیس اداره شیلات شهرستان بابلسر مبنی بردرخواست رسیدگی به مشکلات بوجود آمده بابت عملیات ساخت پل چهارم قرائت گردید.

8-نامه رئیس شورای اسلامی روستای میرود مبنی بردرخواست مساعدت مالی درخصوص اجرای سنگ چین درحاشیه رودخانه قرائت گردید.

9-رونوشت نامه شهرداری محترم به سرکارخانم ابتکار معاونت محترم ریاست جمهوری درخصوص درخواست مساعدت جهت تامین اعتبار بابت طرح نصب دستگاه تبدیل پسماندهای تر شهری به ریزدانه های جامد قرائت گردید.

10-نامه شهرداری محترم درخصوص درخواست مدیرعامل شهرک صنعتی بابلسر درخصوص بازسازی ایستگاه تاکسی میدان امام حسین (ع) قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

11-نامه کانون هنر بیست ویکم مبنی بردرخواست اجرای تابلوهای دیوار های دانشگاه مازندران قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

12-نامه رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران درخصوص اخذ مجوز تغییر کاربری اراضی وباغها قرائت شد.

13-نامه شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه خرداد ماه 1396با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت گردید.

14-نامه موسسه فرهنگی هنری آهنگ هستی طبرستان مبنی بر درخواست اجرای خانه شهروند قرائت شد.

15-نامه شرکت کیمیا نور مبنی برمعرفی محصول پرژکتور درختی قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

16-نامه شهرداری محترم درخصوص ارسال خط پروژه خیابان 24متری شهیدطالبی قرائت وبه کمیسیون عمران جهت بازدید ارجاع گردید.

17-نامه آقای محجوب پروین مبنی بر درخواست مساعدت مالی جهت تقدیراز قهرمانان پرورش اندام قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه گردد.

18-نامه آقای سیدابراهیم حسینی فرزند سیدعلی اکبرحسینی از پرسنل محترم بازنشسته شهرداری مبنی بر درخواست اشتغال بکار درشهرداری قرائت ومقرر شد باشهرداری مکاتبه شود.

19-نامه مدیرعامل دفتر امور شهری وشوراها درخصوص درخواست آقای مصطفی دامچی مبنی بردرخواست اشتغال بکار درشهرداری قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

20-مقررشدباشهرداری درخصوص رسیدگی به وضعیت بدهی شرکت آفتاب مشهدسر ودیگر بدهکاران اعم از افراد ونهادها مکاتبه تا اقدام قانونی اعمال نماید.

21-نامه آقای منصور رمضان نژاد مبنی بردرخواست مساعدت مالی بابت برگزاری مسابقات تنیس پیشکسوتان بابلسر قرائت ومقرر شدباشهرداری مکاتبه شود.

22-نامه رئیس اداره حفاظت محیط زیست بابلسر مبنی بر درخواست اجرای نصب سپتیک تانک درساختمان های درحال احداث قرائت ومقرر شد جهت اقدام با شهرداری مکاتبه شود.

23-نامه هیئت کشتی بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به کشتی گیران جهت حضور در مسابقات پیشکسوتان تبریز قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود .

24-نامه آقای آرش پورعلی مبنی بردرخواست اشتغال بکار قرائت ومقررشد باشهرداری مکاتبه شود.

25-نامه جمعی از کسبه وبازاریان بابلسر درخصوص درخواست برخورد با دستفروشان دراماکن عمومی قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

26-نامه فرمانداری محترم درخصوص ساماندهی دستفروشان در سطح شهر قرائت ومقررشد باشهرداری مکاتبه شود.

مصوبات :

1-نامه شماره 10832/6مورخ 12/5/96 شهرداری محترم درخصوص مساعدت به بسیج دانشجویی دانشگاه های بابلسر با مبلغ 000/000/20ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

2-نامه شماره 1143/6مورخ 14/5/96شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای صمد کیانی با مبلغ 000/000/15ریال ازمحل ماده 17 موافقت گردید.

3-نامه شماره 16214/11مورخ4/7/95شهرداری محترم درخصوص تمدید قرارداد با صابرغلامیان درخصوص استفاده از قسمتی از پارک شورا جهت استفاده بابت ماشین شارژی بارعایت 6ماده قراردادموافقت گردید.

4-نامه شماره 1382/6مورخ 10/5/96 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به دفترحفظ ارزش های دفاع مقدس به مبلغ000/000/50ریال از محل ماده  17موافقت گردید.

5-مقرر گردید باتوجه به نامه فرمانداری محترم باشهرداری جهت تهیه کارت هدیه جهت تجلیل از خبرنگاران ضمن موافقت مکاتبه گردد.

6-نامه شماره 12934/6مورخ 12/5/96 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به حمیدرضا اکبری به مبلغ 000/200/7ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

7-نامه شماره 10704/9مورخ 25/4/96شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای عباس علیپوروفیض اله علیزاده مبنی بر خرید 80/32مترمربع کوچه متروکه به قیمت کارشناس روز درصورت نداشتن معارض واینکه محاط در زمین متصرفی باشد موافقت گردید.

8-نامه شماره 12364/8مورخ 9/5/96شهرداری محترم درخصوص دراختیار قراردادن پرتابل به دفتر حفظ آثاروارزشهای دفاع مقدس با در اختیار قراردادن یک پرتابل در میدان بلال موافقت         می گردد.

9-نامه شماره 1480/3 مورخ26/1/96شهرداری محترم درخصوص عقد قرارداد با شرکت کیاکومه کرانه مجری لایروب کل از رودخانه بابلرود با دستگاه کاترساکشن به مبلغ000/000/900/3ریال در صورت انحصاری بودن سیستم یاد شده با ترک تشریفات موافقت گردید.

10-نامه شماره 11090/6مورخ 16/5/96شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به نورعلی محمدی به مبلغ 000/500/1 ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

11-نامه شماره 12986/6مورخ 14/5/96شهرداری محترم درخصوص درخواست استرداد وجه آقای علی فلاحی به مبلغ 000/838/225ریال بابت انصراف از صدور پروانه ساختمانی موافقت گردید .

12-نامه شماره 12285/6مورخ 8/5/96شهرداری محترم درخصوص درخواست استرداد وجه واریزی خانم زهرا کاری پور به مبلغ 000/500/137 ریال بابت جریمه حذف پارکینگ موافقت گردید.

13-نامه شماره 12995/6مورخ 12/5/96شهرداری محترم درخصوص جلسه ستاد جشن روز دختربا خرید 10 عدد کارت هدیه  000/500ریالی از محل ماده 17موافقت می گردد.

14-نامه شماره 13071مورخ 14/5/96شهرداری محترم درخصوص درخواست استرداد وجه اضافه اریزی آقای محمد طالبی به مبلغ 000/000/77ریال موافقت گردید.

15-نامه شماره 11321/6مورخ 11/5/96شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به خانم آسیه صالحیان بامبلغ000/000/1ریال ازمحل ماده 17موافقت گردید.

16-نامه شماره10787/6مورخ 11/5/96شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای میراسماعیل صالحی با مبلغ000/500/1ریال از محل ماده 178 موافقت گردید.

عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر