شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
مصوبات شورای اسلامی شهر بابلسر به تاریخ 1397/07/17

شماره جلسه:87                  روز :سه شنبه 17/7/97                          

ب)خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 21965/20/97/ مورخ 17/7/97 شهرداری درخصوص نامه شماره 1676 مورخ31/6/97 ریاست اداره آموزش و پرورش باموضوع مساعدت  لازم برای ترمیم ورودی هنرستان طلیعه انقلاب، طبق بررسی صورت گرفته هزینه تقریبی کارشناسی برای ترمیم ورودی هنرستان برابر با 000/000/90ريال می باشد قرائت وجهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2- نامه شماره 1928 مورخ 17/7/97 یکی ازاعضای محترم شورا درخصوص پل فلزی قدیم بابلسر باحدود هفت دهه قدمت هنوز زیربار ترافیکی خیابان پاسداران قراردارد که باتوجه به اتمام ضمانت شرکت سازنده این پروژه یقیناً در آینده مشکلات عدیده بوجود خواهد آمد وپیشنهاد می گردد جهت ساخت پل جدید درکنار پل فعلی بگونه ای که زیبایی آن از بین نرود صورت پذیرد قرائت وجهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3-نامه شماره 2262/97/ب مورخ 18/6/97 اداره ورزش وجوانان درخصوص مساعدت مالی به هیئت ورزش های همگانی قرائت وجهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

4-نامه شماره 1902 مورخ 15/7/97 اهالی محله بی بی سرروضه درخصوص نارضایتی مردم از شورای محل قرائت وجهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

5-نامه شماره 918 مورخ 17/7/97 اهالی کوچه بلوار بسیج7 درخصوص عقب نشینی خیابان از 18متری به 16 متری وهمچنین درخواست اعزام کارشناس جهت مشخص سازی قرائت وجهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6-نامه شماره 1919 مورخ 17/7/97 نماینده کانون صبا درخصوص همایش پیشگیری از سرطان بانوان مورخ 26/7/97باحضور دکتر لعبت گرانپایه در سینما شقایق و درخواست مساعدت مالی قرائت وجهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

7-نامه شماره1907 مورخ 15/7/97 اهالی وکسبه بلوارشریفی (چهارراه عابدی )درخصوص تجریب وعقب نشینی منزل غیرمسکونی ومخروبه قرائت وجهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

8-نامه شماره 21449/20/97/6 مورخ 8/7/97 شهرداری درخصوص بند25صورتجلسه شماره59 مورخ 20/3/97 با موضوع موافقت با اجرای طرح جامع فضای سبز (مطالعه وطراحی) با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ريال که درجلسه مورخ 9/4/97 هیائت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر بابلسر موردتایید قرارگرفته است ، برآورد هزینه انجام مطالعات وطراحی پروژه فوق الذکر به مبلغ 000/000/339/4ريال افزایش یافته قرائت ومقرر گردید درجلسه بعدی بررسی ومطرح گردد. 

ج)مصوبات

بند1- ماده واحده

لایحه شماره 21927/20/97/6مورخ 16/7/97 شهرداری درخصوص نامه شماره 1062 مورخ 20/5/97 مبنی برمساعدت مالی به پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران سادات محله جهت برگزاری کلاسهای فرهنگی درفصل تابستان شهرداری در نظردارد از محل ماده 17 مبلغ 000/000/22ريال مساعدت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با 7 رای موافق تصویب شد.

بند2- ماده واحده

لایحه شماره 5533/25/86 مورخ 13/7/97 فرمانداری درخصوص همایش هفته سلامت در سینما شقایق در تاریخ 26/7/97 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر قرائت و موافقت گردید .

این ماده واحده با 7رای موافق تصویب شد.

بند3- ماده واحده

لایحه شماره 21982/20/97/6 مورخ 17/7/97 شهرداری درخصوص بند3صورتجلسه شماره81 مورخ 27/6/97 شورا با موضوع موافقت بالایحه پیشنهادی شهرداری به شماره 20966/20/97/6 مورخ 27/6/97درخصوص مساعدت مالی به اداره محترم ورزش وجوانان بابلسر جهت برگزاری مسابقات والیبال ساحلی جهانی با توجه به عدم تایید هیات محترم تطبیق مصوبات شورای اسلامی بابلسر در مورخ 7/7/97 به دلیل مشخص نبودن محل تامین اعتبار لازم به توضیح می باشد که در نظر است هزینه فوق الذکر ازمحل ماده 16 تامین گردد قرائت و مقررگردید به فرمانداری شهرستان(هیئت  محترم تطبیق)ارسال شود.

این ماده واحده با 7رای اعضای حاضر تصویب شد.

بند4- ماده واحده

نامه شماره یک سیار مورخ 17/7/97 شهرداری ( به پیوست) با موضوع استعفای آقای سید مرتضی شفیعی ، شهردار محترم بابلسر قرائت و با درخواست استعفای ایشان موافقت گردید. عین نامه جهت استحضار هیات تطبیق ارسال می گردد.

این ماده واحده با 6رای اعضای حاضر تصویب شد.

بند5- ماده واحده

باعنایت به استعفای آقای سیدمرتضی شفیعی ازسمت شهردار بابلسر جناب آقای مهندس مجید صیادیان، بعنوان سرپرست شهرداری بابلسر منصوب می شدند.

این ماده واحده با 6رای اعضای حاضر تصویب شد. 
عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر