شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
مصوبات شورای اسلامی شهر بابلسر به تاریخ 1397/08/13

یکشنبه 13/8/97                           

ب)خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 2083مورخ 7/8/97شورای اسلامی به رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی مازندران درخصوص درخواست نشست بارئیس دانشگاه باموضوع بکارگیری وجذب نیروی بومی درکلینیک تخصصی شهید صالحی قرائت گردید .

2-نامه شماره2084مورخ 7/8/97مسئول محترم استخر سرپوشیده غدیردرخصوص عدم پرداخت نهایی استخرکه مورداستفاده رانندگان محترم تاکسیرانی، که به مبلغ 000/000/24ريال قرائت ومقرر گردید آقای صادق شفقت بررسی وپیگیری نمایند.

3-نامه شماره6419مورخ5/8/97 شرکت راه وساختمانی چپردرخصوص عدم پرداخت مطالبات وغیرفعال بودن پروژه مجتمع فرهنگی و ورزشی بابلسرقرائت وجهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

4-نامه شماره2109مورخ13/8/97آقای کمیل محمودیان دارنده مقام دومدال آسیایی که درخواست چاپ ونصب بنرراداشته اند قرائت ومقررگردیددرصورت تاییداداره ورزش وجوانان مساعدت گردد.

5-نامه شماره2087مورخ 9/8/97 اتحادیه تعاونی تاکسیرانان شهرستان بابلسردرخصوص مشکلات بوجود آمده بادانشگاه پردیس جهت جابجایی دانشجویان قرائت ومقررگردید آقای صادق شفقت بررسی وپیگیری نمایند.

6- شماره1785مورخ3/7/97یکی ازاعضای محترم شورا درخصوص برنامه ریزی دقیق بابت ساماندهی چادرخوابها در سال 98 وتشکیل اتاق فکری با حضور مسئولین امرازجمله شهردار محترم و نیروی انتظامی و... قرائت ومقررگردید آقای صادق شفقت بررسی وپیگیری نمایند.

7- نامه شماره 165 مورخ 6/8/97 موسسه کانون مهندسین شهرستان بابلسر درخصوص معرفی اعضای هیات مدیره وبازرسین کانون مهندسین قرائت گردید.

ج)مصوبات

بند1- ماده واحده

لایحه شماره23006/20/97/6 مورخ 10/8/97 شهرداری درخصوص بند3صورتجلسه شماره69 مورخ 2/5/97آن شورا باموضوع انعقاد قرارداد با آقای ولی زیارلاریمی بمدت یکسال جهت انجام کلیه امورات مربوطه به جابجایی، حمل ونقل ورفت وآمد اداری در شهرداری وباتوجه به مخالفت هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر مورخ 13/5/97بدلیل عدم رعایت ماده13 آیین نامه مالی شهرداریها، شهرداری درنظردارد که موضوع فوق الذکر را از طریق انجام تشریفات مناقصه عمومی واگذار نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با 6 رای موافق تصویب گردید.

بند2-ماده واحده

مصوبات کمیسیون فرهنگی واجتماعی بشرح ذیل در جلسه قرائت ومصوب گردید.

1-نامه شماره1759مورخ1/7/97 خانم ماهرخ شعبانزاده در خصوص برگزاری نمایشگاه نقاشی کودک در محل کتابخانه عمومی شهید صالحی درتاریخ16الی 19مهرماه و نصب بنرتبلیغاتی قرائت و مقرر گردید با شهرداری جهت مساعدت مکاتبه گردد.

2-نامه شماره1791 مورخ 4/7/97 شورایاری محله کاظم آباددر خصوص مساعدت در برگزاری یادواره شهدا محله کاظم آباد و3 شهید گمنام قرائت و جهت مساعدت به شهرداری ارسال گردید.

3-نامه شماره1828مورخ 8/7/97 خانم عالیه هاشمی مبنی بردرخواست جابجایی استخرتوپ درپارکینگ حدفاصل3و4 به پارک شورا قرائت ومقررگردید سرکارخانم فاطمه بهاربررسی وپیگیری نمایند.

4-نامه شماره2581 مورخ3/11/96 جمعیت بنیان نشاط اجتماعی میهن"بنام"درخصوص ایجادبانک اطلاعات جامع اجتماعی، فرهنگی وهنری قرائت ومقررگردید درجلسه ای با حضور آقای مهدی نصیرپور بررسی گردد.

5- نامه شماره 3018/97/ب مورخ 11/7/97اداره ورزش وجوانان درخصوص مساعدت درهزینه آقای کمیل محمودیان از قهرمانان ورزش هوکوتوریو جوجیتسو قرائت  ومقررگردید مطابق با مصوبه شورا با دریافت حکم قهرمانی اقدام گردد.

6- نامه شماره1867مورخ11/7/97اداره کل آموزش وپرورش بابلسردرخصوص مساعدت درتهیه تجهیزات ورزشی برای تعداد 30مدرسه ابتدایی ومتوسطه قرائت ومقررگردید آقای محجوب پروین بررسی نمایند.

7- شماره1785مورخ3/7/97یکی ازاعضای محترم شورا درخصوص برنامه ریزی دقیق بابت ساماندهی چادرخوابها در سال 98 وتشکیل اتاق فکری با حضور مسئولین امرازجمله شهرداری ونیروی انتظامی و... قرائت ومقررگردید آقای صادق شفقت بررسی وپیگیری نمایند.

8- نامه شماره 1902 مورخ 15/7/97 اهالی محله بی بی سرروضه درخصوص نارضایتی مردم از شورای محل قرائت ومقررگردید جلسه مشترکی با حضور شورایاران محلات با هماهنگی رئیس شورا برگزار گردد.

9-نامه شماره 324/07مورخ 3/8/97 پایگاه مقاومت بسیج شهید طالبی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری مسابقات ورزشی قرائت ومقررگردید با شهرداری مکاتبه گردد.

11- نامه شماره 1209 مورخ 30/7/97اداره فرهنگ وارشاد اسلامی درخصوص مساعدت در جشن اردیبهشت تئاتر قرائت ومقررگردید آقای صادق شفقت بررسی نمایند.

12-نامه شماره117 مورخ 20/7/97 کانون فرهنگی تبلیغاتی ولیعصر(عج) مبنی بردرخواست مساعدت مالی جهت برگزاری جشنواره امام رضا(ع) قرائت ومقررگردید جهت مساعدت باشهرداری مکاتبه شود.

13-نامه شماره1903مورخ15/7/97کلینیک مددکاری اجتماعی درخصوص مساعدت درهزینه مبلغ000/000/70ريال برای آموزش خیاطی به بانوان کم درآمد قرائت و مقررشد سرکار خانم فاطمه بهار بررسی وپیگیری نمایند
عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر