شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
مصوبات شورای اسلامی شهر بابلسر به تاریخ 1397/08/29

95

  روز : سه شنبه 29/8/97                          

1- نامه شماره 23188/20/97 مورخ 15/8/97 شهرداری محترم در خصوص درآمد یکماهه مهر 1397 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت و جهت بررسی به کمیته مالی ارجاع گردید.

2- نامه شماره 23520/20/97/2 مورخ 23/8/97 شهرداری محترم در خصوص لیست ملاقات حضوری شهردار محترم با شهروندان عزیز قرائت گردید.

3- نامه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در خصوص درخواست مساعدت مالی قرائت و با نظر مساعد به شهرداری ارجاع شد.

5- نامه آقایان نوروزعلی قصابیان ، عباس پوزش ، علی جان درزی و جواد علینژادی در خصوص فضای سر پوشیده ساحل سنگی جهت امرار معاش قرائت گردید.

6- نامه کانون آگهی و تبلیغاتی آویژه گستر در خصوص احداث دو دستگاه پل عابر مکانیزه آسانسوری در بابلسر قرائت و به جهت تهیه گزارش از سوابق درخواست شرکت موصوف                           به شهرداری ارجاع شد.

7- نامه جمعی از شهروندان درخصوص لایروبی رودخانه بابلرود حدفاصل پل بزرگ قدیم تا انتهای پارک شورا قرائت و جهت مساعدت به شهرداری ارجاع شد.

8-نامه اداره حفاظت محیط زیست درخصوص یک نسخه صورتجلسه اولین کارگروه صیانت ازرودخانه های شهرستان بابلسرکه درفرمانداری برگزارگردید قرائت وکمیسیون بهداشت ومحیط زیست ارجاع شد.

9-نامه رئیس بیمارستان شفادرخصوص استحضار مبنی برجذب نیروی مورد نیازحفاظت فیزیکی (نگهبان)واحدهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی بصورت قرارداد موقت شرکتی قرائت و مقررگردید

با نصب دو بنر اطلاع رسانی شود.

10- نامه رئیس شورای اسلامی روستای بالا احمدکلا در خصوص اشتغال بکار آقای حسن زارعی قرائت و با توجه به خارج از محدوده بودن محل سکونت متقاضی مخالفت شد.

11- نامه اداره ورزش و جوانان درخصوص درخواست مساعدت مالی به هیئت تیراندازی با کمان قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد.

12- نامه اداره محیط زیست شهرستان بابلسر در خصوص نتایج آنالیز تصفیه خانه شهری بابل که به یکی از سر شاخه های شازده رودخانه می ریزد و دلیل آلودگی آن می باشد و منجر به اعتراضات گسترده شهروندان و کشاورزان منطقه گردید قرائت و جهت پیگیری به کمیسیون بهداشت ارجاع شد.

13- نامه پایگاه مقاومت بسیج شهدای غدیر محله شهید چمران جهت درخواست مساعدت وسایل مورد نیاز برای تکمیل ساختمان پایگاه قرائت و جهت مساعدت به شهرداری ارجاع گردید.

14-نامه شماره 23699/20/97/7 مورخ 27/8/97 شهرداری محترم درخصوص ابلاغیه معرفی آقای پیمان خسروانی بعنوان سرپرست پیگیری مصوبات شورای اسلامی شهروکمیته انطباق فرمانداری در شهرداری قرائت شد.

15- نامه آقای محجوب پروین ریاست محترم شورای اسلامی شهر در خصوص اعلام عملکرد امور مالی شورا و شهرداری  از تاریخ اول شهریور تا ابتدای آذر ماه توسط خزانه دار و مسئول محترم مالی شورا قرائت و به آقای شفقت جهت اطلاع و اقدام ارجاع شد.

16- مقرر گردید کمیسون عمران موضوع لایروبی رودخانه بابلرود اعم از قرارداد، وضعیت مالکیت امکانات و ماشین آلات سنگین، میزان هزینه ها، مبالغ درآمدی و سایر موارد را بررسی و گزارش آن را جهت تصمیم گیری در جلسه رسمی شورا ارائه نماید.

17- مقرر گردید جهت تعیین تکلیف موضوعات مربوط به رودخانه بابلرود ، طی هماهنگی با دفتر مدیرکل محترم آب منطقه ای جلسه مشترکی برگزار گردد.

18- مقرر گردید طی نامه ای از سوی رییس محترم شورا آخرین وضعیت قرارداد و میزان پیشرفت ساخت پل عابر پیاده شهید طالبی از سوی شهرداری درخواست شود.

19-نامه شماره 2222مورخ29/8/97آقای ناصرضیاپوردرخصوص واگذاری یک قطعه زمین به شهرداری برای راه ورودی به سالن ورزشی، قرائت ومقررگردید با شهرداری جهت ارائه گزارش مکاتبه گردد.

20- نامه شماره2221مورخ29/8/97جمعی از پرسنل پیمانکار پارکینگ های نه گانه در خصوص حقوق عقب مانده شان قرائت و به آقای شفقت جهت پیگیری و ارائه گزارش به شورا ارجاع شد.

21- نامه شماره 2220مورخ 29/8/97 در خصوص تعرض و ایجاد خسارت به یک قطعه زمین در قائمیه متعلق به آقای ندیمی قرائت و به کمیسیون عمران جهت بررسی ارجاع شد.

ب) مصوبات

بند 1- ماده واحده

نامه شماره 23733/20/97/6 مورخ 29/8/97 شهرداری در خصوص درخواست پایگاه مقاومت شهدای گمنام مبنی بر مساعدت جهت اردوی زیارتی به مشهد مقدس به مبلغ  000 /000/10 ريال از محل ماده 17 قرائت و با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها موافقت شد.

این ماده واحده با 5 رای موافق تصویب شد.

بند 2- ماده واحده

نامه شماره 23661/20/97/6 مورخ 27/8/97 شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای هانی آقاجانی مالک پلاک ثبتی شماره 9906/1 واقع در بلوار ساحلی روبروی پارکینگ چهارم بدلیل انصراف از صدور پروانه ساختمانی واسترداد وجه واریزی مشارالیه به مبلغ 000/000/250 ریال، شهرداری درنظردارد با کسر20 درصد از مبلغ ذکرشده بعنوان هزینه های خدمات مبلغ000/000/200 ریال به ایشان مستردد گردد قرائت و با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها موافقت شد.

این ماده واحده با 5 رای موافق تصویب شد.

بند3 ماده واحده

نامه شماره 23622/20/97/3 مورخ 27/8/97 شهرداری محترم در خصوص احداث کارخانه آسفالت با ظرفیت 120 تن در ساعت با توجه به ساخت و سازها و همچنین عملیات لوله کشی فاضلاب شهر بابلسر توسط شرکت آب و فاضلاب و سایر دستگاه خدمات شهری و لزوم ترمیم مسیرهای حفاری جهت تسهیل و بهبود عبور و مرور شهری و نوسازی خیابانها و کوچه های سطح شهر در راستای تحقق نهضت آسفالت و همچنین مقرون به صرفه بودن تولید آسفالت قرائت و با کلیات آن موافقت شد.

این ماده واحده با 5 رای موافق تصویب شد.

بند4- ماده واحده

 نامه شماره 23771/20/97 مورخ 29/8/97 شهردار محترم در خصوص معرفی آقای سید محمد داور بعنوان ذیحساب شهرداری بابلسر به استناد ماده 79 قانون شهرداری ها قرائت و موافقت شد.

این ماده واحده با 5 رای موافق تصویب شد.

بند5- ماده واحده

صورتجلسه مورخ 24/8/97 کمیسیون عمران و برنامه ریزی شورا  با پنج مصوبه به شرح ذیل قرائت و با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها موافقت شد.

این ماده واحده با 5 رای موافق تصویب شد.

1-5 - عطف نامه شماره 22756/20/97 مورخ 3/8/97 در خصوص واگذاری دو واحد آپارتمان پلاک ثبتی 2497/1 واقع در بلوار طالقانی در قبال میزان بدهی به شهرداری با قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها موافقت شد.

2- 5- عطف نامه شماره 22755/20/97 مورخ 3/8/97 در خصوص واگذاری سه قطعه زمین واقع در خیابان پاسداران 26 جنب زمینهای اداره ثبت به پلاک های ثبتی 28968/2583/1 بمساحت 33/202 متر مربع و 28967/2583/1 به مساحت 203/04 متر مربع و 28966/2583/1 به مساحت 329/63 متر مربع  قرائت و با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و فروش آنها از طریق مزایده موافقت شد.

3- 5 - عطف نامه شماره 13700/11 مورخ 26/4/97 در خصوص درخواست مالک پلاک ثبتی 1879/1 واقع در خیابان شهید حاجی زاده کوچه شهید فلاح مبنی بر خرید مازاد معبر در ضلع غربی پلاک فوق به مساحت 5/83 متر مربع مطابق طرح تفصیلی ، مقرر گردید شهرداری به استناد ماده 19 قانون نوسازی قیمت کارشناسی را به شورا ارسال نماید.

4- 5- نامه آقای سید محمود قنبریان درخصوص مشخص شدن وضعیت کیوسک خیابان پاسداران ابتدای خیابان شهیدان محبوبی روبروی مسجد قائم ، مقرر گردید شهرداری در صورت احراز مالکیت مشارالیه اقدامات قانونی نسبت به استرداد آن به مالک اصلی همکاری فرمایند.

5-5- نامه شورایاری محله کاظم آباد در خصوص وضعیت حریم رودخانه حدفاصل دیوار پشت مدرسه تا مسیر سد لاستیکی برابر بازدید بعمل آمده کمیسیون عمران پیشنهاد دارد تا شهرداری محترم نسبت به موضوع بررسی و با همکاری اداره محترم آب منطقه ای نسبت به رفع موانع اقدام تا در منطقه مورد نظر پارک احداث گردد.


عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر