شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
مصوبات شورای اسلامی شهر بابلسر به تاریخ 1397/09/06

96          

روز : سه شنبه 06/9/97                          

1-بررسی نامه های وارده

ب)خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره23781/20/97/9مورخ 30/8/97شهرداری درخصوص درخواست نامه شماره 26225/10/97 مورخ 19/8/97 آقای مصیب اصغرزاده متصرف بنای تجاری مسکونی واقع در خیابان امامزاده ابراهیم مبنی بر خرید مساحت7 مترمربع مازاد معبر قرائت وجهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید .

2-مقررگردید ریاست محترم شورا درخصوص نحوه تفکیک زباله وقرارداد منعقده با شرکت دانش بنیان-افزایش میزان روشنایی ورفع نواقص تیرهای چراغ برق درخیابان دانشگاه- تسریع درنصب تابلو راهنما در محلات وکوچه های شهرونیزافزایش ایمنی پل قدیمی وتردد وسایل نقلیه سنگین ازآن، باشهرداری، اداره برق،راهنمایی ورانندگی مکاتبه شود.

3-مقررگردیدحسب درخواست های رسیده، ازاعضای محترم هیات مدیره بازارامام(ره)، اتحادیه پلاژداران واتاق اصناف، شورایاری جوادیه وکاظم آباد، عوامل اجرایی المپیاد ورزشهای آبی ساحلی باهماهنگی دفترشورا برای جلسات آتی دعوت بعمل آید.

4-مقررگردید رئیس محترم شورا، برنامه نشست مشترک اعضای شورا با فرمانداری محترم باموضوع حریم شهر وشهرستان را هماهنگ فرمایند.

5-بمنظور هم اندیشی وتشریک مساعی برای مدیریت شهر مقررگردید از آقای رضا رحیمی، شهردار محترم برای جلسه آتی دعوت بعمل آید.

6-مقررگردید اعطای بسته تشویقی به پلاژدارانی که درجریان احداث پروژه طرح ساحل سبز وتعریض ساحل دریای بابلسرتاپارکینگ نه، بیش ازیکصد مترمربع زمینهای آنهادرطرح مذکورقرارمی گیرد، شهرداری، مساعدت خوبی بخاطرهمکاری آنها با ارائه خدمات دیگر با موافقت شورا داشته باشد.

7-نامه شماره23876/20/97/23مورخ3/9/97 شهرداری درخصوص نامه شورایاری محله شهید چمران درخصوص ترانس برق سه راه دانشگاه جنب سوپرمارکت مصدقی جهت رفع مشکل قرائت ومقررگردید با اداره محترم برق مکاتبه شود.

8-نامه شماره 23796/20/97/13 مورخ 30/8/97 شهرداری درخصوص افرادی که در روز سه شنبه باشهردار محترم ملاقات حضوری داشتند قرائت شد.

9- نامه شماره23779/20/97/9 مورخ30/8/97شهرداری درخصوص مصوبه کمیسیون ماده پنج به پلاک ثبتی شماره 13823/15/11 متعلق به آقای بشیر رضایی واقع دربلوار طالقانی قرائت وجهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید .

10- نامه شماره 1689/ب/97 مورخ 22/8/97 اداره میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری شهرستان بابلسردرخصوص تعیین مکانی برای دایرنمودن نمایشگاه صنایع دستی قرائت وجهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید .

11- نامه شماره 1687/ب/97 مورخ 22/8/97اداره میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری شهرستان بابلسردرخصوص درخواست قطعه زمینی جهت احداث ساختمان میراث فرهنگی قرائت وجهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید .

12- نامه شماره2229مورخ 30/8/97دبیرکل اجرایی المپیاد ورزشهای آبی ساحل مبنی بردرخواست جلسه ای با اعضای محترم شورابرای ارائه گزارش قرائت وجهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید .

13- نامه شماره2240 مورخ 6/9/97 نماینده مردم بابلسروفریدونکنار درمجلس شورای اسلامی درخصوص مساعدت دراشتغال بکار خانم تکتم آخوند زاده باعنوان مربی ورزشی درشهرداری بابلسر قرائت وجهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ورزشی ارجاع گردید.

14-نامه شماره 2242 مورخ 6/9/97 خانم زهرا عنایت پوردارای کانکس درمیدان شیلات مبنی بردرخواست تامین برق کیوسک خود قرائت گردید .

15-نامه شماره2241مورخ6/9/97آقای حسن اسماعیلی درخصوص رفع مشکل اگوزمین نامبرده درپشت بی بی سرروضه جنب سالن ورزشی شهید خوشنویس شهرداری قرائت وجهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

16-نامه شماره 2219مورخ 30/8/97آقای سیدمنصورمیری مالک پلاژ واقع درپارکینگ دوم وسوم درخصوص عقب نشینی پلاژدرقسمت ساحلی دریا به مساحت تقریبی 120متر ودرخواست واگذاری دکه مقابل پلاژ به ایشان قرائت ومقررگردید با شهرداری جهت بررسی ومساعدت مکاتبه گردد.

17- نامه شماره4866/5/ح مورخ 21/8/97 فرماندهی حوزه مقاومت بسیج خمینی (ره) سپاه بابلسردرخصوص مساعدت به بسیجیان جهت عزیمت به مشهدمقدس قرائت ومقررشد با نظر مساعد باشهرداری مکاتبه گردد.

 18- نامه شماره 4854/5/ح مورخ 10/8/97 فرماندهی حوزه مقاومت بسیج خمینی (ره) سپاه بابلسر درخصوص مساعدت جهت روکش آسفالت حیاط ساختمان حوزه قرائت ومقررشد با نظر مساعد باشهرداری مکاتبه گردد.

19-نامه شماره2247 مورخ 6/9/97 آقای اکبر عربی که دراردیبهشت سال جاری خدمات تعمیرات مکانیکی موتوری به شهرداری ارائه نموده وتاکنون اجرت خود را دریافت ننموده قرائت ومقررگردید با شهرداری مکاتبه گردد.

20-نامه شماره 2253مورخ 6/9/97 آقای داوود طاهر نژاد رئیس اسبق هیات های رزمی بابلسر شهرستان بابلسر قرائت شد.

21-نامه شماره 2250 مورخ 6/9/97 خانم نجف پوردرخصوص درخواست مساعدت مالی قرائت ومقررگردید آقای محجوب پروین بررسی نماید. .

22-نامه شماره 2252مورخ 6/9/97 شرکت تعاونی خدمات ورزشی کولاک قهرمان درخصوص اجرای طرح سالمسازی دریا در سال 97 هنوز تسویه حساب مالی صورت نگرفته قرائت ومقررگردیدبا شهرداری جهت بررسی ومساعدت مکاتبه گردد.

23-نامه شماره 2251مورخ 6/9/97 شورایاری محله جوادیه درخصوص درخواست نشستی بااعضای محترم شورا مبنی براعطای زمین برای پایگاه مقاومت بسیج قرائت ومقررگردیدآقای مهدی عربی مقدم بررسی وپیگیری نماید.

24- نامه شماره 2157 مورخ 21/8/97 مجمع خیرین سلامت شهرستان بابلسر درخصوص مساعدت به آقای محمد حسین زمانی بیمار کلیوی (دفع پروتئین در ادرار) قرائت ومقررگردید با شهرداری محترم جهت بررسی ومساعدت مکاتبه گردد.

25-مقررگردید درخصوص ایجاد سازوکاری منظم واصولی ازسوی شهرداری با حضور نیروی انسانی آموزش دیده درسه شیفت کاری (درطول24ساعت)بصورت موقت یکماهه جهت کنترل ودریافت حق السهم وعوارض شهرداری درترمینال شهرکه هم اکنون بدلیل عدم اخذ عوارض قدرالسهم شهرداری ازوسایل نقلیه مسافربری(سواری واتوبوس)دچارروزمرگی وضرردهی شده است قرائت ومورد موافقت واقع گردید ومقررگردید شهرداری اقدامات لازم برای اجرای این طرح را انجام وگزارش آنرا به شورا ارسال نماید.

ج)مصوبات

بند1- ماده واحده

لایحه شماره 23991/20/97/7 مورخ 6/9/97 شهرداری درخصوص اجرای تبصره 2قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان بصورت مشاوره ای وپاره وقت ازخدمات مشاوره ای آقای جعفر سهرابی درامور رسانه وروابط عمومی استفاده نماید قرائت وموافقت گردید .

این ماده واحده با 7 رای موافق تصویب گردید.

بند2- ماده واحده

لایحه شماره24025/20/97مورخ 6/9/97 شهرداری باتوجه به برنامه ریزی های صورت گرفته وبااختیارات حاصله از تبصره 5 از آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور درنظراست نسبت به تمدید قرارداد آقای منوچهر ناصری فر مشاورحقوقی اقدام نماید با عنایت به آشنایی وتجربه سالیان ممتد وی در امور شهرداری لطفاً باتمدید قرارداد ایشان مطابق رویه سابق بمدت یکسال موافقت فرموده قرائت وموافقت گردید .

این ماده واحده با7رای موافق تصویب گردید.

بند3- ماده واحده

لایحه شماره 24027/20/97/13مورخ6/9/97شهرداری درخصوص مفادبند1و14ماده55قانون شهرداری یکی ازمسائل مطرح درتوسعه شهری وبرنامه ریزی برای آن، موضوع روان آبهای سطحی ناشی از بارش نزولات جوی است که بدلیل افزایش سطوح غیرقابل نفوذ ویا با نفوذپذیری کم در سطح شهر باسرعت بالا وحجم زیاد درآبراهه های مصنوعی جریان یافته وموجب آبگرفتگی سطح معابروروان شدن سیلاب وبروزخطات جبران ناپذیری در شهرهامی گردند وازاین رو بمنظور ارائه الگویی مناسب برای انجام مطالعه وطراحی وبهسازی شبکه های جمع آوری وهدایت آبهای سطحی وسیلاب های شهری وجلوگیری از انجام مطالعات غیراصولی وهدررفتن منابع مالی وزمانی نیاز به همکاری شرکت مشاور متخصص جهت ارائه اصولی ترین وعملی ترین راهکار برای جمع آوری وهدایت واستفاده از آبهای سطحی می باشد قرائت ومقررگردید بصورت مناقصه انجام شود.

این ماده واحده با7رای موافق تصویب گردید.

بند4- ماده واحده

لایحه شماره 14261 مورخ 31/4/97 شهرداری درخصوص مصوبه شماره102-23/2/97 مبنی برتاسیس سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری بابلسرنسخه ارسالی اساسنامه سازمان        آتش نشانی مورد بررسی قرارگرفت وبا کلیات آن موافقت گردید .

این ماده واحده با7رای موافق تصویب گردید.

بند5- ماده واحده

لایحه شماره23772/20/97/6 مورخ 29/8/97شهرداری مبنی برنامه شماره1648-31/6/97 شورای اسلامی با موضوع تعیین مبلغ کل وام به اضافه خسارت تاخیر وتادیه آقای علی اصغر نجاتی با ضمانت آقای محمد علی نجاتی (ازپرسنل شهرداری) شهرداری درنظردارد باستناد استعلام اخذ شده ازبانک مهراقتصاد شعبه بابل به شماره1124مورخ 22/8/97 مبلغ 000/500/117 ريال تا تاریخ 22/8/97 جهت تسویه تسهیلات آقای علی اصغرنجاتی به حساب آن بانک واریز نماید قرائت وضمن موافقت مقررگردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد تا کلیه خسارت تاخیر وتادیه که عامل اینکار شهرداری می باشد به بانک پرداخت گردد. 

این ماده واحده با7رای موافق تصویب گردید.

بند6- ماده واحده

لایحه شماره23990/20/97/7 مورخ 6/9/97 شهرداری درخصوص اجرای تبصره2قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان بصورت مشاوره ای وپاره وقت ازخدمات مشاوره ای دونفراز کارشناسان استانداری در امور درآمدی وامور مالی آقایان نوذر رودبارکی وعباس اسماعیلی استفاده نماید قرائت وموافقت گردید .

این ماده واحده با 7 رای موافق تصویب گردید.

بند7- ماده واحده

لایحه شماره21642/20/97/13 مورخ 10/7/97 شهرداری درخصوص مساعدت به مدیرمدرسه غلام حسینی تا سقف 000/000/50 ریال برای برگزاری مسابقات فرهنگی دانش آموزی ازمحل ماده 17 قرائت وبارعایت آیین نامه مالی شهرداری ها موافقت شد.

این ماده واحده با 7 رای موافق تصویب گردید.

بند8- ماده واحده

براساس طرح پیشنهادی مقررگردید بمنظور رعایت اصول مالی وعمرانی باتوجه به بارانی بودن منطقه شهر بابلسر، درزمستان امورات مربوط به نقاشی جداول، دیوارها وخط کشی خیابان ها در فصل دیگر انجام پذیرد.

این ماده واحده با 7 رای موافق تصویب گردید.


عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر