شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
صورت جلسه شماره ( سی ام) مورخ 98/5/27
1398/05/27
حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 98/5/57برگزارگردید.
******************

دستور کار جلسه:

انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی

مصوبات جلسه:

نامه شماره 86/42/51182 مورخ 98/5/23 استانداری محترم درخصوص تعیین هیئت رئیسه جدید شوراهای اسلامی به استناد تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل شرح وظایف، شورا های اسلامی و همچنین نامه کتبی شماره 1176 مورخ 98/5/24 شورا که به اعضای محترم تحویل گردید امروز یکشنبه مورخ 98/5/27 راس ساعت 15 جلسه برگزار و انتخاب هیئت رئیسه انجام و رئیس، نائب رئیس، خزانه دار، منشی اول، منشی دوم به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

1-آقای محجوب پروین به سمت ریاست شورا با 4 رای انتخاب شدند.

2-آقای شعبانعلی رمضان نژاد به سمت نائب رئیس با 5 رای انتخاب شدند.

3-مسلم حسین زاده به سمت منشی اول با 4 رای انتخاب شدند.

4-                   به سمت منشی دوم با              رای انتخاب شدند.

5-مسلم حسین زاده به سمت خزانه دار با 4 رای انتخاب شدند.

عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر