شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
صورت جلسه شماره ( سی ودوم) مورخ 98/6/10
1398/06/10
حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 98/6/10 با قرائت قرآن کریم به جهت انتخابات هیئت رئیسه با حضور اکثریت اعضا برگزارگردید.
******************

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات:

1- شورا پیشنهاد می نماید شهرداری محترم با افرادی که تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر دارند در اسرع وقت نسبت به رنگ آمیزی و نور پردازی و زیباسازی آن اقدام نمایند تا دید بصری و چشم انداز شهر مورد توجه قرار گیرد.

2- شورا پیشنهاد می نماید تا شهرداری محترم نسبت به بازسازی تلویزیون شهری میدان بسیج اقدام و سپس نسبت به بهره برداری شهرداری یا با انجام مزایده به متقاضیان بصورت اجاره سالانه واگذار نمایند.

3- شورا پیشنهاد می نماید شهرداری حسب قانون شهرداری ها نسبت به اقدام قانونی در مورد نصب تابلو در مسیر معابر و در زمین های شخصی افراد یا ادارات و نهاد ها اقدام لازم را معمول فرمایند.

4-نامه شماره 98/20/8786 مورخ 98/6/5 شهرداری محترم درخصوص اجرای چاه جذبی خیابان امام-امام 25 قرائت به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

 5-نامه شماره 98/20/8738 مورخ 98/6/4 شهرداری محترم درخصوص متل داران پارکینگ 5 و 6 مبنی بر درخواست اصلاح و برداشت یک ردیف از دیوار سنگی، قرائت و به کمیسیون  عمران ارجاع گردید.

6-نامه شماره 98/20/8832 مورخ 98/6/5 شهرداری محترم درخصوص ستاد باز آفرینی شهرستان قرائت و به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

7- نامه آقای عبدالعلی آقا براری مالک زمین خیابان اوصیاء درخصوص اختلاف فاحش قیمت گذاری زمین ایشان که درخواست کارشناسی مجدد را دارد، قرائت و به کمیسیون عمران ارزجاع گردید.

8- حسب پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مبنی بر برگزاری مسابقه عکاسی و نمایشگاه در ماه محرم، ضمن موافقت جهت هماهنگی لازم با شهرداری مکاتبه گردید.

مصوبات جلسه:

بند1 - ماده واحده

نامه شماره 98/20/6075 مورخ 98/4/22 شهرداری محترم در مورد مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، در جلسه مطرح شورا با نظر کارشناسی اعلام شده بعنوان پایه مزایده موافقت نمودند و نظر شورا برآن است در زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده تاکید شود که کلیه تابلوهای مورد مزایده قبل از بهره برداری نسبت به رنگ آمیز و نور پردازی آن اقدام نمایند.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند2 - ماده واحده

نامه شماره 9/98/20/8672 مورخ 98/6/3 شهرداری محترم درخصوص ملک تصرفی آقای عباس عابدی که بصورت سرقفلی، با مالکیت شهرداری  به ایشان واگذار گردیده است جهت تعیین و تکلیف جلسه مطرح گردید و شورا با پیشنهاد شهرداری محترم موافقت و مقرر گردید آقای پروین ریاست محترم شورا پیگیر موضوع باشد تا بجابی پرداخت وجه مابازاء ثبت به صدور پروانه شهرداری  اقدام نمایند.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند3 - ماده واحده

نامه شماره 6/98/20/6002 در جلسه مطرح شورا با پیشنهاد کارشناسی انجام شده نسبت به مزایده غرفه بلوار شهید علیزاده و نوار ساحلی موافقت نموده است.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند4- ماده واحده

صورتجلسه شورای اسلامی شهر بابلسر بر اساس بند 4 مصوبه مورخه 98/6/3 در مورد انتخاب نمایندگان اعضا در ادارات و نهادها و همچنین شهرداری پس از طرح موضوع و کاندیدا اعضای محترم شورا بعنوان داوطلب انتخابات انجام گرفت و اعضای محترم به شرح ذیل با آرا اکثریت انتخاب گردیدند.

1-کمیسیون توافقات آقای پروین با 7 رای انتخاب شدند.

2-کمیته فنی آقای نوعی با 7 رای انتخاب شدند.

3-کمیسیون ماده 77 خانم بهار با 7 رای انتخاب شدند.

4-کمیسیون ماده صد(1) آقای رمضان نژاد با 7 رای انتخاب شدند.

5-کمیسیون ماده صد(2)آقای خسروی با 7 رای انتخاب شدند.

6-کمیسیون معاملات آقای پروین با 7 رای انتخاب شدند.

7-کمیسیون فرهنگی، ورزشی، اجتماعی:آقای رمضان نژاد-خانم بهار-آقای نوعی-آقای خسروی-آقای پروین

8-کمیسیون عمران و خدمات:آقای خسروی-خانم بهار-آقای نوعی-حسین زاده-آقای پروین


عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر