صورتجلسه بیستم 1400/8/16

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/8/16 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص لایحه متمم و اصلاح بودجه شماره یک سال 1400

2- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای محمدعلی فتح تبار

3- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به خانم فاطمه ذلیکانی

4- لایحه شهرداری درخصوص خرید مازاد معبر بمساحت 29 متر مربع واقع در خیابان امام-خیابان شهید سالاریه

5- لایحه شهرداری درخصوص استردادوجه بابت تهاتر با مالکین پلاک ثبتی  29324/1 واقع در مابین پارکینگ سوم و چهارم

6- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای محمد باقری از پرسنل شرکتی شهرداری

7- لایحه شهرداری درخصوص افتتاح حساب شهرداری درآمد و هزینه در بانک مهر ایران شهر بابلسر

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 9050/20/1400 مورخ 13/8/1400 شهرداری محترم درخصوص لایحه متمم و اصلاح بودجه شماره یک سال 1400 این شهرداری بمنظور جلوگیری از رکود عملیات جاری و عمرانی و رضایتمندی شهروندان، اعتبار ردیف های مشروحه طبق جدول مازاد بر عملکرد ردیف های مورد اشاره تا یوم جاری تا در ادامه ردیف های اعتباری در لایحه متمم بعدی پایدار گردد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

2-نامه مسئول فرهنگی هیئت محبان الجواد(ع) بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت برپایی نمایش روز اربعین و پیاده روی نمادین اربعین حسینی از نقاط مختلف شهرهای بهنمیر، هادی شهر و بابلسر شروع و خاتمه آن آستانه مبارکه امامزاده ابراهیم (ع) قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید طالبی درخصوص درخواست مساعدت جهت تهیه اقلام ورزشی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

4-نامه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ناحیه بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری یادواره 285 شهید بخش مرکزی شهر بابلسر قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

5-نامه کمیسیون بودجه و برنامه ریزی درخصوص رفع نواقص گزارش حسابرسی صورت های مالی منتهی به 29 اسفند که پس از بررسی اجمالی در دو برگ و شش بند مقرر گردید مراتب به نحوی به شهرداری اعلام تا ظرف مدت سه ماه نسبت به رفع نواقص گزارش و نتیجه را به شورای اسلامی منعکس گردد و با توجه به گذشت یکسال پاسخ لازم دریافت نگردیده مراتب جهت پیگیری اعلام می گردد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

6-نامه اداره شیلات شهرستان بابلسر به شهردار محترم بابلسر درخصوص جمع آوری پلت فرم پل چهارم جهت تجهیز کارگاه قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت   با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

7-نامه اهالی محله شهید چمران، قائمیه و شهید مطهری درخصوص گزارش تجاوز به حریم سواحل دریا که متعلق به مردم و جزء اموال عمومی می باشد قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا از مراجع ذیصلاح پیگیری گردد.

8-نامه فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر به ریاست محترم شورای ترافیک شهرستان بابلسر درخصوص پیگیری مصوبات ششمین جلسه شورای ترافیک استان سال 1400 قرائت و مقرر گردید بررسی های لازم صورت پذیرد.

9-نامه انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت تهیه مکانی برای این انجمن و تجهیزات لازمه قرائت و مقرر گردید  بررسی های لازم صورت پذیرد.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 8959/20/1400 مورخ 12/8/1400 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای محمدعلی فتح تبار، قهرمان ارزنده کشور جهت اعزام به بازیهای المپیک تابستانی ناشنوایان جهان در برزیل و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای 150304 بودجه سال جاری مبلغ 40/000/000ریال به ایشان مساعدت نماید قرائت  و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 8948/20/1400 مورخ 12/8/1400 شهرداری محترم درخصوص درخواست مالک ثبتی 5789/1 واقع در خیابان امام-خیابان شهید سالاریه، مبنی بر خرید مازاد معبر بمساحت 29 متر مربع و اینکه شهرداری به استناد ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری قصد واگذاری مساحت فوق را با قیمت کارشناسی روز را دارد قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید جهت اتخاذ تصمیم نظر کارشناسی از سوی شهرداری به شورا ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 8974/20/1400 مورخ 12/8/1400 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به خانم فاطمه ذلیکانی، قهرمان ارزنده کشور جهت اعزام به بازیهای المپیک تابستانی ناشنوایان جهان در برزیل و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای 150304 بودجه سال جاری مبلغ 40/000/000 ریال به ایشان مساعدت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 8954/20/1400 مورخ 12/8/1400 شهرداری محترم درخصوص مدارک مشروحه و با عنایت به صورتجلسه شماره 6529/20/99 مورخ 1/5/99 و برابر بند 11 مصوبه مورخ 25/12/97 و همچنین نظر به بند 3 مصوبه 7/3/97 شورای اسلامی شهر مبنی بر پلاک ثبتی 29324/1 به مالکیت آقایان باباپور و فتحی واقع در بلوار ساحلی ما بین پارکینگ سوم و چهارم و با توجه به بند 1 صورتجلسه فوق الذکر که دریافت قسمتی از عوارضات بصورت آپارتمان می باشد، لذا با عنایت به متراژ اعلام شده     در صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بابلسر مبنی بر افزایش متراژ 3 واحد آپارتمان پلاک ثبتی فوق به متراژ 62/29 با قیمت کارشناسی به شماره نامه 4366/10/98 مورخ 25/3/98 که جمعاً بالغ بر 000/190/589/1 می باشد در نظر است مبلغ مذکور در وجه مالکان پلاک ثبتی فوق مسترد گردد قرائت و با رعایت قوانین آیین نامه مالی موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 9048/20/1400 مورخ 13/8/1400 شهرداری محترم درخصوص مصدومیت یکی از پرسنل شرکتی شهرداری به نام آقای محمد باقری در حین انجام وظیفه،   که منجر به شکستگی و جراحی در ناحیه پا گردیده و این که شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 بودجه سال جاری برای جبران هزینه های درمان مشارالیه مبلغ 150/000/000 ریال مساعدت مالی نماید قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید اگر خسارتی پرداخت شده است درصورت بازگشت مبلغ هزینه از سوی بیمه، مبلغ     فوق به شهرداری عودت داده شود.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 9119/20/1400 مورخ 16/8/1400 شهرداری محترم درخصوص اجرای تبصره ذیل بند (12) ماده 80 قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شورای اسلامی کشور انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات در نظر دارد نسبت به افتتاح حساب درآمد و هزینه در بانک مهر ایران شهر بابلسر اقدام نماید قرائت  و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *