صورتجلسه بیست و چهارم 1400/9/2

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/9/2 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص استرداد وجه به آقای اسکندر طاهری

2-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی جهت تکمیل سالن آزمون پلیس راهور

3- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر

4- لایحه شهرداری درخصوص پروژه فرش موزائیک و بتن ریزی پیاده روهای سطح شهر

5- لایحه شهرداری درخصوص تهیه یک دستگاه جاروب و یک دستگاه جرثقیل

6- لایحه شهرداری درخصوص پروژه زیرسازی آسفالت خیابان های سطح شهر

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 9854/20/1400 مورخ 1400/9/1 شهرداری محترم به فرماندار محترم شهرستان بابلسر درخصوص شکایت شهروندان مبنی بر اینکه ابنیه موجود در بابلرود حد فاصل پل فلزی قدیم و پل فلزی دوم که تاثیر نامطلوبی از منظر شهری بر سیمای شهری گذاشته است و درخواست عمل نمودن به تعهدات شرکت ها به رفع معارضین و تحویل به نمایندگان شهرداری قرائت گردید.

2-نامه فرمانده حوزه مقاومت بسیج خمینی روح ا…(ره) درخصوص درخواست آسفالت ساختمان شهید حبیب ا.. پور واقع در خیابان فلسطین پشت کلانتری قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه هیئت امناء مسجد صاحب الزمان(عج) درخصوص درخواست مساعدت مالی به آقای کریم سما کوش که اخیراً منزل ایشان دچار آتش سوزی گردیده است قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه کمیسیون عمران و برنامه و بودجه درخصوص یکپارچه سازی سازمان های شهرداری(مطابق با ماده 54 قانون شهرداری ها) و لزوم تمرکز وجوه درآمدی و تخصیص اعتبار پس از طی مراحی تخصیص مطابق دستورالعمل های فوق الذکر و اینکه شهرداری بابلسر تاکنون نسبت به تشکیل کمیته تخصیص اعتبار، جهت تخصیص بودجه مجزا برای سازمان حمل و نقل و ترافیک و سازمان آتش نشانی انجام نداده است و درخواست اجرای زیر ساخت موارد فوق الذکر جهت تهیه بودجه سال 1401 و رعایت  دستورالعمل ها و بخشنامه ها بصورت صحیح انجام داده تا گزارش های خروجی بصورت استاندارد و شفاف ارائه و از رکود به وجودآمده در سازمان ها جلوگیری بعمل آید  قرائت و و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5- نامه کمیسیون عمران و برنامه و بودجه درخصوص درخواست اجرای نرم افزار یکپارچه درآمدی جهت ارتباط بهتر با نرم افزار های خزانه داری و حسابداری شهرداری قرائت و مقرر گردید باشهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

6-نامه مسئول گروه جهادی اربعین شهر بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت محرومین زدایی در مناطق کم برخوردار قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید باشهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

7-نامه دهیاری بابل پشت درخصوص درخواست گل لایروبی جهت تسطیح نمودن زمین پشت مدرسه ابتدایی برای احداث زمین ورزشی قرائت و مقرر گردید باشهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

8-نامه شورای فرهنگی مذهبی هئیت محبان الحسین (ع) درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برپایی اقامه عزا در ایام فاطمیه قرائت و مقرر گردید باشهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

9-نامه اهالی مجتمع مسکونی ساحلی علی آباد میر درخصوص درخواست جلوگیری از بلند مرتبه سازی در این منطقه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

10-نامه آقای محمد امین حبیب نژاد عربی درخصوص درخواست جلوگیری موقت از اجرای طرح مصوب ستاد آزاد سازی سواحل استان مازندران توسط شهرداری به صورت غیرقانونی در ضلع شرقی دهانه شازده رودخانه قرائت و با توجه به اینکه در ملک مورد نظر احتمالاً تجاوزی از قبیل دیوار کشی غیرمجاز صورت گرفته جهت بررسی و طرح در کمیسیون ماده صد برابر مقررات اقدام گردد.

11- نامه آقای محمدعلی خدابخشی مالک ملک واقع در بلوار دانشگاه جنب خوابگاه شقایق درخصوص سرازیر شدن آبهای سطحی به ملک ایشان قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا درصورت عدم رعایت شیب بندی و کد ارتفاعی اصولی اقدام مساعد نسبت به رفع مشکل هدایت آبهای سطحی صورت پذیرد.

12- نامه کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بابلسر درخصوص درخواست ساخت بنای سرای مهر قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه پیشنهادگردید باتوجه به بازدید بعمل آمده از مکان جانمایی ساختمان جدید سرای مهر روبروی خیابان ولیعصر، جهت احداث ساختمان اقدام گردد.

13- نامه هیات امناء محله قائمیه و پایگاه مقاومت بسیج شهید دستغیب درخصوص درخواست حل مشکلات عدیده ناشی از پروژه دفع آبهای سطحی در دو مسیر کانال آب قرائت و مقرر گردید از محل فوق بازدید بعمل آید تا درصورت ایجاد مشکل با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدامات لازم صورت پذیرد.


مصوبات جلسه

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 9843/20/1400 مورخ 1400/9/1 شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای اسکندر طاهری مبنی بر استرداد وجه واریزی، مبلغ 60/000/000 ریال بمنظور دریافت چند سرویس ماسه که به دلایلی از تحویل مصالح منصرف گردیده قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 9862/20/1400 مورخ1400/9/1 شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 3552/1202/04/05/03 مورخ 26/8/1400 فرماندهی انتظامی شهرستان بابلسر درخصوص مساعدت مالی جهت تکمیل سالن آزمون پلیس راهور با مساحت تقریبی 125 متر و اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 1/000/000/000 ریال به این فرماندهی مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید، با توجه به اینکه ملک مورد نظر مالکیت آن با اداره راهنمایی و رانندگی نمی باشد بر همین اساس آقایان دومان نوعی، هوشیار خسروی و سید علی اکبر هاشمی مخالفت کردند.

این ماده واحده با چهار رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 9958/20/1400 مورخ 1400/9/2 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر جهت برگزاری مراسم یادواره 285 شهید بخش مرکزی شهرستان بابلسر و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 150/000/000 ریال مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 بند 4-ماده واحده

نامه شماره 9937/20/1400 مورخ 1400/9/2 شهرداری محترم درخصوص اهمیت معابر در فضای شهری و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 4010703(پروژه فرش موزائیک و بتن ریزی پیاده روهای سطح شهر) بودجه سال جاری مبلغ 6/500/000/000 ریال مازاد بر اعتبارات مصوب، به منظور انعقاد قرارداد پروژه اجرای پیاده روسازی خیابان مدائنی و سطح شهر را از طریق فرآیند تشریفات مناقصه هزینه نماید تا در اولین متمم بودجه پایدار گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 9957/20/1400 مورخ1400/9/2 شهرداری محترم درخصوص اهمیت ارائه خدمات بهینه به شهروندان محترم و اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ردیف  هزینه ایی شماره 2030201 و 5030102 بودجه سال جاری یک دستگاه جاروب و یک دستگاه جرثقیل با برآورد هزینه تقریبی 18/000/000/000 ریال را از طریق فرآیند تشریفات مناقصه تهیه نماید تا در اولین متمم بودجه پایدار گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 9936/20/1400 مورخ 1400/9/2 شهرداری محترم با عنایت به در بر گرفتن یک سوم از وسعت شهر به معابر شهری و نیز نقش آن در هدایت و کنترل ترافیک و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 4010401(پروژه زیرسازی آسفالت خیابان های سطح شهر) بودجه سال جاری مبلغ 80/000/000/000 ریال مازاد بر اعتبارات مصوب، به منظور انعقاد قرارداد پروژه زیرسازی و آسفالت واقع در شهرک قائم 12 به مولانا، پاسداران 32، آزادگان، دانش 6، تقی نژاد، طالبی 29، مهدی نسب 11، بن بست هاشمی، امام 7 و پارکینگ طبقاتی، عبدی4، قائمیه 13/15، فرعی قائمیه 2، فرعی فلسطین، فرعی مولانا و خیابان های سطح شهر را از طریق فرآیند تشریفات مناقصه هزینه تا در اولین متمم بودجه پایدار گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 8487/20/1400 مورخ 1400/8/1 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه خیابان شهید بهشتی-بهشتی 12-خیابان شهید (ضابط پور) قرائت و پس از بررسی  در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه  شماره 9360/20/1400 مورخ 1400/8/22 شهرداری محترم درخصوص اخذ مجوز پرداخت هزینه جابجایی اگو قدیمی از ملک آقای انوشیروان شجاعی کاوه قرائت  و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه با عنایت به اینکه توافقات در سال 96 بوده و حجم کار نیز افزایش پیدا کرده و در سال 97 شروع به کار شده و باتوجه  به تعدیل صورت پذیرفته ضمن موافقت با موضوع، مقرر گردید هزینه کرد اضافی با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها عودت داده شود.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *