صورتجلسه بیست و یکم 1401/3/31

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ1401/3/31 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص اعلام بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی شهرداری بابلسر                                             8- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به هیات امنا مسجد جامع

2- لایحه شهرداری درخصوص خط پروژه خیابان 16 متری به سمت سالن ستاد بحران شهرداری                                  9-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به انجمن نویسندگان برتر ایران

3- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای کامل لطفی                                                                       10- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به خانم ملوک آقاجان نسب

4- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان                                      11- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به خانم زیور فلاح

5- لایحه شهرداری درخصوص گواهی درآمد اسفند ماه 1400                                                                            12- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای ابراهیم عیسی نژاد

6- لایحه شهرداری درخصوص طراحی جداره و مبلمان خیابان امازاده ابراهیم(ع)                                                     13- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به خانم خدیجه گل باباپور

7- لایحه شهرداری درخصوص صورت های مالی منتهی به پایان سال 1400 شهرداری بابلسر                                  14- لایحه شهرداری درخصوص ابلاغ به آقایان(رضا شیرمحمدی، محمد مهدی آقاسی، میرعلی حجازیان،  امید قناعت) بعنوان عضو ناظر کمیسیون ماده 7 آیین نامه قانون(اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری)

1-نامه شماره 3577/20/1401 مورخ 1401/3/30 شهرداری محترم درخصوص اعلام بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع جزء(8) بند (د) فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1401، بدینوسیله لیست خلاصه بدهی های شهرداری منتهی به پایان اسفند 1400 قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا موارد سایر اقشار به تفکیک به شورا ارسال گردد.

2-نامه شماره 3624/20/1401 مورخ 1401/3/30 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه خیابان 16 متری به سمت سالن ستاد بحران شهرداری قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3-نامه شماره 3515/20/1401 مورخ 1401/3/29 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای کامل لطفی جهت تامین هزینه های انجام شده منزل ایتام و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 100/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و مقرر گردید پس از بررسی اظهار نظر گردد.

4-نامه آقای حسن خسروی درخصوص درخواست پیگیری مشکل ساختمان ایشان بابت دریافت پایانکار ملک مذکور قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5-نامه شماره 3514/20/1401 مورخ1401/3/29 شهرداری محترم درخصوص نامه انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بابلسر جهت مساعدت مالی بابت تجهیز دفتر انجمن و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری 150208 ماده 15 بودجه سال 1401 مبلغ 200/000/000 ریال به این تشکل مساعدت مالی نماید قرائت و مقرر گردید بررسی های لازم انجام سپس در جلسه آتی اتخاذ تصمیم گردد.

6-نامه شماره 3416/20/1401 مورخ 1401/3/26 شهرداری محترم درخصوص گواهی درآمد اسفند ماه به شماره 122/20/1401 مورخ 1401/1/10 بدینوسیله اصلاحیه گواهی به مبلغ 2/855/239/629/452ریال قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

7-نامه کمیسیون عمران و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص درخواست مکاتبه با شهرداری محترم بابت شناسایی ساختمان های بدون پایان کار  و بدون پروانه ساخت و با اولویت ساختمان های بلند مرتبه و عمومی اقدام و در صورت وجود تخلف به ویژه در مسائل مربوط به ایمنی، پایداری و استحکام بنا، با تشخیص کارشناس رسمی دادگستری یا مهندس ناظر، گزارش تخلفات این قبیل ساختمان ها را سریعاً برای صدور رای مقتضی به کمیسیون ماده صد ارجاع دهند قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

8-نامه کمیسیون عمران و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، ایمنی و اصول فنی و کنترل ساخت و سازها و با توجه به حوادث فرو ریختن چند ساختمان بلند مرتبه در سال های اخیر از جمله حادثه برج متروپل در آبادان که لزوم توجه و نظارت مسئولان   و سازمان های ذیربط را به رعایت اصول فنی و ایمنی در تمامی مراحل ساخت و ساز، بیش از پیش ضروری ساخته است خواهشمند است به استناد جز 5 بند ض ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور(مصوب 1398) و وفق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها با ادارات محترم راه و شهرسازی و شهرداری مکاتبه تا اقدام مقتضی صورت پذیرد قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

9-نامه شماره 3254/20/1401 مورخ 1401/3/24 شهرداری محترم درخصوص طراحی جداره و مبلمان خیابان امامزاده ابراهیم(ع) نقشه طرح قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران بررسی گردید.

10-نامه آموزش و پرورش بابلسر درخصوص درخواست اختصاص تیر چراغ برق جهت روشن شدن در مسیر سرویس بهداشتی مرکز مشاوره پیوند بابلسر بابت ارائه خدمات به دانش آموزان و مساعدت برای پرداخت یا رایگان شدن حق برق مرکز به نفع کودکان دارای اختلالات اوتیسم، بیش فعالی و … قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

11-نامه خانم دکتر ناهید باطبی رئیس مرکز درمانی جامع شماره 3 مرحوم جانبابایی درخصوص درخواست تهیه و نصب تابلو برای درمانگاه مذکور قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

12-نامه خانواده پاسدار بازنشسته رجب ابوالقاسمی درخصوص درخواست مساعدت جهت تامین هزینه های درمان ایشان قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم  مکاتبه گردد.

13-نامه آقای محمد روح الهی درخصوص درخواست مساعدت جهت دریافت مصالح ساختمانی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

14-نامه اهالی مجتمع گلها درخصوص درخواست زیرسازی و آسفالت خیابان 24 متری که در زمان بارندگی دچار آبگرفتگی و باعث ایجاد مشکل در رفت و آمد می گردد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

15-نامه آقای حمیدرضا پوراکبر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه های درمان بیماری ایشان قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

16- نامه آقای غلامعلی شیخی معاون ارتباطات دفتر امام جمعه ساری درخصوص نامگذاری حداقل یک خیابان، بلوار و یا میدان اصلی شهر به نام (حضرت معصومه(س))  و یا (معصومیه) اقدام گردد قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

17-نامه جمعی از پیشکسوتان و بازنشسته ورزش والیبال محله شهداء بابلسر درخصوص درخواست 20 دست لباس ورزشی و یک عدد توپ قرائت و جهت بررسی  به کمیسیون ورزشی ارجاع گردید.

18- نامه شرکت ماشین سازی اراک درخصوص پیگیری مطالبات این شرکت بابت تکمیل قرارداد پل چهارم قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا نسبت به رفع موارد قانونی اقدام گردد.

19- نامه آقای میرعلی نقی ضیاپور به نظام مهندسین شهرستان بابلسر درخصوص درخواست پیگیری و جلوگیری از خطرات ناشی از گودبرداری ملک مجاور ایشان واقع در همت آباد قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا به مالک اخطارهای لازم جهت حفظ ایمنی و گودبرداری اصولی داده شود و در صورت شکایت نامبرده، از طریق مراجع قضایی پیگیری گردد.

20- نامه اهالی و مدیریت مجتمع برج ساحلی آرام درخصوص درخواست پیگیری و جلوگیری از خطرات ناشی از گودبرداری غیراصولی زمین همجوار برج مذکور قرائت  و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا با توجه به اینکه ملک فوق مدتهاست رها شده و علیرغم تذکرات فراوان اقدامی صورت نپذیرفته شهرداری راساً نسبت به رفع خطر اقدام گردد.

21- نامه اهالی خیابان شهید طالبی درخصوص اعلام مشکلات در زمین تفکیکی نیروی انتظامی و درخواست رسیدگی برای رفع مشکلات قرائت و پس از بررسی  در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید جهت مساعدت و اقدام لازم با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

22- نامه خانم فاطمه فرجی کله بستی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین بخشی از هزینه ساخت منزل ایشان قرائت گردید.

23-نامه آقای رضا رحیم زاده درخصوص درخواست بهینه سازی پیاده رو و فضای سبز و جلوگیری از احتمال خطر برخورد درختان با سیم های برق منطقه شهرک قائم بیست متری اول جنب مدرسه توانبخشی عابدینی پور قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا درمورد قطع و خشک نمودن درختان بررسی و در صورت صحت موضوع برابر ضوابط و قانون اقدام گردد.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 2111/20/1401 مورخ 1401/2/29 شهرداری محترم درخصوص اجرای ماده 67 قانون شهرداری ها به پیوست یک نسخه صورت های مالی منتهی به پایان سال 1400 شهرداری بابلسر حاوی بیلان عملکرد و تفریغ بودجه به مبلغ 2/855/239/629/452 (دو هزار و هشتصد و پنجاه و پنج میلیارد و دویست و سی و نه میلیون و ششصد و بیست و نه هزار و چهارصد و پنجاه و دو) ریال ارسال گردید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 3513/20/1401 مورخ 1401/2/29 شهرداری محترم درخصوص نامه هیات امنا مسجد جامع شهرستان بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت جهت مرمت اتاق فرهنگی مسجد جامع و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف بودجه 150304 مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 3508/20/1401 مورخ1401/2/29 شهرداری محترم درخصوص نامه انجمن نویسندگان برتر ایران مبنی بر درخواست مساعدت جهت حمایت از انجمن و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف بودجه 150304 مبلغ 30/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 3303/20/1401 مورخ 1401/3/24 شهرداری محترم درخصوص نامه خانم زیور فلاح مبنی بر درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه های درمان ایشان  و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف بودجه 150302 مبلغ 30/000/000 ریال به این هیئت مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 3302/20/1401 مورخ1401/3/24 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به منظور تامین بخشی از هزینه های زندگی سرکار خانم ملوک آقاجان نسب برجی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15(ردیف اعتباری 150302) مبلغ 40/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 3301/20/1401 مورخ 24/3/1401 شهرداری محترم درخصوص نامه خانم خدیجه گل باباپور جهت مساعدت مالی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری 150302 ماده 15 بودجه سال 1401 مبلغ 30/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

باستناد نامه شماره 632 مورخ 1401/3/31 کمیسیون عمران و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بابلسر موضوع نامه شماره 1490-401 مورخ 1401/3/30 موسسه حسابرسی آگاه نگر درخصوص گزارش حسابرسی صورتهای مالی سال 1400 شهرداری بابلسر مطرح و بصورت مشروط مورد تصویب شورای اسلامی قرار گرفت و مقرر گردید شهرداری ظرف مدت سه ماه نسبت به رفع نواقص اقدام قانونی و موارد رفع نقص را  به این شورا ارسال نماید.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 3683/20/1401 مورخ 1401/3/31شهرداری محترم درخصوص نامه مساعدت مالی به آقای ابراهیم عیسی نژاد جهت تامین بخشی از هزینه های درمانی بیماری صعب العلاج ایشان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری 150302 ماده 15 بودجه سال 1401 مبلغ 500/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت  و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه کمیسیون مالی شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص تفریغ بودجه سال 1400 شورای اسلامی شهر بابلسر به مبلغ چهارمیلیارد و دویست میلیون ریال(4/200/000/000) ریال قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *