صورتجلسه دهم 1400/6/21

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ1400/6/21 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به تیم والیبال جانبازان و معلولین جهت شرکت در مسابقات لیگ برتر

2- لایحه شهرداری درخصوص خرید مازاد معبر بمساحت 12 متر مربع در خیابان شهید محبوبی

3- لایحه شهرداری درخصوص صورتجلسه فی مابین شهرداری و آقای رامین مهربانی، ملک واقع در شهید چمران-کوجه تیموری

4- لایحه شهرداری درخصوص صورتجلسه فی مابین شهرداری و خانم نسرین جان فدا و فاطمه اناری، ملک واقع در خیابان ولیعصر 22 قطعات فرمانداری

5- لایحه شهرداری درخصوص صورتجلسه فی مابین شهرداری و آقای سید خسرو جلیلی شانی، ملک واقع در خیابان شهید بهشتی 12

6- لایحه شهرداری درخصوص صورتجلسه فی مابین شهرداری و آقای مهدی عسگری با وکالت سید محمود میرمحمدی، ملک واقع در خیابان پاسداران ضلع شمال مجتمع فرهنگیان

7-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به هیات رزمندگان و پیروان عترت مبلغ 100/000000ریال

خلاصه مذاکرات

1-نامه شورایاری محله چمران درخصوص درخواست شماره گذاری کوچه های بعد از پل شازده رودخانه از دانش 2 الی دانش 34 قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید کوچه شهید پولایی به کوچه شهیدان پولایی نامگذاری گردد.

2-نامه هیئت جوانان امام حسن (ع) شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری اقامه اعزای اهل بیت قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه هیئت امنای مسجد المهدی شهرک ساحلی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه خرید صندلی برای مسجد قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه اهالی میاندشت درخصوص درخواست توپ و تور فوتبال و والیبال جهت استفاده اهالی محل قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5-نامه شماره 971 مورخ 7/6/1400 اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت اعزام آقای سید حسن اسماعیل نژاد به مسابقات کشتی آسیایی و جهانی قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

6-نامه شماره 1032 مورخ 10/6/1400 اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به تیم شهدای بابلسر جهت شرکت در لیگ دسته دو فوتبال قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

7-نامه مدیر اجرایی موکب الشهداء درخصوص درخواست پشتیبانی جهت پذیرایی برای زائرین اربعین حسینی قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

8-نامه هیات عزادران امام حسین(ع) خواهران همت آباد جهت برگزاری مراسم شهادت حضرت رقیه(س) قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

9-نامه شماره 6708/20/1400 مورخ 20/6/1400 شهرداری محترم درخصوص درخواست مالک پلاک ثبتی 7687/1 واقع در خیابان شهید محبوبی، محبوبی 11 مبنی بر خرید مازاد معبر بمساحت 12 متر مربع و اینکه شهرداری در نظر دارد به استناد ماده 19 قانون نوسازی و عمرانی شهری مساحت فوق را با قیمت کارشناسی روز واگذار نماید قرائت و مقرر گردید ابتدا کارشناسی انجام و به شورا ارسال سپس اتخاذ تصمیم گردد.

10-نامه شماره 6719/20/1400 مورخ 20/6/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 6651/20/1400 مورخ 18/6/1400 فی ما بین شهرداری و آقای سید محمود میرمحمدی مالک پلاک ثبتی 880/1 واقع در خیابان پاسدران-ضلع شمال مجتمع فرهنگیان مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

11-نامه شماره 6743/20/1400 مورخ 20/6/1400 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیات رزمندگان و پیروان عترت جهت برگزاری برنامه های فرهنگی بمبلغ 000/000/100 ریال از محل ردیف هزینه ای 150304 بودجه سال 1400 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

12-نامه هیات کشتی بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت میزبانی مسابقات قهرمانی نونهالان استان مازندران در تاریخ 24/6/1400 لغایت 26/6/1400 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

13-نامه هیات فوتبال شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری مسابقه چهارجانبه پیشکسوتان فوتبال قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

14-نامه بیمارستان شفا بابلسر درخصوص درخواست در اختیار قرار گرفتن سالن و آشپزخانه طبقه اول پایانه مسافربری بابلسر جهت استفاده تا پایان پروژه توسعه و بازسازی طبقه همکف ساختمان قدیم بیمارستان مذکور قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا با رعایت آیین نامه مالی مساعدت لازم صورت پذیرد.

15-نامه مسئول گروه های جهادی اربعین شهرستان بابلسر درخصوص درخواست 30 سرویس ماسه بادی، 1 سرویس ماسه ملاتی، 50 پاکت سیمان و 1000 عدد بلوک جهت محرومین زدایی در مناطق کم برخوردار حاشیه شهر بابلسر قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.


مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

نامه شماره 5970/20/1400 مورخ 3/6/1400 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیات جانبازان و معلولین شهرستان بابلسر جهت حضور در مسابقات لیگ برتر والیبال کشور و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف 150304 بودجه سال جاری مبلغ 000/000/200 ریال به این هیات مساعدت نماید قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی با مبلغ 000/000/70 ریال موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 6716/20/1400 مورخ 20/6/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 6649/20/1400 مورخ 18/6/1400 فی ما بین شهرداری و آقای رامین مهربانی مالک پلاک ثبتی 7989/318/1 واقع در خیابان شهید چمران-کوچه شهید تیموری مشتمل بر 6 بند قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 6717/20/1400 مورخ 20/6/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 6650/20/1400 مورخ 18/6/1400 فی ما بین شهرداری و خانم نسرین جان فدا و فاطمه اناری مالک پلاک ثبتی 1405 و 1404/1 واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر22 قطعات فرمانداری مشتمل بر 6 بند قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 6718/20/1400 مورخ 20/6/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 6648/20/1400 مورخ 18/6/1400 فی ما بین شهرداری و آقای سید خسرو جلیلی شانی مالک پلاک ثبتی 4847/1 واقع در خیابان شهید بهشتی-بهشتی 12 مشتمل بر 6 بند قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *