صورتجلسه سوم1400/5/30

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1400/5/30 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب الله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

خلاصه مذاکرات

1-نامه جمعی از شهروندان بابلسری درخصوص درخواست جمع آوری و یا ایجاد مکانی برای شیشه شکسته های سطح شهر قرائت و مقرر گردید جهت بررسی با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2- نامه انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن بابلسر درخصوص درخواست جلوگیری از تخلفات شهرداری و ماموران واحد ساختمانی قرائت و جهت بررسی                              به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3- نامه شماره 5683/20/1400 مورخ 20/5/1400 شهرداری محترم درخصوص طرح همسان سازی تابلو واحدهای تجاری خیابان شهید رجایی و همچنین طرح محوطه سازی ساختمان اداری جدید شهرداری قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

4- نامه شماره 5633/20/1400 مورخ 18/5/1400 شهرداری محترم به استاندار محترم درخصوص بیلان عملکرد و تفریغ بودجه مصوب سالهای 1393 لغایت 1396 شهرداری بابلسر بهمراه صورتجلسات شورای اسلامی شهر و گزارش حسابرسی مربوط به سالهای موصوف، قرائت گردید.

5-نامه مجتمع مسکونی فرهنگیان درخصوص درخواست اجرای طرح اگو کشی آبهای سطحی شهرک مذکور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.


مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

براساس پیشنهاد رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر بابلسر آقای دکتر عبدالله محمدی فیروزجایی بعنوان رئیس و آقای قدرت الله دهقان بعنوان دبیر کمیته بهداشت و محیط زیست منتصب گردیدند.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص درخواست بررسی هزینه ها و شفاف سازی در عملکرد شهرداری از سوی سازمان بازرسی استان در مورد کلیه صورتحسابهای مالی به ویژه عملکرد بودجه جاری، عمران، اسناد پرداختی، دریافتی، بستانکاران و بدهکاران تا تاریخ 15/5/1400 اقدام گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه کمیسیون عمران و برنامه بودجه شورا درخصوص معرفی اعضای کمیسیون مالی دوره ششم شورای اسلامی شهر در جلسه مطرح و به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

1-جناب آقای سید حسین حسینی مسئول مشاوران مالی

2-جناب آقای احمد آقاسی مشاور مالی

3-جناب آقای احمد رضایی مشاور مالی

4-حسینعلی باباجانی مشاور مالی

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *