صورتجلسه سیزدهم 1400/6/28

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/6/28 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1- لایحه شهرداری درخصوص ایجاد کمیسیون تقنین توسط شورای اسلامی

2- لایحه شهرداری درخصوص راه اندازی و بهره برداری از گلخانه شهرداری بابلسر واقع در خیابان امام خمینی(ره) و فروش گل های موجود براساس نرخ اتحادیه

3- لایحه شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 5286/20/1400 مورخ 9/5/1400 فی ما بین شهرداری و خانم فریبا علایی شهمیری مالک پلاک ثبتی 9830/9240/1 واقع در خیابان پاسداران-پاسداران 35

4- لایحه شهرداری محترم درخصوص خط پروژه کوچه 8 متری منشعب از خیابان 16 متری شهید مسگریان

5- لایحه شهرداری محترم درخصوص درخواست مالک پلاک ثبتی 18008/1 واقع در خیابان شهید حاجی زاده مبنی بر خرید مازاد معبر بمساحت 95/72 مترمربع

6- لایحه شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 6651/20/1400 مورخ 18/6/1400 فی ما بین شهرداری و آقای سید محمود میرمحمدی مالک پلاک ثبتی 880/1 واقع در خیابان پاسدران-ضلع شمال مجتمع فرهنگیان

خلاصه مذاکرات

1- نامه شماره 6998/20/1400 مورخ 25/6/1400 شهرداری محترم حسب بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ایجاد یک کمیسیون تقنین گردیده است که توسط اعضای شورای اسلامی شهر انتخاب می گردند قرائت و جهت بررسی به آقای باقرزاده ارجاع گردید.

2-نامه اداره شیلات شهرستان بابلسر به شهرداری محترم درخصوص درخواست اجرای لایروبی منطقه پهلوگیری شناور های صیادی بندر شیلات بابلسر قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه شماره 37558/1400142 مورخ 25/6/1400 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص صورتجلسه و مصوبات ستاد ساماندهی شئون فرهنگی ویژه اربعین حسینی و دهه آخر ماه صفر قرائت گردید.

4-نامه اتاق اصناف شهرستان بابلسر درخصوص معرفی آقای مرتضی نژاد سالاریه بعنوان رئیس کمیسیون امور اجتماعی و فرهنگی اتاق اصناف شهرستان بابلسر قرائت گردید.

5-نامه اداره گاز بابلسر درخصوص استعلام قبل از صدور پروانه ساختمانی از این اداره قرائت و مقرر گردید جلسه ای مشترک برگزار گردد.

6-نامه فرمانده حوزه مقاومت بسیج خمینی روح ا…(ره) درخصوص درخواست مساعدت جهت پذیرایی از حضار و نیروی های عمل کننده قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

7-نامه مسئول فرهنگی هیئت محبان الجواد(ع) بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت برپایی نمایش روز اربعین و پیاده روی نمادین اربعین حسینی از نقاط مختلف شهرهای بهنمیر، هادی شهر و بابلسر شروع و خاتمه آن آستانه مبارکه امامزاده ابراهیم (ع) قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

8-نامه شورایاری محله کاظم آباد بابلسر درخصوص درخواست نصب دو عدد تابلو جهت شناسایی مزار مطهر شهدای گمنام محله مذکور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

9-نامه شماره 5983/4/7/د مورخ 24/4/1397 شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر درخصوص شکایت اهالی محله جوادیه-بسیج 9 مبنی بر عدم مهندسی جوی فاضلاب که موجب تجمع حشرات و بوی نامطبوع محله مذکور گردیده قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا براساس مطالعات جامع آب های سطحی اقدامات لازم به عمل آید.

10-نامه ساکنین مجتمع نیک اسکان 15 واقع در خیابان مولانا درخصوص درخواست پیگیری خروج فاضلاب ساختمان مجاور و نظافت آن منطقه توسط شهرداری قرائت                                 و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا واحد خدمات شهری برابر قانون نسبت به مسدود سازی خروج فاضلاب اقدامات لازم به عمل آید.

11-نامه اهالی و کسبه شهرک آزادگان درخصوص درخواست اصلاح طرح هندسی میدان شهرک مذکور قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با توجه به اینکه هرگونه تغییر در اصلاح هندسی نیاز به مجوز از شورای ترافیک و پلیس راهور می باشد در جلسه شورای ترافیک و پلیس راهور مطرح گردد.

12- نامه آقای احمدپور درخصوص درخواست خرید ملک شخصی برای بازگشایی خیابان گلچین سرا به خیابان مولانا قرائت و با توجه به اینکه اتصال خیابان مولانا به گلچین سرا منوط به تملک یک پلاک می باشد مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا نسبت به توافق با مالک اقدامات لازم صورت پذیرد.

 

13-نامه آقای ابراهیم غلام نژاد از اهالی خیابان شریعتی 8 کوچه شهید عبدالحسینی 3 روبروی مسجد امام سجاد(ع) در خصوص درخواست اصلاح اگو و یا ایجاد اگوی جدید              در محل مذکور قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا براساس مطالعات جامع آب های سطحی اقدامات لازم صورت پذیرد.

14- نامه شماره 6719/20/1400 مورخ 20/6/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 6651/20/1400 مورخ 18/6/1400 فی ما بین شهرداری و آقای سید محمود میرمحمدی مالک پلاک ثبتی 880/1 واقع در خیابان پاسدران-ضلع شمال مجتمع فرهنگیان مشتمل بر 6 بند قرائت و با توجه به دسترسی مناسب پلاک ثبتی فوق و عدم تعیین تکلیف کاربری مربوطه و توافقات با مالک جهت تغییر کاربری صورت گیرد و بمنظور انجام توافقات ضمن رعایت قوانین ماده 101 و دسترسی مناسب و اخذ خدمات لازم است                   با عنایت به حدود اربعه پلاک فوق از مالک تعهدی مبنی بر تملک معبر و دسترسی پلاک خود اخذ و مراحل بعدی طی گردد و با توجه به زمان صدور سند و عدم دقت در تعیین مسیر دسترسی(معبر) لازم است کلیه موارد در اسرع وقت صورت پذیرفته و پس از نتیجه گیری موضوع معبر نیز برابر بند قبلی تعیین تکلیف گردد.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 6953/20/1400 مورخ 24/6/1400 شهرداری محترم درخصوص راه اندازی و بهره برداری از گلخانه شهرداری بابلسر واقع در خیابان امام خمینی(ره) و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به فروش گل های موجود در گلخانه براساس نرخ های اتحادیه، مطابق تعرفه های استاندارد اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 6164/20/1400 مورخ 8/6/1400 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه کوچه 8 متری منشعب از خیابان 16 متری شهید مسگریان قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 6230/20/1400 مورخ 9/6/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 5286/20/1400 مورخ 9/5/1400 فی ما بین شهرداری و خانم فریبا علایی شهمیری مالک پلاک ثبتی 9830/9240/1 واقع در خیابان پاسداران-پاسداران 35 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران با تامین پارگینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 5570/20/1400 مورخ 17/5/1400 شهرداری محترم درخصوص درخواست مالک پلاک ثبتی 18008/1 واقع در خیابان شهید حاجی زاده مبنی بر خرید مازاد معبر بمساحت 95/72 مترمربع و اینکه شهرداری به استناد ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری قصد واگذاری مساحت فوق را با قیمت کارشناسی روز را دارد قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران موافقت گردید ضمناً قیمت کارشناسی به شورا ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *