صورتجلسه سی وسوم 1400/10/12

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/10/12 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص افتتاح سپرده کوتاه مدت نزد بانک ملی

2-لایحه شهرداری درخصوص درخواست دهیاری روستای فولادکلا از روستاهای توابع حومه

3- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای کریم سماکوش

4- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای رضا دلروز از ورزشکاران رزمی

5- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای علیرضا ربیع پور از پرسنل شهرداری

خلاصه مذاکرات

1-نامه اداره امور تبلیغات اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت تهیه پارچه ویژه مناسب عزاداری برای اهدا به 20 هئیت سیه زنی و 10 هیئت زنجیرزنی شهر بابلسر که هر کدام به میزان 5/000/000 ریال هزینه خواهد داشت قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

2-نامه پایگاه مقاومت شهید بهشتی محله شهدا درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری یادواره شهدا چهل و پنج شهید شهدا محله قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه شورای اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست پیگیری و بررسی مطالبات روستاهای تابعه شهرستان قرائت و جهت پیگیری به آقای احمدپور ارجاع گردید.

4- نامه کمیسیون عمران و برنامه بودجه درخصوص ارسال عملکرد شش ماهه اول سال جاری شهرداری بابلسر قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا عملکرد به این شورا ارسال گردد.

5- نامه ستاد یادواره شهدای علی آباد درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری یادواره شهدای علی آباد قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

6- نامه کمیسیون عمران و برنامه بودجه درخصوص درخواست ارسال آرا و احکام صادره در مورد در شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان بابلسر دادنامه شماره 8909971291100356 مورخ 20/3/1389 و پرونده کلاسه 889981291100457 شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران دادنامه شماره 9009971516900571 مورخ 7/7/1390 انجام داده است از شهرداری به این شورا قرائت و مقرر گردید جهت بررسی و پیگیری با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

7-نامه شورا درخصوص اتخاذ تصمیم همه اعضای شورای اسلامی شهر در جلسه علنی یکشنبه مورخ 1400/10/12 مبنی بر برنامه ها و لوایح پبشنهادی به شورا از سوی  آن شهرداری تاکید می گردد با امضای شخص شهردار محترم از تاریخ دریافت این نامه به شورا ارسال گردد قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

8- نامه انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت تجهیز نمودن دفتر انجمن مذکور قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

9-نامه مدیر بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها نمایندگی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست در اختیار قرار گرفتن خودرو جهت انجام امور این موسسه خیریه قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت در اختیار قرار گرفتن خودرو استیجاری یک روز در هفته مکاتبه گردد.

10-نامه دبیرستان سرکار خانم زهرا سروری درخصوص درخواست بازسازی آسفالت حیاط مدرسه مذکور قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا از محل قدرالاسهم آموزش و پرورش اقدام گردد.

11- نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری مسابقات تنیس روی میز لیگ پیشکسوتان استان مازندران قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

12-نامه هیئت محبان الجواد(ع) شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری مراسم فاطمیه در مصلی بابلسر قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت  با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

13- نامه آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) درخصوص درخواست مساعدت عمرانی و فرهنگی امامزاده پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید  با شهرداری محترم مکاتبه تا نسبت به ساخت قبور و در اختیار قراردادن آن به صورت رایگان پس از تائیدیه کمیته امداد امام خمینی (ره)  به متقاضیان بی بضاعت اقدام نماید و همچنین نسبت به تامین روشنایی فضای حرم مساعدت گردد.

14- نامه هیئت امناء مسجد نبی اکرم محله شهید مطهری درخصوص درخواست مساعدت 20 کامیون نخاله و 15 کامیون ماسه بادی جهت ساخت محوطه (حیاط) مسجد پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، پس از تائید کارشناس محترم شهرداری نسبت به تامین بخشی از موارد یاد شده اقدام گردد.

15- نامه اداره کل راه و شهرسازی استان درخصوص شکایت هیات مدیره و ساکنین مجتمع مسکونی علی آباد میر در اعتراض به شروع احداث بنای بدون مجوز و پروانه ساختمانی در مجتمع مذکور پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه  تا درصورت ساخت و ساز غیرمجاز و بدون پروانه نسبت به توقف عملیات اقدام گردد.

16- نامه ساکنین محله باغ فلاحت کوچه گلزار 2 درخصوص درخواست اجرای طرح فاضلاب شهری پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه باتوجه به اینکه احداث شبکه فاضلاب شهری از وظایف شهرداری نمی باشد مقرر گردید با اداره آب و فاضلاب مکاتبه تا درصورت اجرای شبکه فاضلاب شهری، کوچه صدرالذکر در اولویت قرار گیرد.

17- نامه ساکنین روستای اجاکسر درخصوص درخواست بازگشایی خیابان امام خمینی (ره)، جاده خاکی مسیر اجاکسر به سمت پارکینگ 9 پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه باتوجه به اینکه مکان فوق جزء حریم شهر می باشد و هیچگونه طرح مصوبی وجود ندارد شهرداری هیچگونه عملیاتی نمی تواند انجام دهد، مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا نسبت به الحاق مسیر فوق به بافت اقدام نماید.

18-نامه مالکان قطعات تفکیکی کوچه آستانه 8 درخصوص درخواست تعیین تکلیف وضعیت املاک مالکان کوچه مذکور پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه   و بودجه مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا دلایل خود برای عدم برخورد با تفکیک غیرمجاز صورت گرفته اعلام و شهرداری نسبت به رعایت معابر ایجاد شده   در ملک فوق اظهار نظر نماید که مطابق طرح تفصیلی می باشد و شهرداری نسبت به دریافت قدرالسهم خود مطابق قانون اقدام نماید.

 

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 11374/20/140 مورخ1400/10/5 شهرداری محترم درخصوص افتتاح سپرده کوتاه مدت نزد بانک ملی براساس تبصره ذیل بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده  

نامه شماره 11496/20/140 مورخ 1400/10/7شهرداری محترم درخصوص درخواست دهیاری روستای فولادکلا از روستاهای توابع حومه شهرستان بابلسر مبنی بر درخواست 5 تیر برق جهت روشنایی محوطه گلزار شهداء قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید تیرهای برق موجود در دپو سالن ستاد بحران بازسازی و به روستای مذکور اهدا گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده  

نامه شماره 11730/20/140 مورخ1400/10/11 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای کریم سماکوش به جهت خسارتی مالی ناشی از آتش سوزی منزل ایشان     و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 000/000/50 ریال به ایشان مساعدت نماید قرائت و با مبلغ 100/000/000ریال موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده  

نامه شماره 11768/20/140 مورخ 1400/10/12 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای رضا دلروز از ورزشکاران رزمی شهرستان جهت اعزام به مسابقات گراپلینگ کیک بوکسینگ کشور ارمنستان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 30/000/000ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده  

نامه شماره 11729/20/140 مورخ1400/10/11 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای علیرضا ربیع پور از پرسنل شهرداری جهت انجام عمل جراحی همسر ایشان و اینکه در نظر است از محل ماده 15 مبلغ50/000/000ریال به ایشان مساعدت مالی گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 6-ماده واحده  

نامه شماره 9493/20/1400 مورخ 1400/8/24 شهرداری محترم درخصوص برگزاری فرآیند تشریفات مزایده بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه باتوجه به عدم ارسال قراردادهای بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی به شورا و همچنین هیچگونه طرح جامعی درخصوص بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی وجود ندارد مخالفت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی مخالف، مخالفت گردید.

بند 7-ماده واحده  

عطف نامه شماره 1601/1400/8625 مورخ 1400/10/13 کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص نامه خزانه دار شورای اسلامی شهر بابلسر بمنظور جبران زحمات شبانه روزی مشاورین مالی در بررسی متمم بودجه 1400 پیشنهاد گردید از محل فصل پنجم کمک بلاعوض ردیف 150300 کد 150304 مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال پرداخت گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *