صورتجلسه ششم 1400/6/07

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ1400/6/7 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب الله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

خلاصه مذاکرات

1-نامه اهالی مجتمع شفق درخصوص درخواست اگوی شهری قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه با توجه به اینکه منطقه فوق فاقد اگوی شهری می باشد هدایت فاضلاب به اگوی آب های سطحی ممنوع بوده مقرر گردید با اداره آب و فاضلاب درخصوص شبکه  فاضلاب شهری و درخصوص بند یک نامه مجتمع شفق با شهرداری محترم مکاتبه و نتیجه را به شورا جهت بررسی ارسال نمایند..

2-نامه شورایاری محله شهید چمران درخصوص درخواست آسفالت روبروی ساختمان ترنج قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری مکاتبه تا اقدامات لازم انجام گردد.

3-نامه آقایان مجاوری و خانم نوری سادات مجاوری مالکین زمین تصرفی واقع در خیابان شهید بهشتی بعد از مسجد حضرت ابوالفضل(ع) جنب زمین های مسکن مهر              به مساحت 1693 متر مربع قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید با شهرداری مکاتبه تا برابر طرح تفصیلی وآزاد سازی معابر و دریافت حد نصاب و قدرالسهم شهرداری براساس کاربری های موجود اقدام گردد.

4-نامه شواریاری محله قائمیه درخصوص معضلات و مشکلات محل از جمله سر پوشیده کردن کانال، عقب نشینی دانش 35 اصلاح جدول و آسفالت قائیمه 15/1 و غیره قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید با شهرداری مکاتبه تا نسبت به  موارد فوق اقدامات لازم صورت پذیرد.

5- نامه انجمن کارفرمایی انبوه سازان مسکن بابلسر درخصوص همکاری اجرای صحیح و قوانین و مقررات مربوطه قرائت و مقرر گردید جلسه ای با انبوه سازان جهت بررسی و معضلات و مشکلات برگزار گردد.

6- با توجه به بازدید اعضای کمیسیون عمران و برنامه و بودجه از زمین های ورزشی متعلق به شهرداری واقع در انتهای بسیج 7 پیشنهاد گردید با توجه به موقعیت زمین فوق اقدامات رفاهی و ورزشی اعم از زمین چمن مصنوعی و زمین والیبال و همچنین ادامه احداث سالن ورزشی که مدت ها ست به حالت نیمه کاره رها شده اقدامات لازم صورت پذیرد.

7-از سوی اعضای کمیسیون فرهنگی و ورزشی پیشنهاد گردید با توجه به فعالیت دوره ششم شورای اسلامی شهر بابلسر جهت انعکاس اخبار مقرر گردید یک دستگاه دوربین عکاسی از واحد روابط عمومی شهرداری در اختیار شورای اسلامی شهر قرار گیرد.

8-پیشنهاد گردید بجای چاپ بنر برای مراسم های مختلف جهت صرفه جویی و کاهش هزینه ها از تلوزیون شهری استفاده گردد.

9-از سوی اعضای کمیسیون فرهنگی و ورزشی پیشنهاد گردید آقای جابر لقمانی به عنوان مسئول روابط عمومی شورای اسلامی دوره ششم انتصاب گردید.


مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

نامه شماره 6122/20/1400 مورخ 7/6/1400 شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 493 مورخ 14/1/1400 هیات امنا آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) بابلسر   مبنی بر تامین هزینه های دفن پیکر دو نفر مجهول الهویه، و اینکه در نظر است از محل ماده 15 مبلغ 000/000/11 ریال به آن هیات مساعدت مالی گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 5829/20/1400 مورخ 31/5/1400 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه اصلاحی بلوار شهید ذوالفقاری خیابان 18 متری (نهر) قرائت و پس از بررسی  در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مورد موافقت قرار گرفت.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 5884/20/1400 مورخ 1/6/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 5825/20/1400 مورخ 31/5/1400 فی مابین شهرداری و آقای حسینعلی محمد جانپور مالک پلاک ثبتی 16502/1 واقع در خیابان شریعتی 22 مشتمل بر 6 بند، پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مشروط بر تامین پارکینگ در محل  و رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *