صورتجلسه شماره سی و سه 1401/05/30

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/05/30 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص توافق با خانم فاطمه دائمی مالک ملک واقع در خیابان 20 متری شهرک قائم

2- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به خانم لیلا واحدی نیا

3- لایحه شهرداری درخصوص برگزاری مراسم بمناسبت فرارسیدن روز خبرنگار و همچنین سالروز شهید خبرنگار مدافع حرم، شهید باغبانی

4- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به مساعدت مالی به هیات ورزشهای جانبازان و معلولین

5- لایحه شهرداری درخصوص توافق با خانم فریبا اعلایی مالک ملک واقع در خیابان پاسداران-پاسداران 35 مشتمل

خلاصه مذاکرات

1-مقرر گردید از آقای شیر محمدی معاونت محترم خدمات شهری شهرداری بابلسر جهت حضور در جلسه شورای اسلامی شهر با موضوعیت ساماندهی اسکله های قایقرانی

دعوت بعمل آید.

2- نامه شماره 6214/20/1401 مورخ 1401/05/25 شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای حمید غلامی از پرسنل رسمی شهرداری بهنمیر به شماره 9592/10/1401 مورخ 1401/04/26 مبنی بر ماموریت شش ماهه با پرداخت حقوق و مزایا از طرف این شهردای قرائت و با توجه به مبهم بودن لایحه مقرر گردید ابتدا حقوق و مزایا توسط کدام شهرداری پرداخت می گردد تعیین، سپس اتخاذ تصمیم گردد.

3- نامه شماره 6344/20/1401 مورخ 1401/05/26 شهرداری محترم به ادارات گاز، مخابرات، امور توزیع برق و آب و فاضلاب درخصوص استعلام بابت جلوگیری از بروز هرگونه خسارت احتمالی به تاسیسات زیرزمینی موجود در مسیر اجرای عملیات و کارلوت موجود طبق نقشه برای عملیات حفاری و اجرای پروژه عمرانی به منظور احصاء و رفع مشکل آبگرفتگی شهرک معلمان حدفاصل میدان معلم تا اجاکسر قرائت و مقرر گردید برابر ضوابط اقدام گردد.

4-نامه هیئت حضرت رقیه(س) میاندشت درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری مراسم عزاداری بابت شهادت حضرت رقیه(س) قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

5-نامه کمیسیون مالی شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6-نامه اهالی و ساکنین مجتمع  مسکونی دریاکنار درخصوص پیگیری بابت ساخت و ساز غیر اصولی در یکی از خیابان های این شهرک قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

7-نامه کمیسیون عمران و بودجه و برنامه درخصوص درخواست لیست و تعداد کامیون ها و بیل های مکانیکی به کار گرفته شده در حوزه لایروبی رودخانه بابلرود قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا لیست مذکور تهیه و به شورای اسلامی ارسال گردد.

8-نامه برگزار کنندگان همایش پارسی سرای کشورهای وارث تمدن ایرانی در بابلسر درخصوص درخواست جلسه مشترک با اعضای شورای اسلامی شهر قرائت و مقرر گردید هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسه روز سه شنبه مورخ 1401/06/01 ساعت 12:30 صورت پذیرد.

9-فرمانده پایگاه پایگاه مقاومت بسیج شهید دستغیب درخصوص درخواست اتمام پروژه دوکلاف محله قائمیه قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا برابر مطالعات آب های سطحی اقدام گردد.

10-نامه شرکت تعاونی قایقرانان موتوری ورزش و تفریحی دلاوران دریادل درخصوص درخواست ساماندهی اسکله ها برای امرار معاش این قشر قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا هر چه سریعتر طرح مورد نظر جهت ساماندهی اسکله های قایقرانی با نظر مساعدت با مراجع ذی صلاح(آب منطقه ای) مکاتبه تا اقدامات لازم صورت پذیرد.

11-نامه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص درخواست یک کاربر فیلم بردار و خبرنگار بابت انعکاس خبری کارکردهای اعضای شورای اسلامی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا اقلام مورد نظر تهیه گردد و یکی از کارکنان متخصص مرتبط به این را به شورا معرفی گردد.

12-نامه اهالی محله کاظم آباد کوچه جنب مسجد بن بست شهید رهنمایی درخصوص درخواست آسفالت کوچه مذکور قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا برابر مطالعات آب های سطحی اقدام گردد.

13-نامه اقای ملک دار درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین بخشی از هزینه های درمان هسمر ایشان قرائت و مخالفت گردید.

14-نامه فرمانده پایگاه بسیج شهید حاجی زاده درخصوص درخواست تجهیزات برای زمین ورزشی محله همت آباد قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

15-نامه دفتر امور شهری و شوراها درخصوص ممنوعیت قانونی استفاده از مهر شورا برای تکمیل پرونده به منظور صدور سند برای املاک قرائت و مقرر گردید قدامات لازم صورت پذیرد.

16-نامه اداره فرهنگی و ارشاد اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص مصوبات پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی بابلسر قرائت گردید.

 

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

با توجه به مرخصی آقای سید رضا حبیب الله پور نماینده شورای اسلامی در کمیسیون ماده صد شهرداری بابلسر و ازدحام پرونده ها پس از رای گیری آقای رشید احمدپور با اکثریت آرا بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر تا تاریخ 1401/06/07 به شهرداری جهت شرکت در جلسات کمیسیون ماده صد (تجدید نظر) معرفی می گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 6417/20/1401 مورخ 1401/05/29 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 6331/20/1401 مورخ 1401/05/06فی ما بین شهرداری و خانم فاطمه دائمی مالک پلاک ثبتی 8248/8156/1 واقع در خیابان 20 متری شهرک قائم مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 و تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان موافقت می گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 6241/20/1401 مورخ 25/5/1401 شهرداری محترم درخصوص نامه خانم لیلا واحدی نیا مبنی بر درخواست مساعدت و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف بودجه 150304 مبلغ 20/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و با رعایت آئین نامه مالی موافقت می گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 6238/20/1401 مورخ 24/5/1401 شهرداری محترم درخصوص اینکه شهرداری در نظر دارد بمناسبت فرارسیدن روز خبرنگار و همچنین سالروز شهید خبرنگار مدافع حرم، شهید باغبانی در محل سالن آمفی تئاتر اداره ارشاد اسلامی بابلسر از خبرنگاران این شهر با برآورد هزینه تقریبی 230/000/000 ریال از محل ردیف هزینه ای شماره 120701 بودجه سال جاری تجلیل نمایند قرائت و با رعایت آئین نامه مالی موافقت می گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 6229/20/1401 مورخ1401/05/25 شهرداری محترم درخصوص درخواست مساعدت مالی به هیات ورزشهای جانبازان و معلولین شهرستان بابلسر بابت برگزاری مسابقات دسته یک کشور در رشته والیبال نشسته و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ 200/000/000 ریال به این هیات مساعدت مالی نماید قرائت و با رعایت آئین نامه مالی موافقت می گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 6213/20/1401 مورخ1401/05/24 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 5916/20/1401 مورخ1401/05/18 فی ما بین شهرداری و خانم فریبا اعلایی مالک پلاک ثبتی 9830/9240/1 واقع در خیابان پاسداران-پاسداران 35 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 و تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان موافقت می گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 5512/20/1401 مورخ 1401/05/06 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه پیشنهادی خیابان 24 متری آزادگان قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 5865/20/1401 مورخ 1401/05/15 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه پیشنهادی خیابان 12 متری امام خیابان شهید شجاعیان قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 3624/20/1401 مورخ1401/03/30 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه خیابان 16 متری به سمت سالن ستاد بحران شهرداری قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *