صورتجلسه شماره سی و شش 1401/06/08

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز دوشنبه مورخ1401/06/08 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.
دستور کار جلسه:
1-لایحه شهرداری درخصوص درآمد یکماهه مرداد ماه 1401 با مقایسه وصولی مدت مشابه 11-لایحه شهرداری درخصوص تواق با آقای آریانا نصیری مالک ملک واقع در خیابان گلچین سرا
2-درخصوص انتصاب آقای علی اصغر قلی تبار با حفظ پست سازمانی به سمت مسئول واحد اصناف 12-لایحه شهرداری درخصوص مرخصی آقای مجید صیادیان شهردار محترم
3-درخصوص درخواست های مکرر دهیاری ها و شهرک های صنعتی مبنی بر پذیرش زباله در مرکز دفن 13- لایحه شهرداری درخصوص شرکت افق گرایان ممتاز شمال جهت انعقاد قرارداد و اجرای پروژه
4-لایحه شهرداری درخصوص انتصاب آقای محسن احمدنژاد به سمت دبیر کمیته فنی و بازرگانی و مطالعات راهبردی 14-لایحه شهرداری درخصوص نامه شورای تحول مسجد سیدالشهدا (ع)
5-لایحه شهرداری درخصوص انتصاب آقای امین مستوفیان با حفظ سمت فعلی به عنوان سرپرست واحد فنی و عمرانی 15-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای کامل لطفی
6-لایحه شهرداری درخصوص درخواست استعلام خیابان پاسداران برای اجرای پروژه اگو 16-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به فرماندهی انتظامی شهرستان
7-لایحه شهرداری درخصوص درخواست مساعدت مالی به هیات تیراندازی 17-لایحه شهرداری درخصوص توافق آقای ناصرشاه ابراهیمی مالک ملک واقع در خیابان ولی عصر
8-لایحه شهرداری درخصوص اهمیت اجرای طرح تفکیک زباله و پسماند از مبدا تا مقصد 18-لایحه شهرداری درخصوص واگذاری به صورت اجاره غرفه های بازار روز
9-لایحه شهرداری درخصوص پرداخت مبلغ5/000/000 ریال به کلیه پرسنل شهرداری بمناسبت آغاز سال تحصیلی 19-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به بیمارستان شفا بابلسر جهت تهیه دستگاه نوبت دهی
10-لایحه شهرداری درخصوص نرخ پیشنهادی سرویس دانش آموزان 20- لایحه شهرداری درخصوص تهیه کارت هدیه مناسبت هفته دفاع مقدس
خلاصه مذاکرات
1- نامه شماره 6643/20/1401 مورخ 1401/06/01 شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه مرداد ماه 1401 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت گردید.
2- نامه شماره 7517/20/1401 مورخ 1401/06/19 شهرداری محترم درخصوص انتصاب آقای علی اصغر قلی تبار با حفظ پست سازمانی به سمت مسئول واحد اصناف قرائت گردید.
3-نامه شماره 7389/20/1401 مورخ 1401/06/16 شهرداری محترم درخصوص درخواست های مکرر دهیاری ها و شهرک های صنعتی شهرستان مبنی بر پذیرش زباله در مرکز دفن و اینکه این شهرداری در نظر دارد از محله پذیرش زباله به ازای هر کیلو مبلغ 20/000 ریال با توجه به افزایش هزینه ها در حوزه مدیریت پسماند دریافت نماید، قرائت و جهت بررسی به کمیسیون بهداشت ارجاع گردید.

4-نامه شماره 7247/20/1401 مورخ 1401/06/13 شهرداری محترم درخصوص انتصاب آقای محسن احمدنژاد به سمت دبیر کمیته فنی و بازرگانی و مسئول دایره پژوهشی و مطالعات راهبردی قرائت گردید.
5-نامه خانم زهرا ایزانلو درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین بخشی از ودیعه مسکن ایشان قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.
6- نامه شماره 7093/20/1401 مورخ 1401/06/09 شهرداری محترم درخصوص انتصاب آقای امین مستوفیان با حفظ سمت فعلی به عنوان سرپرست واحد فنی و عمرانی قرائت گردید.
7- نامه شرکت ماشین سازی اراک درخصوص درخواست مطالبات این شرکت بابت تکمیل پروژه پل چهارم بابلسر قرائت و مقررگردید با شهرداری محترم مکاتبه تا نسبت به رفع موارد قانونی اقدام گردد.
8- نامه مرکز توانبخشی آموزشی همراه برنادل درخصوص درخواست تکمیل و تجهیز این مرکز توانبخشی قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.
9- نامه خانم کشاورز درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری نمایش کودکانه (مملی و دیو پخمه) قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.
10- نامه شورای تحول جبهه خرمشهرهای محله بی بی سرروضه درخصوص بهینه سازی و ساخت و ساز و تجهیز خیابان بین الحرمین حد فاصل درب جنوبی امامزاده تا درب حرم بی بی سرروضه قرائت گردید.
11-نامه اداره ورزش و جوانان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت به آقایان محمد نبی رضایی و ایمان پورعزیز مبنی بر حمایت از ورزشکاران قرائت و مقررگردید با در نظر گرفتن طلای جهانی مساعدت گردد.
14- نامه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت ویژه موکب جهت پذیرایی بمناسبت ایام عزای ماه صفر و سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع) قرائت شد.

15-نامه شماره 7783/20/1401 مورخ 1401/06/24 شهرداری محترم به مدیریت محترم امور آب و فاضلاب شهرستان بابلسر درخصوص درخواست استعلام خیابان پاسداران برای اجرای پروژه اگو قرائت گردید.
مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده
نامه شماره 7934/20/1401 مورخ 1401/06/29 شهرداری محترم درخصوص نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت مالی به هیات تیراندازی جهت اعزام ورزشکاران این رشته به مسابقات کشوری و اینکه شهرداری در نظردارد از محل ماده 15 ردیف بودجه 150304 مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.
بند 2-ماده واحده
نامه شماره 7943/20/1401 مورخ1401/06/29 شهرداری محترم درخصوص اهمیت اجرای طرح تفکیک زباله و پسماند از مبدا تا مقصد و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به برگزاری فرآیند تشریفات مزایده طرح تفکیک مذکور، مطابق کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری، با زمان معین و طرح مشخص اقدام نماید قرائت و ضمن موافقت موارد یاد شده قبل از انعقاد قرارداد به شورا جهت تایید ارسال گردد.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.
بند 3-ماده واحده
نامه شماره 7933/20/1401 مورخ 1401/06/29 شهرداری محترم درخصوص اینکه شهرداری در نظر دارد به مناسبت آغاز سال تحصیلی به کلیه پرسنل به هر نفر مبلغ 5/000/000 ریال از محل ردیف هزینه ای شماره 160290 و شماره 120207 بودجه سال جاری پرداخت نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت می گردد.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده
نامه شماره 7567/20/1401 مورخ 1401/06/20 شهرداری محترم درخصوص استناد به ماده 7 دستورالعمل آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس و با عنایت به بند 1 صورتجلسه کارگروه ماده 18 حمل و نقل دانش آموزان شهر بابلسر نرخ پیشنهادی سرویس دانش آموزان در سال تحصیلی 1401-1402 که به تصویب رسیده است قرائت و موافقت گردید.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.
بند 5-ماده واحده
نامه شماره 7444/20/1401 مورخ1401/06/17شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 7399/20/1401 مورخ 1401/06/16فی ما بین شهرداری و آقای آریانا نصیری مالک پلاک ثبتی 8483/4056/4049/1 واقع در خیابان گلچین سرا-خیابان شهید قلی پور مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 و رعایت مقررات ملی ساختمان و به صورت تک واحدی و تامین پارکینگ موافقت می گردد.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.
بند 6-ماده واحده
نامه شماره 7234/20/1401 مورخ 1401/06/13شهرداری محترم درخصوص نامه 3910/20/1401 مورخ 1401/06/04 مبنی بر اخذ مجوز لازم جهت انعقاد قرارداد با موضوع اجرای آسفالت ضلع جنوب خیابان پاسداران و خیابان های سطح شهر از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه از محل ردیف هزینه ای شماره 4010401 بودجه سال جاری و باتوجه به عدم توافق نهایی قیمت با پیمانکار(شرکت دژگام شمال)، شرکت افق گرایان ممتاز شمال جهت انعقاد قرارداد و اجرای پروژه مذکور معرفی می گردد قرائت و با رعایت آیین نامه و قوانین مربوطه موافقت می گردد.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده
نامه شماره 7453/20/1401 مورخ 1401/06/17 شهرداری محترم درخصوص مرخصی آقای مجید صیادیان شهردار محترم از تاریخ 20/6/1401 لغایت 1401/06/24جهت زیارت اربعین عازم کشور عراق می باشد و اینکه در این مدت آقای امید قناعت به عنوان جانشین عهدار مسئولیت خواهند بود قرائت و موافقت گردید.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.
بند 8-ماده واحده
نامه شماره 7047/20/1401مورخ 1401/06/08شهرداری محترم درخصوص نامه شورای تحول مسجد سیدالشهدا (ع) مبنی بر درخواست مساعدت جهت برگزاری یادواره شهدای سوم خرداد و اینکه شهرداری در نظر دارد از ردیف هزینه ای 150304 بودجه سال جاری مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.
بند 9-ماده واحده
عطف نامه شماره 1823/1401/8625 مورخ1401/08/06کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص بند 7 صورتجلسه شماره 33 مورخ 1401/05/30شورای اسلامی شهر که به دلایلی مصوبه فوق الذکر رای عدم تایید را گرفته قرائت و با توجه به اینکه مطابق و منطبق با طرح تفصیلی می باشد موافقت گردید.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.
بند 10-ماده واحده
عطف نامه شماره 1823/1401/8625 مورخ1401/08/06 کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص بند 8 صورتجلسه شماره 33 مورخ 1401/05/30 شورای اسلامی شهر که به دلایلی مصوبه فوق الذکر رای عدم تایید را گرفته قرائت و با توجه به اینکه مطابق و منطبق با طرح تفصیلی می باشد موافقت گردید.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 11-ماده واحده
عطف نامه شماره 1823/1401/8625 مورخ1401/08/06 کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص بند 9 بصورتجلسه شماره 33 مورخ 1401/05/30 شورای اسلامی شهر که به دلایلی مصوبه فوق الذکر رای عدم تایید را گرفته قرائت و با توجه به اینکه مطابق و منطبق با طرح تفصیلی می باشد موافقت گردید.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.
بند 12-ماده واحده
نامه شماره 3515/20/1401 مورخ 1401/03/29شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای کامل لطفی جهت تامین هزینه های انجام شده منزل ایشان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 000/000/100 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.
بند 13-ماده واحده
نامه شماره 8125/20/1401 مورخ1401/04/04شهرداری محترم درخصوص درخواست فرماندهی انتظامی شهرستان،مبنی بر اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 150304 بودجه سال جاری نسبت به خرید یک دستگاه تلویزیون جهت پایش تصویری تا سقف مبلغ70/000/000 ریال اقدام و به پلیس اماکن شهرستان اهدا نماید قرائت و با رعایت آئئین نامه مالی با مبلغ 400/000/000ریال موافقت گردید.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 14-ماده واحده
نامه کمیسیون عمران و برنامه و بودجه درخصوص اعلام مخالفت این کمیسیون و کمیسیون سیما و منظر بابت فرآیند احداث دیوار نگار واقع در میدان بسیج بابلسر قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید مکان دیگری پیش بینی گردد.
این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.
بند 15-ماده واحده
نامه شماره 8069/20/1401 مورخ 1401/07/02شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 7919/20/1401 مورخ 1401/06/29 فی مابین شهرداری و آقای ناصرشاه ابراهیمی مالک پلاک ثبتی 34097/9742/1 واقع در خیابان ولی عصر- ولیعصر 16 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 و رعایت مقررات ملی ساختمان و به صورت تک واحدی و تامین پارکینگ موافقت می گردد.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.
بند 16-ماده واحده
نامه شماره 7989/20/1401 مورخ 1401/06/30شهرداری محترم درخصوص ارج نهادن به مقام شامخ رزمندگان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ دویست میلیون ریال به مناسبت هفته دفاع مقدس کارت هدیه تهیه و به ایشان اهدا نماید قرائت و موافقت گردید.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 17-ماده واحده
نامه شماره 7990/20/1401 مورخ 1401/06/30 شهرداری محترم درخصوص استناد به ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها و اینکه شهرداری درنظر دارد نسبت به واگذاری به صورت اجاره غرفه های بازار روز به یک پیمانکار واحد، واقع در خیابان شهید بهشتی به مدت 2سال از طریق فرآیند مزایده طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید قرائت و به جهت مدیریت توسط مجموعه شهرداری مخالفت گردید.
این ماده واحده با شش رأی مخالف، مخالفت گردید.
بند 18-ماده واحده
نامه شماره 8056/20/1401 مورخ 1401/06/31شهرداری محترم درخصوص نامه رئیس بیمارستان شفا بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت جهت تهیه دستگاه نوبت دهی برای بیمارستان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف هزینه ای 150304 بودجه سال جاری مبلغ 200/000/000 ریال به این بیمارستان مساعدت مالی نماید قرائت و با رعایت آئین نامه مالی موافقت گردید.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *