صورتجلسه شماره سی و هفت 1401/07/04

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/07/04 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص درآمد یکماهه مرداد ماه 1401 با مقایسه وصولی مدت مشابه                                    11-لایحه شهرداری درخصوص تواق با آقای آریانا نصیری مالک ملک واقع در خیابان گلچین سرا

2- لایحه شهرداری درخصوص انتصاب آقای علی اصغر قلی تبار با حفظ پست سازمانی به سمت مسئول واحد اصناف     12-لایحه شهرداری درخصوص مرخصی آقای مجید صیادیان شهردار محترم

3- لایحه شهرداری درخصوص درخواست دهیاری ها و شهرک های صنعتی مبنی بر پذیرش زباله در مرکز دفن            13- لایحه شهرداری درخصوص شرکت افق گرایان ممتاز شمال جهت انعقاد قرارداد و اجرای پروژه

4-لایحه شهرداری درخصوص انتصاب آقای محسن احمدنژاد به سمت دبیر کمیته فنی و بازرگانی و مطالعات راهبردی    14-لایحه شهرداری درخصوص نامه شورای تحول مسجد سیدالشهدا (ع)

5-لایحه شهرداری درخصوص انتصاب آقای امین مستوفیان با حفظ سمت فعلی  به عنوان سرپرست واحد فنی و عمرانی 15-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای کامل لطفی

6-لایحه شهرداری درخصوص درخواست استعلام خیابان پاسداران  برای اجرای پروژه اگو                                       16-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به فرماندهی انتظامی شهرستان

7-لایحه شهرداری درخصوص درخواست مساعدت مالی به هیات تیراندازی                                                        17-لایحه شهرداری درخصوص توافق آقای ناصرشاه ابراهیمی مالک ملک واقع در خیابان ولی عصر

8-لایحه شهرداری درخصوص اهمیت اجرای طرح تفکیک زباله و پسماند از مبدا تا مقصد                                     18-لایحه شهرداری درخصوص واگذاری به صورت اجاره غرفه های بازار روز

9-لایحه شهرداری درخصوص پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال به کلیه پرسنل شهرداری بمناسبت آغاز سال تحصیلی   19-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به بیمارستان شفا بابلسر جهت تهیه دستگاه نوبت دهی

10-لایحه شهرداری درخصوص نرخ پیشنهادی سرویس دانش آموزان                                                           20- لایحه شهرداری درخصوص تهیه کارت هدیه به مناسبت هفته دفاع مقدس

خلاصه مذاکرات

1- نامه شماره 6643/20/1401 مورخ 1401/06/01 شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه مرداد ماه 1401 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت گردید.

2- نامه شماره 7517/20/1401 مورخ 1401/06/19 شهرداری محترم درخصوص انتصاب آقای علی اصغر قلی تبار با حفظ پست سازمانی به سمت مسئول واحد اصناف قرائت گردید.

3-نامه شماره 7389/20/1401 مورخ1401/06/16 شهرداری محترم درخصوص درخواست های مکرر دهیاری ها و شهرک های صنعتی شهرستان مبنی بر پذیرش زباله                     در مرکز دفن و اینکه این شهرداری در نظر دارد از محله پذیرش زباله به ازای هر کیلو مبلغ20/000 ریال با توجه به افزایش هزینه ها در حوزه مدیریت پسماند دریافت نماید، قرائت و جهت بررسی به کمیسیون بهداشت ارجاع گردید.

4-نامه شماره 7247/20/1401 مورخ 1401/06/13 شهرداری محترم درخصوص انتصاب آقای محسن  احمدنژاد به سمت دبیر کمیته فنی و بازرگانی و مسئول دایره پژوهشی و مطالعات راهبردی قرائت گردید.

5-نامه خانم زهرا ایزانلو درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین بخشی از ودیعه مسکن ایشان قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

6- نامه شماره 7093/20/1401 مورخ 1401/06/09 شهرداری محترم درخصوص انتصاب آقای امین مستوفیان با حفظ سمت فعلی  به عنوان سرپرست واحد فنی و عمرانی قرائت گردید.

7 نامه شرکت ماشین سازی اراک درخصوص درخواست مطالبات این شرکت بابت تکمیل پروژه پل چهارم بابلسر قرائت و مقررگردید با شهرداری محترم مکاتبه تا نسبت به رفع موارد قانونی اقدام گردد.

8- نامه مرکز توانبخشی آموزشی همراه برنادل درخصوص درخواست تکمیل و تجهیز این مرکز توانبخشی قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

9- نامه خانم کشاورز درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری نمایش کودکانه (مملی و دیو پخمه) قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت  با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

10- نامه شورای تحول جبهه خرمشهرهای محله بی بی سرروضه درخصوص بهینه سازی و ساخت و ساز و تجهیز خیابان بین الحرمین حد فاصل درب جنوبی امامزاده                    تا درب حرم بی بی سرروضه قرائت گردید.

11-نامه اداره ورزش و جوانان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت به آقایان محمد نبی رضایی و ایمان پورعزیز مبنی بر حمایت از ورزشکاران قرائت و مقررگردید                                 با در نظر گرفتن طلای جهانی مساعدت گردد.

14- نامه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت ویژه موکب جهت پذیرایی بمناسبت ایام عزای ماه صفر و سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع) قرائت شد.

15-پیرو اتفاقات و وقایع اخیر، شورای اسلامی شهر بابلسر ضمن محکوم کردن این وقایع، حمایت خود را از این نظام و انقلاب اعلام می دارد.

16-نامه شماره 7783/20/1401 مورخ1401/06/24 شهرداری محترم به مدیریت محترم امور آب و فاضلاب شهرستان بابلسر درخصوص درخواست استعلام خیابان پاسداران  برای اجرای پروژه اگو قرائت گردید.


مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

نامه شماره 7934/20/1401 مورخ 1401/06/29 شهرداری محترم درخصوص نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت مالی به هیات تیراندازی جهت اعزام ورزشکاران این رشته به مسابقات کشوری و اینکه شهرداری در نظردارد از محل ماده 15 ردیف بودجه 150304 مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 7943/20/1401 مورخ 1401/06/29 شهرداری محترم درخصوص اهمیت اجرای طرح تفکیک زباله و پسماند از مبدا تا مقصد و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به برگزاری فرآیند تشریفات مزایده طرح تفکیک مذکور، مطابق کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری، با زمان معین و طرح مشخص اقدام نماید قرائت و ضمن موافقت موارد یاد شده قبل از انعقاد قرارداد به شورا جهت تایید ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 7933/20/1401 مورخ 1401/06/29 شهرداری محترم درخصوص اینکه شهرداری در نظر دارد به مناسبت آغاز سال تحصیلی به کلیه پرسنل به هر نفر مبلغ 5/000/000 ریال از محل ردیف هزینه ای شماره 160290 و شماره 120207 بودجه سال جاری پرداخت نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 7567/20/1401 مورخ 1401/06/26 شهرداری محترم درخصوص استناد به ماده 7 دستورالعمل آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس و با عنایت به بند 1 صورتجلسه کارگروه ماده 18 حمل و نقل دانش آموزان شهر بابلسر نرخ پیشنهادی سرویس دانش آموزان در سال تحصیلی 1401-1402 که به تصویب رسیده است قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 7444/20/1401 مورخ 1401/06/29 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 7399/20/1401 مورخ 1401/06/29 فی ما بین شهرداری و آقای آریانا نصیری مالک پلاک ثبتی 8483/4056/4049/1 واقع در خیابان گلچین سرا-خیابان شهید قلی پور مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 و رعایت مقررات ملی ساختمان و به صورت تک واحدی و تامین پارکینگ موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 7234/20/1401 مورخ 1401/06/13 شهرداری محترم درخصوص نامه 3910/20/1401 مورخ 1401/04/06 مبنی بر اخذ مجوز لازم جهت انعقاد قرارداد با موضوع اجرای آسفالت ضلع جنوب خیابان پاسداران و خیابان های سطح شهر از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه از محل ردیف هزینه ای شماره 4010401 بودجه سال جاری و باتوجه به عدم توافق نهایی قیمت با پیمانکار(شرکت دژگام شمال)، شرکت افق گرایان ممتاز شمال جهت انعقاد قرارداد و اجرای پروژه مذکور معرفی می گردد قرائت و تا سقف قانونی مبلغ 33/000/000/000 ریال و با رعایت قوانین و آئین نامه و معاملات شهرداری موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 7453/20/1401 مورخ 17/6/1401 شهرداری محترم درخصوص مرخصی آقای مجید صیادیان شهردار محترم از تاریخ 1401/06/20 لغایت 1401/06/24 جهت زیارت اربعین عازم کشور عراق می باشد و اینکه در این مدت آقای امید قناعت به عنوان جانشین عهدار مسئولیت خواهند بود قرائت و موافقت گردید. 

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 7047/20/1401مورخ1401/06/08 شهرداری محترم درخصوص نامه شورای تحول مسجد سیدالشهدا (ع) مبنی بر درخواست مساعدت جهت برگزاری یادواره شهدای سوم خرداد و اینکه شهرداری در نظر دارد از ردیف هزینه ای 150304 بودجه سال جاری مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

عطف نامه شماره 1823/1401/8625 مورخ 1401/06/08 کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص بند 7 صورتجلسه شماره 33 مورخ 1401/05/30 شورای اسلامی شهر که به دلایلی مصوبه فوق الذکر رای عدم تایید را گرفته قرائت و با توجه به اینکه خط پروژه مذکور مطابق و منطبق با طرح تفصیلی می باشد موافقت گردید. ضمنا مستندات ضمیمه می باشد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 10-ماده واحده

عطف نامه شماره 1823/1401/8625 مورخ 1401/06/08کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص بند 8 صورتجلسه شماره 33 مورخ 1401/05/30 شورای اسلامی شهرکه به دلایلی مصوبه فوق الذکر رای عدم تایید را گرفته قرائت و با توجه به اینکه خط پروژه مذکور مطابق و منطبق با طرح تفصیلی می باشد موافقت گردید. ضمنا مستندات ضمیمه می باشد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 11-ماده واحده

عطف نامه شماره 1823/1401/8625 مورخ 1401/06/08 کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص بند 9 بصورتجلسه شماره 33 مورخ 1401/05/30 شورای اسلامی شهر که به دلایلی مصوبه فوق الذکر رای عدم تایید را گرفته قرائت و با توجه به اینکه خط پروژه مذکور مطابق و منطبق با طرح تفصیلی می باشد موافقت گردید.ضمنا مستندات ضمیمه می باشد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 12-ماده واحده

نامه شماره 3515/20/1401 مورخ 1401/03/29 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای کامل لطفی جهت تامین هزینه های انجام شده منزل ایتام و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150302 بودجه سال جاری مبلغ 100/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 13-ماده واحده

نامه شماره 8125/20/1401 مورخ 1401/07/04 شهرداری محترم درخصوص درخواست فرماندهی انتظامی شهرستان،مبنی بر اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 150304 بودجه سال جاری نسبت به خرید یک دستگاه تلویزیون جهت پایش تصویری تا سقف مبلغ 700/000/000 ریال اقدام و به پلیس اماکن شهرستان اهدا نماید قرائت و با رعایت آئین نامه مالی با مبلغ400/000/000 ریال موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 14-ماده واحده

نامه کمیسیون عمران و برنامه و بودجه درخصوص اعلام مخالفت این کمیسیون و کمیته سیما و منظر بابت فرآیند احداث دیوار نگار واقع در میدان بسیج بابلسر قرائت  و ضمن موافقت با نامه فوق مقرر گردید مکان دیگری پیش بینی گردد.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 15-ماده واحده

نامه شماره 8069/20/1401 مورخ 1401/07/02 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 7919/20/1401 مورخ 1401/06/29 فی مابین شهرداری و آقای ناصرشاه ابراهیمی مالک پلاک ثبتی 34097/9742/1 واقع در خیابان ولی عصر- ولیعصر 16 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 و رعایت مقررات ملی ساختمان و به صورت تک واحدی و تامین پارکینگ موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 16-ماده واحده

نامه شماره 7989/20/1401 مورخ 1401/06/30  شهرداری محترم درخصوص ارج نهادن به مقام شامخ رزمندگان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150304 بودجه سال جاری، 20 عدد کارت هدیه ده میلیون ریالی جمعاً بمبلغ دویست میلیون ریال به مناسبت هفته دفاع مقدس پاداش تهیه و به ایشان اهدا نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 17-ماده واحده

نامه شماره 8056/20/1401 مورخ 1401/06/30 شهرداری محترم درخصوص نامه رئیس بیمارستان شفا بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت جهت تهیه دستگاه نوبت دهی برای بیمارستان   و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف هزینه ای 150304 بودجه سال جاری مبلغ 000/000 /200ریال به این بیمارستان مساعدت مالی نماید قرائت و با رعایت آئین نامه مالی موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 18-ماده واحده

نامه شماره 7942/20/1401 مورخ 1401/06/29 شهرداری محترم درخصوص درخواست مدیر عامل باشگاه ورزشی توپکا مبنی بر مساعدت به تیم والیبال جهت حضور در مسابقات لیگ دسته یک کشور و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ 2/000/000/000 ریال به باشگاه مذکور مساعدت مالی نماید قرائت و با رعایت آئین نامه مالی موافقت می گردد ضمناً با احتساب ایاب و ذهاب و هرگونه خدمات ارائه می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *