صورتجلسه شماره سی و پنج 1401/06/06

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به خانواده آقای یاسرمحسنیان احمدی                                  8- لایحه شهرداری درخصوص تجلیل از کارمندان نمونه

2- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای سامان صفی مالک ملک واقع در خیابان شریعتی               9- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به گروه جهادی الکفیل

3- لایحه شهرداری درخصوص واگذاری به صورت اجاره به مدت 2سال غرفه های بازار امام                 10-لایحه شهرداری درخصوص واگذاری به صورت اجاره بوفه و کافی شاپ (معروف به کلبه آرامش)

4- لایحه شهرداری درخصوص انعقاد قرارداد با موضوع اجرای پروژه لوله بتنی واقع در خیابان مدائنی     11- لایحه شهرداری درخصوص توافق با شرکت عمران و مسکن شمال

5- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به آقای احسان احمدی                                                 12- لایحه شهرداری درخصوص خرید و حمل مصالح برای زیرسازی خیابان های سطح شهر

6- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای فریدون حاجی بابایی مالک ملک واقع در کمربندی بابلسر

7- لایحه شهرداری درخصوص تعرفه سال 1401 شهرداری بابلسر موضوع ارزش معاملاتی

خلاصه مذاکرات

1-نامه هئیت پیروان عترت شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری همایش حضرت رقیه(س) مورخ 1401/06/10 قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

2-نامه پایگاه و شورای تحول محله قائمیه درخصوص درخواست لایروبی کانال ها و انهار قسمت جنوبی مسیر منتهی به شالیزار قرائت و مقررگردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

3-نامه شورای تحول محلات شرق بابلسر در خصوص درخواست چاپ  و نصب بنر در ساحل شهرک مخابرات بابت فعالیت های فرهنگی در ایام اربعین حسینی قرائت و مقررگردید با شهرداری محترم جهت چاپ دو بنر مکاتبه گردد.

4- نامه شماره 5218/20/1401 مورخ 1401/05/01 شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه تیر 1401 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت گردید.

5-نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بابلسر درخصوص بند الف ماده 34 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران شورای اسلامی شهرها با هماهنگی شهرداری ها مکلفند 30% سهمیه غرفه میدان بازارچه خود اشتغالی و دکه را  به جامعه هدف بیکار مورد تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار نمایند قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

6-نامه مرکز جامع سلامت شماره(3) مرحوم جانبابایی درخصوص درخواست مساعدت جهت تهیه دو دستگاه کولر اسپلیت برای ارائه خدمات بهتر این مرکز قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت  تهیه یک دستگاه کولر 12000 مکاتبه گردد.

7-نامه شماره 1795/1401/8625 مورخ 1401/06/06 فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص صورتجلسه ستاد گرامیداشت ایام دفاع مقدس شهرستان مورخ 1401/05/30 قرائت گردید.

8- نامه شماره 1796/1401/8625 مورخ 1401/06/06 فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص صورتجلسه ستاد ساماندهی و مدیریت اربعین حسینی مورخ 1401/06/05 قرائت گردید.

9-نامه دفتر حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شهرستان بابلسر درخصوص درخواست جلسه مشترک قرائت و مقرر گردید هماهنگی های لازم صورت پذیرد.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 6930/20/1401 مورخ 1401/06/06 شهرداری محترم درخصوص اینکه آقای یاسرمحسنیان احمدی از شهروندان بابلسری به علت ایست قلبی فوت نموده بنا به درخواست خانواده ایشان و اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 150302 بودجه سال جاری مبلغ یکصد میلیون ریال به خانواده آن مرحوم مساعدت مالی نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 6916/20/1401 مورخ1401/06/06 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره6708/20/1401 مورخ 1401/06/02 فی مابین شهرداری وآقای سامان صفی مالک پلاک های ثبتی 5128/1 و 3088/1 واقع در خیابان شریعتی مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تائید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 و با رعایت مقررات ملی ساختمان موافقت می گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 6847/20/1401 مورخ 1401/06/05 شهرداری محترم درخصوص اینکه شهرداری محترم درنظر دارد به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به واگذاری به صورت اجاره به مدت 2سال غرفه های بازار امام واقع در خیابان شهید رجایی از طریق فرآیند تشریفات مزایده معروف به بازار روز بابلسر براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید قرائت و باتوجه به صلاح و صرفه با اجاره به مدت یکسال با رعایت آئین نامه مالی و معاملات شهرداری موافقت می گردد،ضمنا در شرایط قرارداد و پیمان ذکر گردد که در هر زمان شهرداری در جهت احداث پارکینگ طبقاتی نیاز داشت مستاجر نسبت به تخلیه مکان فوق اقدام نمایند. قیمت کارشناسی نیز به شورا ارسال گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 6846/20/1401 مورخ 1401/06/05 شهرداری محترم درخصوص نامه آقای احسان احمدی مبنی بر درخواست مساعدت مالی بابت تامین بخشی از هزینه های درمان بیماری صعب العلاج ایشان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری 150302 بودجه سال جاری مبلغ 200/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و با رعایت آئین نامه مالی موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 6839/20/1401 مورخ 1401/06/05 شهرداری محترم درخصوص استناد به بند الف ماده “4” آئین نامه مالی شهرداری ها پیرو مصوبه شماره 17809/ت 58769 هـ مورخ 1400/02/12 هئیت محترم وزیران، درراستای اجرای عملیات عمرانی و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به انعقاد قراردادی با موضوع اجرای پروژه لوله بتنی مسلح سه کلاف نمره 800 واقع در خیابان مدائنی با شرکت چشم انداز خزر، با برآورد هزینه 33/300/000/000 ریال از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه از محل ردیف هزینه ای شماره 2070101 بودجه سال جاری اقدام نماید لازم به توضیح است که با توجه به نوسان زیاد قیمت و محدودیت زمانی و لزوم تسریع در اجرای پروژه شهرداری مترصد انعقاد قرارداد با شرکت مذکور می باشد قرائت و با توجه به ضرورت پروژه موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 6926/20/1401 مورخ 1401/06/06شهرداری محترم درخصوص پیرو صفحه 57 تعرفه سال 1401 شهرداری بابلسر موضوع ارزش معاملاتی مورد اعمال دبیرخانه کمیسیون ماده صد بدینوسیله تعرفه تکمیلی برای سازه های چوبی قرائت و به شرح ذیل با رعایت قوانین مربوطه موافقت می گردد.

ردیفارزش منطقه ای(ریال)سازه های چوبی
18000-20000 500/000ریال
220001-40000800/000 ریال
340001-700001/100/000 ریال
470001-1500001/400/000 ریال
5150001-2500001/700/000 ریال
6250001 به بالا 2/000/000 ریال

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 5603/20/1401 مورخ1401/05/09 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 3986/20/1401 مورخ 1401/04/07 فی مابین شهرداری و آقای فریدون حاجی بابایی مالک پلاک ثبتی 23656/23850/1 واقع در کمربندی بابلسر مشتمل بر 4 بند قرائت و با توجه به اینکه مجموعه یکپارچه است و عملاً تفکیکی صورت نمی گیرد و ارزش افزوده ای حاصل نمی شود و صرفاً جهت طی مراحل اداری و اخذ تسهیلات می باشد در جهت حمایت از سرمایه گذار در بخش گردشگری موافقت می گردد.(ضمنا درصورتیکه عملا تفکیکی و یا نقل و انتقالی گرفت، رعایت ماده 101 قانون شهرداری ها الزامیست)

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 6928/20/1401 مورخ 1401/06/06 شهرداری محترم درخصوص اینکه به مناسبت فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنراز دولتمردان نمونه تاریخ انقلاب شهرداری در نظر دارد به منظور تجلیل از کارمندان نمونه 20 عدد کارت هدیه ده میلیون ریالی از محل ردیف هزینه ای شماره 160290 بودجه سال جاری تهیه و اهدا نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 بند 9-ماده واحده

نامه شماره 6925/20/1401 مورخ1401/06/06 شهرداری محترم درخصوص درخواست گروه جهادی الکفیل مبنی بر مساعدت مالی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ یکصد میلیون ریال به گروه مذکور مساعدت مالی نماید قرائت و ضمن رعایت آئین نامه مالی موافقت می گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 10-ماده واحده

نامه شماره 6931/20/1401 مورخ 1401/06/06 شهرداری محترم درخصوص عنایت به بند دوم صورتجلسه مورخ 1401/03/08 مطابق آخرین توافقات به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها این اداره در نظر دارد تا نسبت به واگذاری به صورت اجاره بوفه و کافی شاپ حدفاصل پارکینگ 2و3(معروف به کلبه آرامش) به متراژ تقریبی 140 متر مربع از طریق فرآیند تشریفات مزایده اقدام نماید قرائت و ضمن موافقت قیمت کارشناسی به شورا ارسال گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 11-ماده واحده

نامه شماره 6927/20/1401 مورخ 6/6/1401 شهرداری محترم درخصوص با استناد به مصوبه شماره 43229/ ن 59799 هـ مورخه 21/3/1401 هیئت محترم وزیران مستند به بند (ب)و (ج) مصوبه شماره 128761 مورخه 29/10/93 و ماده (۳۳) آیین نامه مالی شهرداری تهران و ماده (۴) آئین نامه مالی شهرداریها و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به خرید و حمل مصالح زیر اساس برای زیرسازی خیابان های سطح شهر با مشخصات فنی معین تا محل دپوی این شهرداری از محل ردیف هزینه ای شماره 4010401 بودجه سال جاری با عنوان پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان‌های سطح شهر، با برآورد هزینه تقریبی33/333/333/000 ریال به مقدار تقریبی ۲۵000 تن از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه، به صورت مستقیم و بی واسطه از تولید کننده اقدام نماید. لازم به ذکر است که طی بررسی به عمل آمده و تحقیقات دفتر فنی این شهرداری قیمت خرید مصالح مذکور در بازار تنی2/200/000 ریال به صورت تقریبی می باشد در صورتی که طی مذاکره با تولیدکنندگان به صورت مستقیم می‌توان همین مصالح با مشخصات مذکور را تا تنی1/300/000 ریال تعدیل نمود که این مهم صرفه و صلاح شهرداری را در بر داشته و بدین‌صورت می‌توان با میزان هزینه معین حجم مصالح بیشتری را خریداری نمود و از طرفی با ملحوظ نمودن منابع محدود این شهرداری می‌تواند طی مذاکره مستقیم با طرف قرارداد شرایط پرداخت را تا چندین ماه تسهیل نمود که اتفاق مذکور برای این اداره فرصت و مزیتی بهینه را خلق می نماید قرائت و با توجه به صلاح و صرفه شهرداری مشروط بر اینکه تولید کننده مصالح به شورا معرفی و با رعایت آئین نامه مالی و معاملات شهرداری موافقت می گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 12-ماده واحده

نامه شماره 6929/20/1401 مورخ 1401/06/06 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه توافقات فی ما بین شرکت عمران و مسکن شمال و اینکه شهرداری مبنی بر تفکیک اراضی نوار ساحلی بابلسر پیرو صورتجلسه توافق شماره 16568/20/1401 مورخ 1398/11/05 به شرح پنج بند که به گواه امضاء طرفین مفاد آن مورد توافق و تایید قرار گرفته است مشروط بر قطعی و اجرایی شدن قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 13-ماده واحده

باتوجه به اینکه شورای اسلامی شهر بابلسر در مدت شروع بکار از تعطیلات استفاده ننموده اند لذا با پیشنهاد اعضای محترم مقرر گردید از تاریخ 1401/06/20 بمدت 10 روز از تعطیلات تابستانه استفاده نمایند.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *