صورتجلسه شورای اسلامی شهر بابلسر شماره پنجاه و هشت 1401/10/13

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1401/10/13 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1- لایحه شهرداری درخصوص تخفیف عوارض بافت فرسوده

2-لایحه شهرداری درخصوص انعقاد قراردادی با موضوع اجرای آسفالت خیابان امام (ره)، خیابان شهید بهشتی  و خیابان پاسداران، با شرکت عمران پی قصر


خلاصه مذاکرات

1-نامه آقای نوری جوادی ساکن ساختمان طراوت پنج(کتی بن فرهنگ 2/12)درخصوص اگو کشی  محله مذکور قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-نامه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان درخصوص درخواست مجوز تبصره 3 ماده واحده شهر بابلسر در بخش آب بها و حق انشعاب  قرائت و  ضمن موافقت  مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه شماره 1401/20/12888 مورخ 1401/10/13 شهرداری محترم درخصوص مجوز برگزاری تشریفات مزایده پنج قطعه زمین به منظور برگزاری پیست اسب سواری و هشت قطعه زمین به منظور ایجاد پیست موتور چهار چرخ قرائت و به کمیسیون عمران ارجاع گردید.


مصوبات جلسه:

بند 1 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/12924 مورخ 1401/10/13 شهرداری محترم درخصوص استناد بند “الف” ماده “4” آیین نامه مالی شهرداری ها پیرو مصوبه شماره 17809/ت 58769  هـ مورخ 1400/02/21 هیئت محترم وزیران،در راستای اجرای عملیات عمرانی و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به انعقاد قراردادی با موضوع اجرای آسفالت خیابان امام (ره)، خیابان شهید بهشتی  و خیابان پاسداران، با شرکت عمران پی قصر،با برآورد هزینه 33/300/000/000 ریال از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه از محل ردیف هزینه ای شماره 401401 بودجه سال جاری اقدام نماید، لازم به توضیح است که با توجه به تقاضا و درخواست های متعدد مردمی و محدودیت زمانی و لزوم تسریع در اجرای پروژه، شهرداری مترصد انعقاد قرارداد با شرکت مذکور می باشد قرائت و موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند2 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/12887 مورخ 1401/10/13 شهرداری محترم درخصوص اجرای ماده 16قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم درآمد به خانه مناسب و همچنین بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، شهرداریها موظف به اعمال تخفیف حداقل پنجاه درصد(50 درصد) هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می باشند. و دولت نیز موظف است معادل صد در صد (%100)تخفیف اعمال شده  از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید .لذا با توجه به تاکیدات صورت گرفته از سوی مسئولین شهرستانی،و اینکه شهرداری قصد اعمال مجدد تخفیفات 50 درصد هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت در بافتهای فرسوده را در سال جاری دارد قرائت و با رعایت قوانین موافقت شد.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند3 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/12908 مورخ 1401/10/13 شهرداری محترم درخصوص راستای تامین مالی بخشی از فرصتهای سرمایه گذاری شده و ارتقا سرانه شهروندی از بودجه شهرداری همچنین ایجاد انگیزه برای حضور سرمایه گذاران استانی و کشوری در پروژه های شهر بابلسر در نظر دارد   مبلغ 300 میلیارد تومان از محل سهمیه شهرداری های کشور در قانون بودجه سال 1401 موضوع نامه شماره 111321/715 مورخ 1400/12/19 مجلس شورای اسلامی نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام گردد، قرائت و مشروط براینکه فقط اوراق فوق صرف پروژه های درآمد زا گردد، موافقت میشود. ضمنا لیست پروژه های درآمد زا به این شورا ارسال شود.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *