صورتجلسه شورای اسلامی شهر بابلسر شماره شصتم 1401/10/18

 

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/10/18 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص توافق فی ما بین شهرداری و آقای رضا پیرهادی

2- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی جهت تامین بخشی از هزینه های زندگی خانم ننه برارپور

3- لایحه شهرداری درخصوص اتمام قرارداد اجاره قطعه زمینی به مساحت 35 متر مربع واقع در میدان امام حسین (ع) پایانه مسافربری با شرکت مخابرات ایران منطقه بابلسر

4- لایحه شهرداری درخصوص  توافق فی ما بین شهرداری و آقای محسن مجیدی

خلاصه مذاکرات

1-نامه آقای محمد علی طهماسبی درخصوص درخواست مساعدت مالی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

2-نامه آقایان محمد و علی طیری درخصوص تقاضای رسیدگی به پرونده پلاک 1065 و 2920/1 قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه و گزارش تهیه و به این  شورا ارسال گردد.

3-نامه مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها درخصوص ارسال صورتجلسات به هیات تطبیق شهرستان قرائت و جهت پیگیری به آقای نصرتی ارجاع گردید.

4-نامه شماره 3091/14014/8625 مورخ 1401/10/16 فرمانداری محترم درخصوص تخصیص و واگذاری زمین برای پست برق قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه،  بر اساس توافق صورت گرفته اقدام گردد

5-نامه فرمانداری محترم درخصوص تاکید بر ضرورت بهره گیری کامل از سامانه ملی پایش مصوبات شورا قرائت و جهت بررسی و اقدام لازم به آقای نصرتی ارجاع گردید.  

6-نامه خانم فاطمه یزدانیان درخصوص درخواست ایشان جهت اشتغال در شهرداری قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا نسبت به تشکیل واحد تفصیلی، نقشه برداری و GIS در معاونت شهرسازی اقدام و برابر ضوابط اقدام گردد.

7-نامه اداره کل  ورزش و جوانان استان درخصوص مساعدت جهت تسهیل در امر اشتغال به کار آقای امیر حسین ماهیگیر از قهرمانان با اخلاق و شایسته اسکی روی آب در شهرداری بابلسر قرائت و مقرر گردید برابر قانون اقدام گردد.

مصوبات جلسه:

بند 1 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/13943 مورخ 1401/10/14 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 12653/20/14014 مورخ 1401/10/08 فی ما بین شهرداری و آقای رضا پیرهادی مالک پلاک ثبتی 8880/1 واقع در خیابان پاسداران کوچه شهید نورانی قرائت و به صورت تک واحدی با رعایت تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تایید در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند2 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/13182 مورخ 1401/10/18 شهرداری محترم درخصوص اتمام قرارداد اجاره قطعه زمینی به مساحت 35 متر مربع واقع در میدان امام حسین (ع) پایانه مسافربری با شرکت مخابرات ایران منطقه بابلسر و اینکه شهرداری در نظر دارد به استناد ماده 19 آئین نامه مالی شهرداری ها، با شرکت مذکور برای مدت سه سال، مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری با موضوع فوق الذکر به منظور بهره برداری از دکل و کلیه تجهیزات مربوطه قراردادی منعقد نماید، قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند3 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/12984 مورخ 1401/10/14 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی جهت تامین بخشی از هزینه های زندگی خانم ننه برارپور و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری 150302 بودجه سال جاری مبلغ 60/000/000 ریال به ایشان مساعدت نماید قرائت و موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد                                                                                                                                                                                                                                                     بند4 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/12982 مورخ 1401/10/14 شهرداری محترم درخصوص اینکه مجتمع مسکونی دریاکنار در حریم شهر بابلسر واقع گردیده بالطبع مسئولیتهایی    برای شهرداری در امر صدور پروانه ساختمان و نظارت بر ساخت و ساز و همچنین سایر وظایف قانونی محوله تعیین نموده لذا به لحاظ تسریع و نیز ارایه خدمات مطلوب   به مراجعین و مالکین و نظارت دقیق و به موقع بر ساخت و سازهای آن مجتمع و همچنین جلوگیری و کم شدن اقدامات موازی مجتمع دریاکنار در وظایف محوله، شهرداری در نظر دارد دفتر و تعداد دو نفر کارشناس مطلع را به عنوان نماینده در آن مجتمع مستقر نماید، قرائت و ضمن تشکر و موافقت، شورای اسلامی پیشنهاد می نماید با توجه به حساسیت های موجود و خدمات مستمر به مجتمع دریاکنار، یک واحد در مجتمع دریاکنار با نیروهای متخصص و مجرب تشکیل گردد.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد 

بند5 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11700 مورخ1401/09/19 شهرداری محترم درخصوص تعرفه جدید نرخ خدمات سال 1402 سازمان مدیریت حمل و نقل قرائت و موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند6 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/12942 مورخ 1401/10/14 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/12655 مورخ 1401/10/08 فی ما بین شهرداری و آقای محسن مجیدی مالک پلاک ثبتی 13816/1 واقع در خیابان شهید محمدزاده محمدزاده 19 قرائت و با رعایت طرح تفصیلی موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند7 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/13119 مورخ 1401/10/17 شهرداری محترم درخصوص مصوبه شماره 20334/ت 50501 مورخ 1395/02/22 هیأت وزیران و دستورالعمل شماره 132808 مورخ 3/7/1398 نظارت  بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی ابلاغی وزیر محترم کشور با عنایت به نامه شماره 685/1401 مورخ 1401/06/15 اتحادیه تاکسیرانی های کشور زیر نظر سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور پیرو درخواست شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) به عنوان یک شرکت مسافر بر اینترنتی مبنی بر پرداخت بهای خدمات از محل جا به جایی هوشمند مسافر، به میزان ۲ درصد هزینه سفرهای انجام شده به صورت ماهیانه با کسر هزینه های پشتیبانی سامانه مشترک اطلاعات سفر(سماس) موضوع ابلاغیه شماره 103867 مورخ 1401/05/26 وزیر محترم کشور، قرائت و با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و معاملات شهرداری موافقت گردید.  

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند8 -ماده واحده

مقرر گردید  با توجه به حساسیت های موجود و خدمات بهتر، مدیریت بازارچه شهرداری(ولیعصر عج) واقع در خیابان بهشتی توسط مجموعه شهرداری انجام گیرد و از انعقاد هرگونه  قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی جلوگیری به عمل آید.

*این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *