صورتجلسه شورای اسلامی شهر بابلسر شماره شصت و یکم 1401/10/21

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 11 روز چهار شنبه مورخ 1401/10/21 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص بررسی درخواست آقای اسمعیل زاده

2-لایحه شهرداری درخصوص انعقاد قرارداد با شرکت آذین راه پارسیان

3- لایحه شهرداری درخصوص توافق خانم خلیلی مالک ملک واقع در شریعتی 22

4-لایحه شهرداری درخصوص درخواست افزایش ردیف هزینه ای شماره 4080303 (تملک و تعریض)

5- لایحه شهرداری درخصوص نظریه کارشناسی واگذاری و بهره برداری تابلو تبلیغاتی

6-لایحه شهرداری درخصوص توافق فی ما بین شهرداری و آقای عباس ربیع پور وکیل خانم نرجیس خواتون فلاحی


خلاصه مذاکرات

1-نامه اهالی محله میاندشت بابلسر درخصوص عدم امکانات اولیه آب شرب آشامیدنی و مشکلات ایجاد شده در این خصوص قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع  گردید.

2-نامه انجمن راویان فتح سپاه بابلسر درخصوص درخواست انجمن مذکور جهت مساعدت مالی برای برگزاری دوره آموزشی میدانی در جنوب کشور قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه ساکنین کوچه (9) خیابان شهیدان محبوبی درخصوص درخواست اهالی محل جهت مساعدت برای آسفالت و موزائیک کاری پیاده روهای کوچه نهم و دیگر کوچه ها قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه و پس از بررسی و نیاز مساعدت لازم صورت پذیرد.

4-نامه مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها درخصوص ارائه پیشنهاد برای احیای ظرفیت های قانونی شوراها قرائت و جهت بررسی به آقای احمدپور ارجاع گردید.

5-نامه سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر درخصوص لزوم رعایت مسائل بهداشتی، ایمنی و امنیتی در پارک ها با توجه به در پیش بودن سفرهای نوروزی سال 1402 قرائت  و مقرر گردید جهت اقدامات لازم با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

6- نامه شماره 1401/20/13212 مورخ 1401/10/18 شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای قاسم اسمعیل زاده جانباز 30% درخصوص اشتغال فرزند ایشان قرائت گردید.

7- نامه شماره 1401/20/12541 مورخ 1401/10/05 شهرداری محترم مبنی بر بازگشت به بند 5 خلاصه مذاکرات صورتجلسه شماره 52 مورخ 1401/09/13شورای محترم درخصوص برگزاری فرآیند تشریفات مزایده واگذاری و بهره برداری از فضای تبلیغاتی در قالب تابلو به تعداد 7 جایگاه و همچنین بند 1 خلاصه مذاکرات صورتجلسه شماره 42 مورخ 1401/07/24 شورا درخصوص برگزاری فرآیند تشریفات مزایده واگذاری و بهره برداری از فضای تبلیغاتی در قالب ایستگاه های تاکسی به تعداد 21 جایگاه به شرح ذیل، نظریه کارشناسی محترم دادگستری جهت تعیین اجاره بها به مدت 2 سال قرائت و شرح تمامی قرارداد های بیلبورد ها و مخصوصا پل های تبلیغاتی به شورا جهت اخذ تصمیم نهایی ارسال گردد.


مصوبات جلسه:

بند 1 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/13332 مورخ 1401/10/20 شهرداری محترم درخصوص عنایت به درخواست های متعدد، مداوم و مکرر مردمی و همچنین بررسی و ارزیابی کارشناسان عمرانی در صحت لزوم تداوم عملیات لکه گیری معابر سطح شهر با هدف تامین رفاه، آسایش  و جلب رضایت شهروندان و جلوگیری از تخریب آسفالت و اینکه شهرداری در نظر دارد به استناد بند (ب) و (ج) مصوبه شماره 128761 مورخ 29/10/93 و ماده( 4 ) آئین نامه مالی شهرداری ها، پیرو مصوبه شماره 43229/ت 59799 هـ مورخ 1401/03/21 هیات محترم وزیران، از محل ردیف هزینه ای شماره ی 4010401 سند اصلاح بودجه سال جاری، قراردادی با موضوع لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر به صورت حرفه ای  و ماشینی با دستگاه تراش آسفالت (ورتکین) با بر آورد هزینه ی تقریبی 33/300/000/000 ریال با شرکت آذین راه پارسیان از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند2 -ماده واحده

 نامه شماره 1401/20/13329 مورخ 1401/10/21 شهرداری محترم درخصوص پیرو نامه شماره 1401/20/11382 مورخ 13/09/1401 با عنایت به اهمیت تعریض، بازگشایی، بهسازی و نوسازی معابر شهری برای پویایی و سهولت در امر جابه جایی و حمل و نقل و شهری، اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 4080303 (پروژه تملک و بازگشایی معابر سطح شهر) بودجه سال جاری مبلغ 200.000.000.000 ریال مازاد بر اعتبارات مصوب در ردیف هزینه ای با توجه به بند 4 صورتجلسه شماره 16 مورخ 1401/03/18 شورای محترم هزینه نماید و در ادامه در اولین لایحه و یا متمم بودجه پایدار گردد، قرائت و بارعایت  بخشنامه بودجه و آیین نامه مالی  موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

بند3 -ماده واحده

نامه شماره 4187/20/1401 مورخ 12/04/1401 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 4058/20/1401 مورخ 09/04/1401 فی ما بین شهرداری و آقای عباس ربیع پور وکیل خانم نرجیس خواتون فلاحی مالک پلاک ثبتی 1262/1 واقع در ضلع جنوبی میدان بسیج، قرائت و موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *