صورتجلسه شورای اسلامی شهر بابلسر شماره شصت و پنجم 1401/11/11

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1401/11/11 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص پاداش روز مرد

2-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به بسیج دانش آموزی شهرستان بابلسر

3-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به مسجد مهدیه سادات محله

4-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به مرکز نیکوکاری بقیه الله

5-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به هیات امنا مسجد جامع بابلسر

6-لایحه شهرداری درخصوص درخواست صدور مجوز و انتقال ترافیک به ضلع غربی دادگستری


خلاصه مذاکرات:

1-نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص مساعدت مالی به 60 نفر از قهرمانان و نام آوران ورزش بابلسر با همکاری شورای اسلامی شهر قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-نامه آقای مجید فهانی ساکن خیابان پاسداران 35 درخصوص شکایت از سازنده همجوار، قرائت و مقرر گردید جهت بررسی با شهرداری محترم مکاتبه و برابر قانون اقدام گردد.

3-نامه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بابلسر درخصوص صورتجلسه کارگروه پسماند، قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، نسبت به اجرای تفکیک زباله اقدام و سایر بند های مرتبط با شهرداری بررسی لازم صورت گیرد.

4-نامه شماره 3319/1401/8625 فرمانداری محترم درخصوص ارزیابی عملکرد شهرداریها، قرائت و مقرر گردید جهت بررسی با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدام لازم صورت پذیرد.

5-نامه مدیر آرامستان آستان مقدس امام زاده ابراهیم (ع) درخصوص مجهز کردن فضای محوطه آرامستان، قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

6-نامه مدیر دبیرستان زنده یاد باقری درخصوص تعمیر شوفاژ خانه مدرسه، قرائت و مقررگردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

7-نامه فرمانده حوزه مقاومت بسیج خمینی روح ا…(ره) درخصوص درخواست مساعدت جهت تعمیر و تجهیز پایگاه، قرائت و مقررگردید جهت بررسی با شهرداری محترم مکاتبه و از ظرفیت گروه جهادی شهرداری استفاده گردد.

8-نامه آقای بهروز یونسی درخصوص احداث مسکن تحت نظر آستان قدس رضوی برای زوجهای جوان، قرائت و مقرر گردید ابتدا مستندات و مدارک لازم به شورای اسلامی ارسال سپس اتخاذ تصمیم صورت پذیرد.

9-نامه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر درخصوص برگزاری مسابقات ورزشی ویژه ادارات، قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

10-نامه شرکت ماشین سازی اراک درخصوص پیگیری مطالبات جاری، پروژه پل چهارم بابلسر قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

11-نامه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بابلسر درخصوص مراسم باشکوه پدران آسمانی همزمان با ولادت مولی الموحدین علی(ع) بمناسبت روز پدر قرائت و مقررگردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

12-نامه دهیاری باقرتنگه درخصوص درخواست سرویس حمل زباله، قرائت و مقررگردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه، در صورتیکه از حجم زباله بیشتر نشود موافقت میشود.

13-نامه اهالی ساکنین خیابان شریعتی 22 درخصوص ساخت و ساز غیر مجاز توسط آقای علی ذوالفقاریان، قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه برابر قانون اقدام گردد.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/14284 مورخ 1401/11/11 شهرداری محترم درخصوص اینکه شهرداری در نظر دارد به مناسبت ولادت حضرت علی(ع) <<روز مرد>> به کلیه ی پرسنل این اداره (آقایان) هر کدام مبلغ 5/000/000 ریال از محل ردیف 120207،160306،160290 بودجه سال جاری پرداخت نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت شد.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

لایحه شماره 14277/20/14277 مورخ 1401/11/11شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی و پشتیبانی از اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی و اینکه شهرداری در نظر دارد جهت تامین هزینه کرایه یک دستگاه اتوبوس در قالب کاروان راهیان نور از محل ردیف اعتباری 150208 بودجه سال جاری مبلغ 350/000/000 ریال به بسیج دانش آموزی شهرستان بابلسر مساعدت مالی نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت شد.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         بند 3-ماده واحده

لایحه شماره 14275/20/1401 مورخ 1401/11/11 شهرداری محترم درخصوص نامه ستاد یادواره شهدای مسجد مهدیه سادات محله مبنی بر درخواست مساعدت جهت برگزاری یادواره سرداران،مدافعان حرم و شهدای دفاع مقدس و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری شماره 150304 سند اصلاح بودجه سال جاری مبلغ 50/000/000 ریال به این ستاد مساعدت مالی نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت شد.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/14268 مورخ 1401/11/11 شهرداری محترم درخصوص نامه مرکز نیکوکاری بقیه الله مبنی بر درخواست مساعدت به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند به مناسبت آغاز سال تحصیلی و اینکه شهرداری درنظردارد از محل ردیف اعتباری شماره 150304 سند اصلاح بودجه سال جاری مبلغ 300/000/000 ریال به آن مرکز مساعدت مالی نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت شد.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/14269 مورخ 1401/11/11 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیات امنا مسجد جامع بابلسر بابت تامین هزینه ترمیم و بازسازی اتاق فرهنگی و اینکه این شهرداری درنظر دارد از محل ردیف اعتباری 150304 بودجه سال جاری مبلغ 100/000/000 ریال به این هیات مساعدت مالی نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت شد.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/14299 مورخ 1401/11/11 شهرداری محترم درخصوص ساماندهی ترافیکی خیابان فلسطین(مجدوده دادگستری بابلسر)وانتقال تردد به ضلع غربی ساختمان دادگستری،خیابان شریعتی 19،مقرر گردید شهرداری بابلسر با همکاری دادگستری و پلیس راهور نسبت به اجرای پروژه موصوف و انتقال ترافیک به ضلع غربی دادگستری جنب متل بانک ملی اقدام نماید (پیرو درخواست شماره 44/04/3552202 مورخ 10/10/1401 فرماندهی انتظامی شهرستان) و اینکه شهرداری محترم درنظر دارد در همین راستا نسبت به احداث پروژه ساختمان ورودی دادگستری با برآورد هزینه تقریبی 6/700/000/000 ریال از طریق فرآیند تشریفات مناقصه اقدام نماید، لازم به توضیح است هزینه فوق با شماره ردیف هزینه ای جدید در اولین متمم بودجه سال جاری پایدار می گردد قرائت و با رعایت قوانین مربوطه موافقت شد.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/14278 مورخ 1401/11/11 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/14029 مورخ 1401/11/08 فی ما بین شهرداری و آقای احمد امیری مالک پلاک ثبتی 1924/1 واقع در بلوار ذوالفقاری-بلوار دانشگاه مشتمل بر 6 بند (به مساحت عرصه 55/294 متر مربع و با عنایت به معبر 10 متری شمالی با افزایش طبقات از 3 طبقه به 5 طبقه روی همکف و زیر زمین با سطح اشغال 59% و تراکم کل 295% که در این صورت مقدار 348 متر مربع مازاد بر حداکثر تراکم خواهد داشت و نیاز به 52/86 متر مربع سرانه خدماتی می باشد که می بایست به قیمت کارشناسی روز مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در حساب شهرداری منظور گردد.) قرائت و پس از تامین پارکینگ در محل و با رعایت مقررات ملی ساختمانی پس از تایید در کمیسیون ماده 5 موافقت میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *