صورتجلسه شورای اسلامی شهر بابلسر شماره هفتاد 1401/12/07

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 13 روز یکشنبه مورخ1401/12/07 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری  در خصوص نرخ پیشنهادی کرایه تاکسی در سال 1402 برای افراد بالای 6 سال

2-لایحه شهرداری درخصوص  نامه فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر مبنی بر مساعدت به منظور برپایی مسابقات ورزشی

3-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به آقای حبیب اله پندگو غسال امامزاده ابراهیم (ع) بابت غسل جسد مجهول الهویه

4-لایحه شهرداری درخصوص توافق فی ما بین شهرداری و آقای رامین نوروزی و خانم فاطمه سیاری

خلاصه مذاکرات:

1-نامه آقای عباس تقی زاده درخصوص درخواست مساعدت ایشان برای هزینه درمان بیماری قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-نامه اداره ورزش و جوانان درخصوص  درخواست مساعدت برای برگزاری مسابقات ووشو بانوان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه شورای ورزشی محله قائمیه درخصوص درخواست شورای مذکور برای تعویض چمن مصنوعی زمین فوتبال مجموعه ورزشی مرحوم حاج سید حسن اصغری محله قائمیه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

4-نامه آقای صمد پوررمضان درخصوص درخواست ایشان برای دایر نمودن دکه روبروی مجتمع اروپا قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

5- نامه آقای حسین کامرانی درخصوص درخواست مساعدت برای ورزش پهلوانی کاسو قرائت که پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

6- نامه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص مصوبه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی با موضوع مراسمات فاطمیه قرائت که پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

7- نامه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابلسر درخصوص بازارچه، جهت توسعه مشاغل خانگی  به استناد ماده 11 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی قرائت که پس از بررسی در کمیسیون  فرهنگی مقرر گردید جلسه ای با ریاست محترم اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار گردد.

8- نامه حوزه مقاومت بسیج خمینی روح ا…(ره) درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری جشن نیمه شعبان، قرائت که پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

9- نامه باشگاه ورزشی آینده سازان باقرتنگه بابلسر درخصوص درخواست باشگاه مذکور برای پرداخت هزینه زیارت حرم رضوی، قرائت که پس از بررسی در کمیسیون  فرهنگی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

10-نامه شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر درخصوص نظافت و پاکسازی بموقع سطح شهر و روستا، قرائت و مقرر گردید جهت اقدام لازم با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

11-نامه شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر درخصوص دستور العمل حمل و نقل و پمفلت پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در پایانه بین شهری و شهری، قرائت  و مقرر گردید جهت اقدام لازم با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

12-نامه شماره 3615/1401/8625 مورخ 1401/12/3 فرمانداری محترم درخصوص ممنوعیت تصدی سرپرستی بیش از 4 ماه، قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

13-نامه رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمانی بابلسر درخصوص استعلام قیمت های لوازم ساختمانی، قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه و موضوع فوق در معاونت عمرانی و معاونت خدمات شهری و واحد زیبا سازی و امور قرارداد ها و کمیته فنی شهرداری لحاظ گردد.   

14-نامه آقای سید داود اصغرزاده درخصوص ایستگاه های کارت خوان در نقاط مهم شهر، قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم و سازمان حمل و نقل مکاتبه تا بررسی لازم صورت پذیرد.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

لایحه شماره 15694/20/1401 مورخ 1401/12/1شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 321/24/571  مورخ 1401/11/4 فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر مبنی بر مساعدت به منظور برپایی مسابقات ورزشی فوتسال، والیبال، تیراندازی و دو ومیدانی به مناسبت دهه فجر و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری شماره 150304 سند اصلاح بودجه سال جاری مبلغ 300/000/000ریال به این ناحیه بسیج مساعدت مالی نماید که در اولین لایحه متمم بودجه پایدار می گردد، قرائت و با رعایت آیین نامه ی مالی موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

لایحه شماره 15696/20/1401 مورخ 1401/12/1 شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 26765 مورخ 1401/11/30اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر مبنی بر مساعدت به هیات فوتبال شهرستان بابلسر به منظور تامین هزینه حضور تیم فوتسال بانوان در لیگ دسته اول کشور و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری شماره 150304 سند اصلاح بودجه سال جاری مبلغ 300/000/000ریال به این هیات مساعدت نماید که در اولین لایحه متمم بودجه پایدار می گردد. قرائت و با رعایت آیین نامه موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

لایحه شماره 15693/20/1401 مورخ 1401/12/1 شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 28825 مورخ 1401/11/23آقای حبیب اله پندگو غسال امامزاده ابراهیم (ع) بابت غسل جسد مجهول الهویه ای که غریق شده بود، اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ردیف اعتباری 150304 بودجه سال جاری مبلغ 12/000/000 ریال به ایشان مساعدت نماید قرائت و موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

لایحه شماره 15729/20/1401 مورخ 1401/12/2شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 15699/20/1401 مورخ 1401/12/1 فی ما بین شهرداری و آقای رامین نوروزی و خانم فاطمه سیاری مالک پلاک ثبتی 9411/1 واقع در شهرک ساحلی-پارکینگ 5-کوچه 8 مشتمل بر 6 بند، (به مساحت عرصه 220 متر مربع و با عنایت به معبر 12 متری جنوبی با افزایش طبقات از 5/2 طبقه به 5 طبقه روی همکف با سطح اشغال 63% و تراکم کل 296% که در این صورت 55/292 متر مربع مازاد بر حداکثر تراکم خواهد داشت. ضمنا تعداد واحد های پایه 97/1 واحد بوده که با توجه به درخواست متقاضی مبنی بر احداث 5 واحد مسکونی تعداد 03/3 واحد مازاد بر حد  پایه دارد که نیاز به 84/84 سرانه خدماتی می باشد. که می بایست مطابق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به قیمت روز در حساب شهرداری منظور گردد.) قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ به صورت تک واحدی پس از تأیید در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

لایحه شماره 15728/20/1401 مورخ 1401/12/2 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 15700/20/1401 مورخ 1401/12/1 فی ما بین شهرداری و آقای غلامعلی اولیا مالک پلاک ثبتی 31668/ 2829/1 واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 40 مشتمل بر 6 بند، (به مساحت عرصه 435 متر مربع، با عنایت به معبر 12 متری جنوبی و 12 متری شمالی با افزایش طبقات از 5/5 طبقه به 7 طبقه روی همکف و زیر زمین با سطح اشغال 53% و تراکم کل 373% که در این صورت  مقدار 324 متر مربع مازاد بر حداکثر تراکم خواهد داشت. ضمنا تعداد واحد های پایه 50/2 واحد بوده که با توجه به درخواست متقاضی مبنی بر احداث 8 واحد مسکونی تعداد 5/5 واحد مازاد بر حد پایه دارد که نیاز به 154 متر مربع سرانه خدماتی می باشد. می بایست مطابق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به قیمت کارشناسی روز در حساب شهرداری منظور گردد.) قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل و پس از تایید در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

لایحه شماره 15727/20/1401 مورخ 1401/12/2 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 15698/20/1401 مورخ 1401/12/1 فی ما بین شهرداری و آقای عیسی حبیب پور قادی مالک پلاک ثبتی 18015/2839/1 واقع در شریعتی-شریعتی 22 مشتمل بر 6 بند، (به مساحت عرضه 5/688 متر مربع باقیمانده پس از تعریض 50/561 متر مربع، با عنایت به معبر 16 متری جنوبی و 6 متری غربی با افزایش طبقات از 5/3 طبقه روی پیلوت به 7 طبقه روی پیلوت و زیر زمین با سطح اشغال 52% و تراکم کل 364% که در این صورت مقدار 978 متر مربع مازاد بر تراکم خواهد داشت. ضمنا تعداد واحد های پایه 9/5 واحد بوده که با توجه به درخواست متقاضی مبنی بر احداث 14 واحد مسکونی تعداد 1/8 واحد مازاد بر حد پایه دارد که نیاز به 8/226 متر مربع سرانه خدماتی می باشد می بایست مطابق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به قیمت کارشناسی روز در حساب شهرداری منظور گردد.) قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل و پس از تایید در کمیسیون ماده 5 موافقت  گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/15799 مورخ 1401/12/3 شهرداری محترم درخصوص تامین رفاه،آسایش و جلب رضایت شهروندان در بهبود عبور و مرور شهری با توجه به محدودیت های زمان و تقاضا، تا پایان سال جاری و اینکه شهرداری در نظر دارد به استناد بند (ب) و (ج) مصوبه شماره 128761 مورخ 29/10/93 و ماده (4) آئین نامه مالی شهرداری ها،پیرو مصوبه شماره 43229/ت 59799 هـ مورخ 1401/3/21 هیات محترم وزیران،از محل ردیف هزینه ای شماره ی 4010401 سند اصلاح بودجه سال جاری،قراردادی با موضوع اجرای زیر سازی معابر سطح شهر با برآورد  هزینه ی تقریبی 33/300/000/000 ریال با شرکت مشکات راه و سازه از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه منعقد نماید، قرائت و با رعایت آیین نامه و معاملات شهرداری موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

لایحه شماره 16087/20/1401 مورخ 1401/12/7 شهرداری محترم درخصوص استناد به آئین نامه مالی شهرداری ها، اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به واگذاری حق امتیاز احداث یک سازی مشخص مطابق نقشه های شهرداری و تایید واحد فنی عمرانی جهت بهره برداری به صورت بوفه در زمینی به مساحت تقریبی 20 متر مربع به مدت 2 سال در قالب اجاره واقع در حد فاصل پارکینگ دوم و سوم، ساحل سبز دریا از طریق برگزاری فرآیند تشریفات مزایده مطابق نظریه کارشناسان رسمی دادگستری                            در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید، قرائت و با  ابعاد 3*3 و با رعایت آیین نامه و معاملات شهرداری موافقت گردید.  

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

لایحه شماره 15084/20/1401 مورخ 23/11/1401 شهرداری محترم درخصوص نرخ کرایه پیشنهادی تاکسی بی سیم برای سال 1402 به شرح ذیل:

ردیفشرح خدمتنرخ به ریال
1نرخ کرایه داخل شهری250.000
2کرایه ساعتی هر ساعت در اختیار توقف600.000
3کرایه ساعتی هر ساعت در اختیار حرکت700.000
4کرایه خارج از شهر هر کیلومتر جاده آسفالته35.000
5کرایه خارج از شهر هر کیلومتر جاده خاکی40.000
6کرایه خارج از شهر هر کیلومتر جاده کوهپایه ای45.000
7توقف در هر دقیقه9.000

1- حداکثر بار هر سرویس 20 کیلوگرم می باشد.

2- حداکثر سرنشینان خودرو 3 نفر می باشد.

3- هزینه پرداخت قبض های ورودی برای مراکز خاص (شهرک های مسکونی، پارک های جنگلی و …) به عهده مسافر است.

4- کرایه برگشت نصف کرایه رفت می باشد.

5- کمیسیون دریافتی از راننده 20 درصد از کل کارکرد و یا درآمد یه سرویس داخل شهری باید به مجموعه پرداخت شود.

6- تغییر مسیر کوتاه 50.000 ریال و تغییر مسیر طولانی 100.000 ریال به کرایه اصلی اضافه میشود.

قرائت و موارد مندرج در پیوست با بررسی بعمل آمده با سازمان حمل و نقل قابلیت اجرا دارد، موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 10-ماده واحده

لایحه شماره 15307/20/1401 مورخ 1401/11/25 شهرداری محترم درخصوص نرخ پیشنهادی کرایه تاکسی در سال 1402 برای افراد بالای 6 سال در مسیر های تعیین شده به شرح ذیل:

 

نرخ پیشنهادی کرایه تاکسی در سال 1402
مسافتمبلغ مصوب 1401مبلغ پیشنهادی 1402
صفر تا 4 کیلومتر40.000 ریال50.000 ریال
4 کیلومتر به بالا

(مسیر میدان بسیج تا درب دوم دانشگاه)

45.000 ریال55.000 ریال

 

قرائت و طی نشست با ریاست محترم سازمان حمل و نقل و بررسی های به عمل آمده و کارشناسی انجام گرفته موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *