صورتجلسه شورای اسلامی شهر بابلسر شماره پنجاه و دوم 1401/09/13

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روزیکشنبه مورخ 1401/09/13 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1- لایحه شهرداری درخصوص فی ما بین شهرداری و شورای شهر و سازمان انتقال خون استان

2-لایحه شهرداری درخصوص اهمیت تعریض، بازگشایی، بهسازی و نوسازی معابر شهری

خلاصه مذاکرات

1- نامه آقای حسین کامرانی درخصوص درخواست مساعدت برای ورزش پهلوانی کاسو قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

2- نامه کانونهای خدمت رضوی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست استفاده از سالن سینما شقایق در روز جمعه 25 آذر قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه اداره ورزش و جوانان شهر بابلسر درخصوص درخواست مساعدت به آقایان صابر اکبری و محمد صادق ساداتی از قهرمانان رشته قایقرانی قرائت و مقررگردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه رئیس کمیسیون عمران و برنامه و بودجه درخصوص نحوه اداره واحد حقوقی شهرداری قرائت و مقررگردید ضمن موافقت با نامه فوق شهرداری نسبت به تقویت  و تشکیل واحد حقوقی و بکارگیری یک نیروی متخصص در حوزه مربوطه اقدام قانونی بعمل آورد. ضمنا رمز سامانه ثنا فقط در اختیار شهردار و نماینده رسمی و قانونی شهرداری باشد.

5-نامه شماره 1401/20/11222 مورخ 1401/09/08 شهرداری محترم درخصوص پیرو نامه شماره 1400/20/13289 مورخ 1400/11/17 و به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها، این اداره در نظر دارد تا نسبت به برگزاری فرآیند تشریفات مزایده واگذاری و بهره برداری به صورت اجاره از فضای تبلیغاتی شهری در قالب تابلو های تبلیغاتی سطح شهر به شرح ذیل به مدت 2 سال اقدام نماید.


       1-واگذاری و بهره برداری به صورت اجاره از فضای تبلیغاتی در فضای شهری به صورت  سه عدد تابلو هر یک به ابعاد 6×3 متر مربع واقع در بلوار امام (ره)، میاندشت

       2-واگذاری و بهره برداری به صورت اجاره از فضای تبلیغاتی شهری به صورت یک عدد تابلو  به ابعاد 11×5 متر مربع واقع در میدان معلم ورودی فرهنگیان، یک عدد تابلو دو وجهی در ابعاد 9×5 متر مربع در هر وجه، واقع در میدان امام حسین (ع)، سه عدد تابلو هر یک به ابعاد 2×3 متر مربع واقع در بلوار علیزاده

       3-واگذاری و بهره برداری به صورت اجاره از فضای تبلیغاتی در فضای شهری به صورت دو عدد تابلو به ابعاد 8×4 متر مربع واقع در خیابان پاسداران، یک عدد تابلو    به ابعاد 8×4 متر مربع مقابل درب وروردی شیلات

       4-واگذاری و بهره برداری به صورت اجاره از فضای تبلیغاتی در فضای شهری به صورت سه عدد تابلو واقع در بلوار پاسداران مقابل عصر خمینی به ابعاد 20/9×4/4 متر مربع و میدان امام زمان                به ابعاد 20/9×6/4 متر مربع و رستوران وارش به ابعاد 10×6/4 متر مربع

       5-واگذاری و بهره برداری به صورت اجاره از فضای تبلیغاتی در فضای شهری به صورت یک عدد تابلو شش وجهی به ابعاد 2×1 متر مربع هر وجه، واقع در میدان بسیج، دو عدد تابلو چهار وجهی به ابعاد 2×3/1 متر مربع در هر وجه، واقع درچهار راه شریعتی و چهار راه پل شازده رودخانه، یک عدد تابلو به ابعاد 8×4 متر مربع واقع  در حاشیه بلوار ذوالفقاری، روبروی دبیرستان ذوالفقاری

      6-واگذاری و بهره برداری به صورت اجاره فضای تبلیغاتی در فضای شهری بصورت 26 عدد استرابرد و 7 عدد پرتابل

      7-واگذاری و بهره برداری بصورت اجاره فضای تبلیغاتی در فضای شهری بصورت دو عدد بیلبورد واقع در میدان امام حسین و 1 عدد پل عابر پیاده واقع در میدان امام حسین مقابل پایانه مسافربری بابلسر

      8-واگذاری و بهره برداری بصورت اجاره فضای تبلیغاتی در فضای شهری بصورت 6 عدد فلکسی دو وجهی واقع در خیابان شریعتی روبروی متل بانک

قرائت و مقرر گردید لیست تابلو ها به صورت GIS همراه با قیمت کارشناسی به شورا ارسال سپس تصمیم گیری شود.


مصوبات جلسه:

 بند1 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11306 مورخ 1401/09/11 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 10960/20/1401 مورخ 1401/09/03 فی ما بین شهرداری و شورای شهر و سازمان انتقال خون استان مازندران مشتمل بر 4بند قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11382 مورخ 1401/09/13 شهرداری محترم درخصوص اهمیت تعریض، بازگشایی، بهسازی و نوسازی معابر شهری برای پویایی و سهولت در امر جا به جایی و حمل و نقل شهری و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 4080303(پروژه تملک و بازگشایی معابر سطح شهر)بودجه سال جاری مبلغ 150/000/000/000  ریال مازاد بر اعتبارات مصوب در ردیف هزینه ای با توجه به بند 4 صورتجلسه شماره 16 مورخ 1401/03/08آن شورای محترم هزینه نماید و در ادامه در اولین لاحیه اصلاح و یا متمم بودجه پایدار گردد، قرائت و با رعایت بخشنامه بودجه و آئین نامه مالی  موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نظر به  مصوبه شورای ترافیک شهرستان بابلسر به تاریخ 1400/02/29 با موضوع احداث دوربرگردان یکطرفه در محور بابلسر-فریدونکنار، محدوده روستای اجاکسر،بر اساس کارشناسی های فنی صورت گرفته، نواقص فنی، ایمنی و ترافیکی به شرح ذیل ارائه می گردد قرائت و با اجرای پروژه مذکور مخالفت گردید، لذا در صورت شروع عملیات از اجرای آن جلوگیری بعمل آید.

1-کاهش خط عبور و عرض موجود از 30/10متر به 30/7 متر

2-حذف شانه خاکی راه و عدم وجود ایمنی

3-فاصله بسیار کم وسایل نقلیه تا جداره املاک خصوصی و تیر برق های  خط انتقال برق بین شهری (حدود یک متر)و عدم وجود ایمنی

4-عدم وجود راهکار مناسب جهت انتقال آب سطحی

5-وجود پل های هوایی عابر پیاده که مطابق قرارداد در اختیار اشخاص خصوصی می باشد.

6-فاصله دوربرگردان طراحی شده با دوربرگردان بعدی که کمتر از 20 ثانیه بوده و لزوم احداث آن خصوصا بصورت یک طرفه فاقد توجیه فنی می باشد.

7-وجود ترانس های برق فشار قوی در محدوده احداث و لزوم جا به جایی آن ها

8-مشکلات استقرار تاسیسات آب و گاز و آب منطقه ای و فیبر نوری بعد از اجرای دوربرگردان

9-عدم وجود فاصله لیمنی با واحد های تجاری مستقر در محدوده اجرا

10-عدم امکان استقرار پارکینگ برای واحد های تجاری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *