صورتجلسه شورای اسلامی شهر بابلسر شماره پنجاه و چهار 1401/09/27

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/09/27 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1- لایحه شهرداری درخصوص هدیه به مناسبت شب یلدا

2-لایحه شهرداری درخصوص درخواست مساعدت مالی مسئول یادواره شهدای شهرک قائم

3-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای علی میر رمضانی

4-لایحه شهرداری درخصوص اجرای چمن مصنوعی استادیوم ورزشی

5 -لایحه شهرداری درخصوص توافق فی ما بین شهرداری و خانم کلثوم اندوهگین

6-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به فرماندهی انتظامی شهرستان به جهت خرید یک دستگاه تلویزیون جهت پایش تصویری

7-لایحه شهرداری درخصوص توافق فی ما بین شهرداری و خانم صدیقه آقاسی

8-لایحه شهرداری درخصوص توافق فی ما بین شهرداری و آقای محمد فضل الله پور

9-لایحه شهرداری درخصوص تعرفه جدید نرخ خدمات سال 1402سازمان حمل و نقل

10-لایحه شهرداری درخصوص درخصوص تجهیز ناوگان عمرانی

11-لایحه شهرداری درخصوص احداث سایت N8303 و دکل ایرانسل

12-لایحه شهرداری درخصوص قرارداد با شرکت مخابرات جهت سرویس اینترنت پرسرعت

13-لایحه شهرداری درخصوص توافق فی ما بین شهرداری و آقای رضا محمد نژاد کاسگری

14-لایحه شهرداری درخصوص احداث پل شازده رودخانه

15-لایحه شهرداری درخصوص مصوبه کارگروه تخصصی مدیریت پسماند

خلاصه مذاکرات

1-نامه  رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان  بابلسردرخصوص مساعدت مالی به تیم والیبال توپکا شهرستان مذکور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

2-مقررگردید به منظور رفاه کارکنان و کارمندان نمونه شهرداری، برحسب نظر رئیس واحد مجموعه سفر به مشهد مقدس برای ایشان در نظر گرفته شود.

3- نامه شماره 1401/20/11700 مورخ 1401/09/19 شهرداری محترم درخصوص تعرفه جدید نرخ خدمات سال 1402 سازمان مدیریت حمل و نقل قرائت و جهت بررسی به آقای احمدپور ارجاع گردید.

4-نامه شماره 1401/20/11498 مورخ 1401/09/14 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شورای نامگذاری معابر شهر قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

5- نامه شماره 1401/20/11658مورخ 1401/09/19 شهرداری محترم درخصوص احداث سایت N8303 و دکل ایرانسل، بنا بر مشخصات جغرافیایی اعلام شده از سوی شرکت قسمتی از فضای سبز ضلع جنوبی مجتمع مسکونی ساحل واقع در شهرک ساحلی بمساحت تقریبی 65 متر مربع جهت احداث سایت به مدت 5 سال مد نظر آن شرکت بوده است، قرائت و با احداث دکل در انتهای نوار 25 متری ضلع شمالی خیابان شهید علیزاده موافقت گردید و ضمنا جهت تنظیم نهایی قیمت کارشناسی و تایید از محیط زیست نیز به شورا ارسال گردد.

مصوبات جلسه:

بند1 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11927 مورخ 1401/09/23 شهرداری محترم درخصوص فرارسیدن آخرین شب پاییزی سال (شب یلدا)، در نظر است به رسم هر ساله جهت پاسداشت این سنت دیرینه ایرانی باستانی از محل ردیف های 160290 ، 120207 و 160306 بودجه سال جاری مبلغ 8/000/000 ریال به پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانی و مبلغ 5/000/000 ریال به نیروهای شرکتی در قالب اضافه کاری پرداخت گردد موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11923 مورخ 1401/09/23 شهرداری محترم درخصوص بازگشت به بند یکم خلاصه مذاکرات صورتجلسه شماره 51 مورخ 1401/09/08 شورای اسلامی شهر مبنی بر نامه آقای علی میر رمضانی جهت مساعدت مالی به دلیل مشکلات معیشتی و عدم تمکن مالی و  اینکه  شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 150302 سند اصلاح بودجه سال جاری مبلغ 150.000.000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید و در ادامه در اولین لایحه متمم بودجه پایدار گردد، قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند3-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11964 مورخ 1401/09/23 شهرداری محترم درخصوص عدم تایید بند سیزدهم صورتجلسه شماره 37 مورخ 1401/07/04 شورای اسلامی شهر مبنی بر مساعدت مالی به فرماندهی انتظامی شهرستان به جهت خرید یک دستگاه تلویزیون جهت پایش تصویری در هیأت محترم تطبیق این شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 150304 سند اصلاح بودجه سال جاری، نسبت به تخصیص کمک مساعدتی به مبلغ چهار صد میلیون ریال به پلیس اماکن اقدام نماید، کمک مساعدت مذکور جهت تأمین بخشی از خرید تلویزیون پایش به منظور کنترل و مدیریت اتفاقات اخیر می باشد، قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند4-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/12024 مورخ 1401/09/23 شهرداری محترم درخصوص قرارداد شماره 1489 مورخ 1399/02/15 با موضوع اجرای چمن مصنوعی استادیوم ورزشی، برآورد اجرای کار مطابق نقشه های اولیه و کد ارتفاعی موجود، شامل تهیه و پخش مصالح زهکش بوده است. لیکن با توجه به درخواست مدیریت وقت، در هنگام کار و با توجه به نیاز پروژه به افزایش رقوم ارتفاعی تراز فوندانسیون و سکوها به دلایل فنی از قبیل بالا بودن سطح تراز آب زیر زمین و تامین فاصله ارتفاعی مجاز بین زمین چمن و لوله های زهکش، رقوم ارتفاعی می بایست افزایش پیدا می کرد و به همین دلیل اجرای خاکریزی به ضخامت حدود 80 سانتی متر با مصالح زیراساس انجام شد.در همین راستا با توافق شفاهی پیمانکار مقرر گردید پرداخت از آیتم های منضم به فهرست بهای سال پیمان مذکور انجام گردد. مطابق توضیحات فوق و با درنظر گرفتن اینکه سقف ریالی قرارداد رعایت گردید، مقادیر کار جدید تا حدود 30 درصد مبلغ ریالی قرارداد افزایش می یابد قرائت و با رعایت آئین نامه مالی و شرایط عمومی و خصوصی پیمان موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند5-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11922 مورخ 1401/09/23 شهرداری محترم درخصوص درخواست امام جماعت و مسئول یادواره شهدای شهرک قائم شهرستان بابلسر مبنی بر مساعدت جهت تامین هزینه چاپ بنر و برپایی مراسم یادواره شهدا و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 150304 سند اصلاح بودجه سال جاری مبلغ 50/000/000 ریال به آن ستاد مساعدت مالی نماید و در ادامه در اولین لایحه متمم بودجه پایدار گردد، قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند6-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11993 مورخ 1401/09/23 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/11943 مورخ 1401/09/23 فی ما بین شهرداری و خانم کلثوم اندوهگین مالک پلاک ثبتی 13742/4907/1 واقع در خیابان پاسداران- پاسداران- 31 خیابان مولانا مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل پس از تائید در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11971 مورخ 1401/09/23 شهرداری محترم درخصوص تغییر اساسنامه سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بابلسر از ماده 84 به ماده 54 قانون شهرداریها و انسداد شناسه پیگیری سازمان موصوف و لزوم افتتاح حساب جدید بانکی برای سازمان با شناسه پیگیری شهرداری برای حسابهای درآمد و هزینه نزد بانک ملی شعبه بازار بابلسر (دو حساب بانکی)، قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند8 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11990 مورخ 1401/09/24 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 1401/20/11940 مورخ 1401/09/23 فی ما بین شهرداری و آقای محمد فضل الله پور مالک پلاک ثبتی 9961/8427/8444/1 واقع در شهرک ساحلی مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان با تامین پارکینگ در محل پس از تایید در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند9 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11991 مورخ 1401/09/24 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 1401/20/11941مورخ 1401/09/23فی ما بین شهرداری و خانم صدیقه آقاسی مالک پلاک ثبتی 35192/3384/1 واقع در خیابان شهید بهشتی آستانه 2 مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تایید در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند10 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11992 مورخ 1401/09/24 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 1401/20/11942مورخ 1401/09/23فی ما بین شهرداری و آقای رضا محمد نژاد کاسگری مالک پلاک ثبتی 7656/5386/1 واقع در خیابان محبوبی- محبوبی 13- شهید میرزایی 8 مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تایید در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند11-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/12146 مورخ 1401/09/27 شهرداری محترم درخصوص تجهیز ناوگان عمرانی و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به برگزاری فرآیند تشریفات مناقصه خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری با برآورد هزینه تقریبی 48/000/000/000 ریال از محل ردیف هزینه ای شماره ی 5030102 سند اصلاح بودجه سال جاری از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید هزینه مذکور در اولین متمم بودجه پایدار می گردد، لازم به توضیح است که اعتبار هزینه مذکور بواسطه تسهیلات بانکی با مجوز سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور  به مبلغ پنجاه میلیارد ریال در قالب اقساط 48 ماهه با 6 ماه تنفس و با نرخ 4 درصد تامین می گردد، قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند12-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/12147 مورخ 1401/09/27  شهرداری محترم درخصوص تحقق اهداف شهر هوشمند به منظور ایجاد شبکه فیبر نوری و ارائه سرویس FTTX در سطح شهر بابلسر و اینکه شهرداری در نظر دارد به استناد ماده 19 آئین نامه مالی شهرداری ها، قراردادی با شرکت مخابرات ایران، منطقه مازندران، با موضوع صدور مجوز حفاری در معابر عمومی شهر جهت تامین تجهیزات، طراحی، اجرا، تست، تحویل شبکه و پست فیبر نوری در ازای واریز 6 درصد از درآمدهای حاصله از محل فروش اینترنت FTTH از طرف شرکت مخابرات به شهروندان به حساب درآمد شهرداری و نیز ارائه سرویس های اینترنت رایگان به شهرداری و تامین ارتباطات مورد نیاز این اداره جهت اتصال به دوربین های نظارتی و ساختمان های شهرداری با کانال اختصاصی بصورت رایگان منعقد نماید، قرائت و موافقت گردید .

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند13-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/12030 مورخ 1401/09/26 شهرداری محترم درخصوص مصوبه کارگروه تخصصی مدیریت پسماند بابلسر درخصوص تهیه طرح جامع مدیریت پسمانددر مورخ 1401/08/26 (ضمیمه)برابر شرح خدمات قانون مصوب پسماند 1383 کشور(ضمیمه)با مسئولیت و پشتیبانی شهرداریهای بابلسر،بهنمیر و هادی شهر به مرکزیت بابلسر می باشد که برابر قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383 تمامی شهرستانهای کشور موظفند برای هر گونه هزینه در اجرای طرح های مدیریت پسماند،طرح جامع مدیریت پسماند داشته و طرح های اجرایی موجود در آن طرح را اجرا نمایند و همچنین برابر قانون پسماند،طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان ها می بایست توسط یک گروه تخصصی با سابقه تهیه و به تصویب کارگروه های تخصصی مدیریت پسماند شهرستان،استان و کشور قرار گیرد تا قابلیت اجرایی داشته باشد قرائت  و با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند14-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11604 مورخ 1401/09/16 شهرداری محترم درخصوص برگزاری فرآیند تشریفات مناقصه از طریقه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از محل ردیف هزینه ایی شماره 4080404 سند اصلاح بودجه سال جاری با عنوان احداث پل شازده رودخانه با برآورد هزینه تقریبی 150/000/000/000 ریال اقدام نماید و هزینه مذکور از محل ردیف معین  مازاد بر اعتبارات مصوب به تاریخ این نامه در اولین لایحه متمم بودجه سال جاری پایدار می گردد قرائت و با توجه به اینکه شهرداری درخواست مبلغ 150 میلیارد ریال برای احداث پروژه پل شازده رودخانه نمود لذا بدلیل انجام مراحل قانونی اعم از انعقاد قرارداد و پیش پرداخت در سال جاری نیاز به اعتباری بیش از 50 میلیارد ریال نیست، حداکثر تا مبلغ فوق (5 میلیارد تومان)مشروط بر اینکه در اولین متمم بودجه پایدار گردد موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند15 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11832 مورخ 1401/09/21 شهرداری محترم درخصوص استناد به بند (الف) ماده (4) آیین نامه مالی شهرداری ها پیرو مصوبه شماره 43229/ت 59799 هـ مورخ 1401/03/21هیات محترم وزیران، در راستای اجرای عملیات عمرانی و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به خرید تاسیسات مکانیکی و برقی استخر دوقلو شهدای غواص  شهرداری بابلسر با برآورد هزینه تقریبی 33/300/000/000 ریال از طریق فرآیند تشریفات مناقصه از محل ردیف هزینه ای شماره 6060302 بودجه سال جاری اقدام نماید. هزینه مذکور مازاد بر اعتبارات مصوب به تاریخ این نامه در اولین لایحه متمم بودجه سال جاری پایدار می گردد لازم به توضیح است که با توجه به نوسان زیاد قیمت و محدودیت زمانی و لزوم تسریع در اجرای پروژه، شهرداری مترصد تاسیسات مذکور می باشد، قرائت و با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند16-ماده واحده

عطف نامه شماره 2793/1401/8625 مورخ 1401/02/10 کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص بند 2 صورتجلسه شماره 51 مورخ 1401/09/08 شورای اسلامی شهر که به دلیل عدم ارسال اسناد و مدارک مصوبه فوق الذکر رای عدم تایید را گرفته، قرائت و مقرر گردید مدارک مربوطه به فرمانداری ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *