صورتجلسه شورای اسلامی شهر بابلسر شماره چهل و هفت 1401/08/22

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/08/22 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1- لایحه شهرداری درخصوص طرح سپتاژ خانگی توسط شرکت دانش بنیان زلال سازان جلودار

2-لایحه شهرداری درخصوص درخواست سرمایه گذاری شرکت توسعه عمران با موضوع طرح پیرولیز

خلاصه مذاکرات

1-نامه خانم طاهره پورآخوند درخصوص درخواست مساعدت مالی برای گذران امورات زندگی ایشان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-نامه رئیس هیات کشتی بابلسر درخصوص درخواست مساعدت برای برگزاری لیگ نوجوانان استان قرائت و مقرر گردید جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

3- نامه ستاد یادواره شهدای شهرک قائم (عج) درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری یادواره شهدا شهرک قائم(عج) قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردید.

4-نامه اهالی مجتمع مسکونی البرز واقع در خیابان محبوبی 11 نبش میرزایی 2 درخصوص عدم رعایت سطح اشغال آپارتمان کناری مجتمع توسط آقای پورتیموری قرائت و مقرر گردید جهت بررسی با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5- نامه شماره 1401/20/10289 مورخ 1401/08/19 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/9917 مورخ 1401/08/12 فی ما بین شهرداری و آقای مسعود شهسواری میستانی مالک پلاک ثبتی 624/1 واقع در بلوار شهید ذوالفقاری-رو به روی مخابرات باقرتنگه مشتمل بر 4 بند، با توجه به نقشه ارائه شده مساحت 87/113 متر مربع   در مسیر تعریض میباشد قرائت و مقرر گردید برابر ماده 101 و دفترچه عوارضات میزان قدرالسهم به طور کامل دریافت گردد.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/10294 مورخ 1401/08/19 شهرداری محترم درخصوص طرح سپتاژ خانگی توسط شرکت دانش بنیان زلال سازان جلودار بصورت موقت در محل سوله پردازش به متراژ 300 متر مربع اجرا می گردد، تفاهم نامه ای با این شرکت تهیه و در صورت بهره برداری موفق بعد احداث از طرف شهرداری خریداری و در زمین اخذ شده     از شرکت آبفا در روستای باقرتنگه مستقر گردد، همزمان طرح این شرکت در صندوق ملی محیط زیست درحال پیگیری می باشد. موضوع جهت ارائه مجوز تفاهم نامه در شورا قرائت و مقرر گردید پس از تایید مراجع ذیصلاح و حداکثر مدت زمان موقت به مدت شش ماه موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند2-ماده واحده

نامه شماره ی 1401/20/10093 مورخ 1401/08/15 شهرداری محترم درخصوص نظریه کارشناسی بشماره 1401/20/19202 مورخ 1401/08/12 مبنی بر ارزیابی ملک مازاد معبر بمساحت 76/51 متر مربع واقع در خیابان فلسطین قرائت و با رعایت ماده 19 قانون نوسازی موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند3-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/10393 مورخ 1401/08/22شهرداری محترم درخصوص درخواست سرمایه گذاری شرکت توسعه عمران با موضوع طرح پیرولیز در محل دفن زباله قرائت و پس از تائید و مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح و تائید کمیته پسماند موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *