صورتجلسه چهارم 1400/5/31

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/5/31 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب الله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 5476/20/1400 مورخ 13/5/1400 شهرداری محترم به مدیر عامل موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر درخصوص ابلاغ قرارداد فی ما بین شورای اسلامی شهر بابلسر و شرکت مذکور با موضوع حسابرسی صورتهای مالی مربوط به سال منتهی به 29/12/1400 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

2-نامه شماره 5715/20/1400 مورخ 23/5/1400 شهرداری محترم درخصوص نظریه کارشناسی شماره 5019/ک/س/ش مورخ 20/5/1400 مبنی بر تعریض ملک متعلق                    به مسجد حضرت ابوالفضل(ع) واقع در خیابان شهید حاجی زاده(همت آباد) قرائت و مقرر گردید ابتدا صورتجلسه از سوی شهرداری ارسال تا بررسی و سپس اتخاذ تصمیم گردد.

3-نامه شماره 5714/20/1400 مورخ 23/5/1400 شهرداری محترم درخصوص نظریه کارشناسی شماره 1 1921/10/1400 مورخ 10/5/1400 متعلق به ملک خانم عذرا پرفروغ     به پلاک ثبتی 2352/1 واقع در خیابان شهید طالبی قرائت و مقرر گردید ابتدا صورتجلسه از سوی شهرداری ارسال تا بررسی و سپس اتخاذ تصمیم گردد.

4-نامه شماره 5830/20/1400 مورخ 31/5/1400 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیات قایقرانی شهرستان بابلسر جهت حضور در مسابقات لیگ دراگون بت کشور و اینکه در نظر است از محل ماده 15 مبلغ 000/000/200 ریال به این هیات مساعدت گردد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

5-نامه شماره 5829/20/1400 مورخ 31/5/1400 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه اصلاحی بلوار شهید ذوالفقاری خیابان 18 متری (نهر) قرائت و جهت بررسی  به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

6- نامه سرپرست شهرداری نکا درخصوص عملکرد 4 ساله شهرداری و شورای اسلامی شهر نکا قرائت گردید.

7-نامه شماره 889 مورخ 18/5/1400 اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به آقای محمد نبی رضایی از قهرمانان قایقرانی جهت اعزام به کشور پرتغال قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

8- نامه شماره 888 مورخ 18/5/1400 اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به آقای ایمان پورعزیز از قهرمانان قایقرانی جهت اعزام به کشور پرتغال قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

9- نامه شماره 887 مورخ 18/5/1400 اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به آقای امین بوداغی از قهرمانان قایقرانی جهت اعزام به کشور روسیه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

10-نامه اهالی مجتمع شفق درخصوص درخواست پیگیری مشکلات عمرانی مجتمع مذکور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

11-نامه رئیس کمیسیون عمران و برنامه و بودجه شورای اسلامی درخصوص ارائه عملکرد بودجه جاری و عمرانی و همچنین لیست اسناد پرداختنی و دریافتنی با قید تاریخ سررسید  و لیست بدهکاران و بستانکاران تا تاریخ 14/5/1400 از سوی شهرداری محترم قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید جهت ارائه عملکرد مذکور با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

12-نامه شماره 747 مورخ 20/5/1400 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست جلسه ای مشترک به تبیین و تشریح نیازها و اولویتها جهت توسعه متوازن و همسویی با مدیران و متولیان فرهنگی و هنری و خدمت بهتر به اصحاب رسانه و ارباب فرهنگ و هنر قرائت و جهت ایجاد هماهنگی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

13-نامه آقای اسماعیل تیموری از پرسنل شهرداری درخصوص درخواست جابجایی از واحد ستاد بحران به سازمان آتش نشانی قرائت گردید.

14- نامه هیات مدیره کانون مهندسین بابلسر درخصوص آخرین تغییرات هیات مدیره کانون مذکور قرائت گردید.

15-نامه فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برپایی نمایشگاه عکس محرم و صفر قرائت و جهت بررسی  به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

16-نامه شماره 753 مورخ 24/5/1400 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص معرفی آقای سالار حسین پور به شورای اسلامی شهر جهت تشریح   و تبیین برنامه های فرهنگی و هنری در فضای محیطی شهروندان در راستای رعایت بهتر و بیشتر پروتکل های بهداشتی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی  و ورزشی ارجاع گردید.

17-نامه اهالی و ساکنین محله میاندشت درخصوص درخواست احداث رختکن، تکمیل سرویس بهداشتی و همچنین یک نگهبان جهت امنیت بیشتر برای مجتمع ورزشی شهید کمال خرمیان محله مذکور قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

18-نامه آقای عبدالکریم شربتی درخصوص درخواست اشتغال بکار در نمازخانه شهرداری واقع در پارک شورا جهت سرایداری آن مکان قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

19-نامه هیئت حضرت رقیه (س) میاندشت بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به جهت برگزاری ویژه برنامه حضرت رقیه(س) در تاریخ 19 شهریور ماه لغایت 21 در حسینیه محله مذکور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

20-نامه شماره 857 مورخ 12/5/1400 اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به آقای رضا دلروز از ورزشکاران رزمی شهرستان جهت اعزام به مسابقات گراپلینگ کیک بوکسینگ در کشور ارمنستان قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

21-نامه شورایاری محله قائمیه درخصوص درخواست پیگیری مشکلات عمرانی محله مذکور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

22-نامه اهالی کوچه شهید شریفی 29 درخصوص حذف مسیر و طرح عقب نشینی قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا توسط کارشناسان شهرداری بررسی و نتیجه به شورا ارسال گردد.

23-نامه اعضای هیئت مدیره و ساکنین برج آرام واقع در پارکینگ صفر جنب باغ وحش درخصوص درخواست رسیدگی و پیگیری رانش زمین در ضلع غربی ساختمان مذکور  و مسدود کردن فعلی مسیر تا رفع این مشکل قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدام لازم صورت پذیرد.

24-نامه آقای جانعلی نیا از شهروندان بابلسری درخصوص تخریب دکه  ایشان در حاشیه رودخانه قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید با توجه به مصوبه شورا و شهرداری در خصوص احداث غرفه با شهرداری محترم مکاتبه و در اولویت قرار گیرد.

25-نامه مجتمع مسکونی فرهنگیان درخصوص درخواست اجرای طرح اگو کشی آبهای سطحی شهرک مذکور قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید با توجه به مصوبات قبلی با مشارکت مردمی با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدامات لازم صورت پذیرد.

26-نامه انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن بابلسر درخصوص درخواست جلوگیری از تخلفات شهرداری و ماموران واحد ساختمانی قرائت و پس از بررسی                        در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید جلسه ای با انبوه سازان جهت بررسی و معضلات و مشکلات برگزار گردد.

27-نامه مدیریت امور ماهیان خاویاری استان مازندران درخصوص ایجاد سرعت گیر و نصب علایم راهنمایی قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید پس از اخذ نظر مثبت از شورای ترافیک و پلیس راهور شهرستان با شهرداری محترم مکاتبه و اقدامات لازم انجام گیرد.


مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

نامه شماره 5858/20/1400 مورخ 31/5/1400 شهرداری محترم درخصوص تهیه پنج عدد کارت هدیه سه میلیون ریالی و اهدا آن به پنج نفر از پرسنل آزاده بازنشسته شهرداری به مناسبت فرا رسیدن روز گرامیداشت بازگشت آزادگان جنگ تحمیلی به میهن از محل ردیف هزینه ای شماره 160306 بودجه سال جاری قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

مقرر گردید در راستای اجرای شفاف سازی فرآیندها و برقراری عدالت در معاملات و سالم سازی معاملات، کاهش فساد و شائبه فساد، ردیابی فعالیت های طرفین معامله، جلوگیری از زد و بند ها و افشاء قیمت ها و نظارت در قراردادهای پیمانکاری و همچنین کاهش دادن اختیارات فردی و برقراری عدالت اجتماعی، شهرداری بابلسر کلیه مناقصات و مزایده ها و قراردادهای پیمانکاری و هرآنچه مربوط به امورات مالی با اشخاص خارج از شهرداری می شود را در سایت شهرداری و همچنین شبکه های اجتماعی فعال مربوط به شهرداری منعکس نماید.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 5683/20/1400 مورخ 20/5/1400 شهرداری محترم درخصوص طرح سردرب، محوطه سازی و سایت ساختمان جدید شهرداری قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه، مقرر گردید بخاطر استفاده از ظرفیت طراحان بابلسر طرح فوق به فراخوان گذاشته شود و یک سکه تمام بهار آزادی به طرح برگزیده اهدا گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *