صورتجلسه چهل وسوم1400/12/1

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/12/1 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به خانم سیده فاطمه آقایی

2- لایحه شهرداری درخصوص تعیین یک روز تقویم عمومی به نام روز بابلسر

3- لایحه شهرداری درخصوص مصوبات سومین جلسه ستاد خدمات سفر نوروزی شهرداری بابلسر

4- لایحه شهرداری درخصوص خط پروژه خیابان 20 متری شهید مدائنی

5- لایحه شهرداری درخصوص تشکیل جلسه هم اندیشی جهت آمادگی و هماهنگی با ادارات ذیمدخل برای چادر خواب ها، متکدیان، مدیریت سواحل و اراضی بازگشایی شده

6- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به گروه جهادی سردار شهید سلیمانی محله میاندشت

7- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به خانم صدیقه جعفری جهت تامین هزینه اسکان و درمان خاص ایشان

8- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به ستاد یادواره شهدای مسجد مهدیه جهت برگزاری یادواره شهدای سرداران مدافعان حرم و شهدای دفاع مقدس

8- لایحه شهرداری درخصوص پرداخت مبلغ 5/000/000  ریال به پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی شهرداری بمناسبت روز پدر و روز مهندس

9- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای حسین مرادی از کارکنان شرکتی رفت و روب شهرداری

10- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای محمدرضا درزی جهت درمان همسر ایشان

11- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر بابت مساعدت مالی به خانم رقیه حسن تبار جهت تامین هزینه مسافرت مشهد مقدس

خلاصه مذاکرات

1-نامه آقای حبیب الله قادسی درخصوص ادعای اینکه ملکی واقع در نبش شریفی 4 که تامین پارکینگ ننموده است و با توجه به اینکه پرونده در کمیسیون ماده صد بدوی رای تخریب دارد که بیش از یکسال است پرونده در کمیسیون تجدید نظر بررسی نگردیده قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا از طریق واحد مربوطه بررسی و پاسخ به شورا ارسال گردد.

2-نامه هیئت امنای مسجد المهدی(عج) شهرک ساحلی درخصوص درخواست پیگیری مشکلات محله مذکور قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه آقای سید صادق شفیعی درخصوص شکایت از پرسنل گشت ساختمانی شهرداری قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه خانم فرحناز فیضی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت درمان فرزند ایشان قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

5-نامه شرکت مهندسین مشاور خاک و بتن ساحل کاسپین درخصوص مطالبات شرکت مذکور بابت انجام سوراخ کاری کتراک در عرشه بتنی پل قدیمی بابلسر قرائت و مقرر گردید جهت بررسی با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

6-نامه اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بابلسر درخصوص صورتجلسه ترقیمی مورخ1400/11/28 انجمن کتابخانه ها قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

7-نامه بنیاد ملی خانواده مرکز جامع خانواده شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت اجرائیات طرح اهداف مشترک قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

8-نامه آقای مرتضی هادی زاده درخصوص درخواست جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در زمین نامبرده که از ستاد اجرایی فرمان امام(ره) خریداری نموده قرائت و مقرر گردید جهت بررسی و اقدام قانونی با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

9- نامه شماره 13444/20/1400 مورخ1400/11/20شهرداری محترم به سرپرست محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران درخصوص ارسال مصوبات سومین جلسه ستاد خدمات سفر نوروزی شهرداری بابلسر قرائت گردید.

10- نامه شماره 13448/20/1400 مورخ 1400/11/20 شهرداری محترم درخصوص دو نسخه خط پروژه خیابان 20 متری شهید مدائنی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

11-نامه شورای اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست اولویت بندی مطالبات شهرها و روستاهای تابعه شهرستان از سوی شورای اسلامی شهر و ارسال آن به شورای اسلامی شهرستان قرائت و جهت اطلاع به همکاران به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

12- نامه شماره 13888/20/1400 مورخ 1400/11/28 شهرداری محترم به فرماندار محترم شهرستان بابلسر درخصوص تشکیل جلسه هم اندیشی جهت آمادگی و هماهنگی با ادارات ذیمدخل برای چادر خواب ها، متکدیان، مدیریت سواحل و اراضی بازگشایی شده قرائت گردید.

13-نامه اهالی رسانه(فضای مجازی) درخصوص درخواست ارتقای سرانه فضای سبز شهری و طرحی به نام پویش(من هم یک درخت در بابلسر می کارم) قرائت و مقرر گردید جهت اقدامات لازم با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

14-مقرر گردید درخصوص ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته واقع در ابتدای خیابان پاسداران 27(پیتزا خونه و ملک مجاور جنوبی آن) که دارای رای تخریب از کمیسیون ماده صد می باشد با شهرداری محترم مکاتبه تا سریعا اقدام قانونی لازم بعمل آید.

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 14057/20/1400 مورخ 1400/12/1 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به خانم سیده فاطمه آقایی از شهروندان بابلسری که سرپرست خانوار می باشد و با عنایت بیماری نخاعی ایشان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 14058/20/1400 مورخ 1400/12/1شهرداری محترم درخصوص بررسی رویدادهای تاریخی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی شهر به منظور تعیین یک روز تقویم عمومی به نام روز بابلسر، جهت شناخت و اعتلای نام شهرستان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف بودجه ای 121204 مبلغ500/000/000 ریال هزینه نماید تا در ادامه در اولین متمم بعدی این مبلغ پایدار گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 14059/20/1400 مورخ 1400/12/1 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به گروه جهادی سردار شهید سلیمانی محله میاندشت شهر بابلسر جهت برگزاری مراسم ایام شهادت حضرت فاطمه(س) و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 50/000/000 ریال به این گروه مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 13890/20/1400 مورخ 1400/11/28شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به خانم صدیقه جعفری جهت تامین هزینه اسکان و درمان خاص ایشان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 13892/11/1400 مورخ1400/11/28شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به ستاد یادواره شهدای مسجد مهدیه جهت برگزاری یادواره شهدای سرداران مدافعان حرم و شهدای دفاع مقدس و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 30/000/000 ریال به این ستاد مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 13857/20/1400 مورخ 1400/11/27 شهرداری محترم مبنی بر اینکه شهرداری درنظر دارد به مناسبت ولادت حضرت علی(ع) (روز مرد) و همچنین فرارسیدن روز مهندس(ولادت خواجه نصیرالدین طوسی) مبلغ 5/000/000 ریال به هر یک از پرسنل رسمی، قراردادی، پیمانی و بازنشسته(تامین اجتماعی-خدمات کشوری) از محل ردیف 160290 و 160306 در قالب رفاهیات پرداخت نماید قرائت و با پرداخت به مهندسین موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 14065/20/1400 مورخ 1400/12/1 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای حسین مرادی جهت تامین هزینه های کفن و دفن و برگزاری مراسم ترحیم فرزندشان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 13887/11/1400 مورخ 1400/11/28شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای محمدرضا درزی جهت درمان همسر ایشان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 15/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 13891/20/1400 مورخ 1400/11/28 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر بابت مساعدت مالی به خانم رقیه حسن تبار جهت تامین هزینه مسافرت مشهد مقدس یک مادر با چهار فرزند و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 30/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *