صورتجلسه چهل وهفتم 1400/12/15

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/12/15 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص هزینه بابت جشن ولادت حضرت قائم(عج)

2- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای علی اصغر رحمانی مالک پلاک عادی واقع در خیابان شریعتی-شریعتی 26

3- لایحه شهرداری درخصوص پرداخت پنج میلیون ریال به پرسنل جانباز بمناسبت روز جانباز

4- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به دفتر حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس شهرستان بابلسر

5- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای احمد محسنی نیا جهت تامین ودیعه مسکن

6- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای حسینعلی باباجانی جهت تامین هزینه درمان ایشان

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 14758/20/1400 مورخ 1400/12/14 شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای عادل میرزایی صاحب شناور تفریحی دنیز مبنی بر ارائه مجوز استقرار کیوسک ارائه بلیط در پیاده رو خیابان فلسطین در ایستگاه شناورهای تفریحی، قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2- نامه شماره 14425/20/1400 مورخ 1400/12/8 شهرداری محترم درخصوص پیشنهاد از سوی آقای طالبیان بابت نصب و راه اندازی جایگاه پمپ بنزین سریع النصب در بلوار شهید علیزاده بمنظور خدمات رسانی به قایق داران و مسافران قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید ابتدا مجوز از شرکت نفت منطقه ای(کانتینر سیار توزیع سوخت) اخذ و المان مورد نظر به شورا ارسال، سپس اتخاذ تصمیم گردد، ضمناً در صورت اخذ تمامی مجوزات رعایت آئین نامه مالی الزامی می باشد.

3- نامه اهالی کوچه شهید رضایی(3) درخصوص درخواست آسفالت کوچه مذکور قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدام مساعد صورت پذیرد.

4-نامه آموزش و پرورش درخصوص درخواست آسفالت حیاط هنرستان کشاورزی حسن پور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

5-نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به آقایان امین بوداغی، محمد نبی رضایی از قهرمانان بنام رشته قایقرانی به اتفاق آقای ایمان پور عزیز بعنوان سرمربی تیم قایقرانی جهت اعزام به بازی های آسیایی کشور تایلند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

6-نامه شماره 2057/1400/8625 مورخ1400/12/14 فرمانداری محترم درخصوص درخواست آقای عبدالکریم مبنی بر اشتغال ایشان بعنوان سرایدار نمازخانه پارک شورا به مدت تقریبی دو سال و اینکه هیچگونه وجهی بعنوان حقوق دریافت نکرده است قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

7-نامه موسسه حسابداران نواندیش به شهرداری محترم بابلسر درخصوص اعلام آمادگی این شرکت جهت انجام امورات حسابرسی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

8-مقرر گردید به موجب ماده (38) قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. لذا با عنایت به موضوع فوق الاشاره با شهرداری محترم مکاتبه تا پس از تایید صورت وضعیت پیمانکاران به میزان (5%) به عنوان سپرده از پیمانکار کسر و نزد شهرداری باقی بماند و قبل از پرداخت صورت وضعیت قطعی و در قبال دریافت مفاصا حساب تامین اجتماعی نسبت به آزاد سازی آن اقدام گردد.

9-مقرر گردید با توجه به اینکه نیروهای گردان امام حسین(ع) برای بازسازی در یادمان هفت تپه مستقر می باشد بابت هماهنگی و بازدید آن مکان مقدس آقای قاسمعلی علیپور عضو شورای اسلامی به نمایندگی این نهاد جهت بازدید و هماهنگی با چند تن از نیروهای جهادی شهر و پرسنل فنی شهرداری به آن منطقه اعزام گردند، با شهرداری محترم مکاتبه گردد.


مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

نامه شماره 14744/20/1400 مورخ 1400/12/13 شهرداری محترم درخصوص اینکه در نظر دارد جشن باشکوهی در مورخه 26/12/1400 با هزینه تقریبی 000/000/600 ریال از محل ردیف اعتباری شماره 120702 متمم بودجه سال جاری 1400 بمناسبت فرارسیدن ولادت حضرت قائم(عج) برگزار نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 14713/20/1400 مورخ 1400/12/12 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 14654/20/1400 مورخ 1400/12/11فی ما بین شهرداری و آقای علی اصغر رحمانی مالک پلاک عادی واقع در خیابان شریعتی-شریعتی 26 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تایید در کمیته فنی، کمیسیون ماده 5 و تامین پارکینگ موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 14427/20/1400 مورخ1400/12/8 شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای مصطفی آسیمه مالک پلاک ثبتی1/29336 واقع در بلوار شهید علیزاده که برابر با رای کمیسیون ماده صد و محاسبه واحد درآمد به مبلغ 35/883/854/472 ریال عوارض بدهکار بوده که نامبرده درخواست پرداخت عوارض بصورت یک واحد آپارتمان به مساحت 252 متر مربع در طبقه نهم در پلاک ثبتی1/7985واقع در خیابان شهید مفتح-کوچه فرعی با قیمت کارشناسی به مبلغ 75/840/000/000 ریال را دارد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 14097/20/1400 مورخ 1400/12/2شهرداری محترم درخصوص خط پروژه خیابان شریعتی-شریعتی6-خیابان شهید صالحی قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 14876/20/1400 مورخ 1400/12/15 شهرداری محترم بمناسبت فرارسیدن سالروز ولادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) که روز جانباز نامگذاری شده است و اینکه شهرداری در نظر دارد به منظور گرامیداشت این روز مبارک، به جانبازان این شهرداری مبلغ پنج میلیون ریال به هر نفر از پرسنل از محل ردیف هزینه ای شماره 160290 متمم بودجه سال جاری پرداخت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 14872/20/1400 مورخ 1400/12/15 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به دفتر حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس شهرستان بابلسر جهت ارج نهادن  به مقام شهدای شهرستان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 500/000/000ریال به این دفتر مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 14281/20/1400 مورخ 1400/12/5 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه خیابان شهید بهشتی-بهشتی 24-خیابان شهید مولایی قرائت و پس از بررسی  در کمیسیون عمران پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 14453/20/1400 مورخ 1400/12/8شهرداری محترم درخصوص اینکه شهرداری تاکنون طی دو مرحله برگزاری فرآیند تشریفات مناقصه اقدام به خریداری سیستم یکپارچه اتوماسیون شهرسازی و نوسازی، درآمد و زیر سیستم های مربوط به آن و استقرار آنها در مجموعه شهرداری در سنوات گذشته نموده که در هر دو مورد نتیجه مطلوب محقق نگردیده(البته با شرکت های طرف قرارداد برابر مقررات اقدام شده است) نهایتاً با توجه به تجربه سنوات قبلی و تحقیق و بررسی های کارشناسان   این اداره و محدودیت زمان تا پایان سال در راستای تحقق شهرداری الکترونیک و شهروند سپاری در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت صفارایانه که از تجارب و سوابق ایده آلی در سطح کشور برخوردار بوده از طریق ترک تشریفات مناقصه با هزینه تقریبی 13/000/000/000 ریال از محل ردیف هزینه های شماره 121208 متمم بودجه سال جاری اقدام نماید قرائت ضمن موافقت، پیش نویس قرارداد قبل از انعقاد قرارداد جهت بررسی به شورا ارسال گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 14972/20/1400 مورخ 1400/12/15 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای احمد محسنی نیا جهت تامین ودیعه مسکن، مشارالیه از اقشار آسیب پذیر جامعه می باشد و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای ماده 15 متمم بودجه سال جاری مبلغ 200/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 10-ماده واحده

نامه شماره 14971/20/1400 مورخ 1400/12/15 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای حسینعلی باباجانی جهت تامین هزینه درمان ایشان که به ناچار چندین بار جراحی نموده است و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای ماده 15 متمم بودجه سال جاری مبلغ 500/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 11-ماده واحده

نامه شماره 13601/20/1400 مورخ 1400/11/23 شهرداری محترم درخصوص بودجه سال 1401 شهرداری بابلسر بمبلغ 3/000/000/000 هزار ریال قرائت و پس از بررسی در کمیسیون مالی باستناد بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شورای اسلامی کشور در اجرای بند 8 ماده 55 و ماده 67 قانون شهرداریهای کشور با افزایش 122% نسبت به بودجه مصوب سال قبل بشرح ذیل موافقت گردید.

1- بودجه هزینه ای (جاری) به مبلغ 1/169/000/000 هزار ریال 39 درصد بودجه پیشنهادی

2- بودجه عمرانی به مبلغ 1/788/000/000 هزار ریال 60 درصد بودجه پیشنهادی

3- تملک دارائی مالی 43/000/000هزار ریال 1 درصد بودجه پیشنهادی

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *