صورتجلسه چهل و نهم1400/12/24

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/12/24با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص انتصاب آقای غلامحسین اسماعیل تبار بعنوان سرپرست واحد کارپردازی شهرداری

2- لایحه شهرداری درخصوص متمم و اصلاح بودجه شماره 2 منتهی به پایان سال 1400 شهرداری بابلسر

3- لایحه شهرداری درخصوص تامین سه دستگاه اتوبوس به منظور عزیمت به مناطق جنوب

4- لایحه شهرداری درخصوص واگذاری کیوسک جنب خوابگاه بصورت اجاره ای

5- لایحه شهرداری درخصوص رویه تشویقی ذیل به منظور تسهیل و تسریع در مشارکت شهروندان در پرداخت به موقع مطالبات شهرداری

6- لایحه شهرداری درخصوص احداث مجموعه فرهنگی ورزشی در قطعه زمینی واقع در بلوار بسیج، انتهای بسیج هفت

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 15400/20/1400 مورخ 1400/12/22شهرداری محترم درخصوص انتصاب آقای غلامحسین اسماعیل تبار بعنوان سرپرست واحد کارپردازی شهرداری بابلسر قرائت گردید.

2-نامه شماره 14498/20/1400 مورخ1400/12/9شهرداری محترم درخصوص اجرای بند 8 ماده 55 قانون شهرداریها به پیوست سه جلد متمم و اصلاح بودجه شماره 2 منتهی به پایان سال 1400 شهرداری بابلسر به مبلغ سه هزار میلیارد ریال معادل سیصد میلیارد تومان قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3-نامه هیات کشتی بابلسر درخصوص پرداخت به پاداش قهرمانان کشتی آسیا و جهان و هزینه های اعزام منتخبین به مسابقات مذکور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

4-نامه شرکت راه و ساختمانی امین خطه شمال به شهرداری محترم درخصوص عدم اطلاع رسانی از سوی شهرداری به شرکت مذکور که برنده مناقصه زیر سازی و آسفالت بوده قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

5-نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بابلسر به شهرداری محترم درخصوص پیگیری مشکل ملک مجتمع فرهنگی و هنری شهید دکتر باهنر قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا بررسی های لازم انجام و به شورا ارسال گردد.

6-نامه بنیاد ملی خانواده مرکز جامع خانواده شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت اجرائیات طرح اهداف مشترک قرائت و پس از بررسی  در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

7-نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست نصب یک عدد بنر برای آقای سید حسن طبری بعنوان نماینده کونگ فو(گنگ توان) که در مسابقات قهرمانی کشور مقام اول را کسب نموده و در آینده عازم مسابقات آسیایی رشته مذکور می باشد قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید  با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

8-نامه فضای هنری خانه دوست بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تعمیم زیبایی شناختی و ارتقاء آموزشی جوانان قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید با ایشان جلسه ای مشترک برگزار گردد.

9-نامه مدیر خانه شهروند هادی شهر درخصوص درخواست تاسیس خانه شهروند در بابلسر قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید با ایشان جلسه ای مشترک برگزار گردد.

10-نامه آقای حسنعلی قاضی زاده درخصوص درخواست 2 عدد توپ والیبال و یک توپ جهت تمرین جوانان اهالی بی بی سرروضه قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

11-نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به آقایان امین بوداغی، محمد نبی رضایی از قهرمانان بنام رشته قایقرانی به اتفاق آقای ایمان پور عزیز بعنوان سرمربی تیم قایقرانی جهت اعزام به بازی های آسیایی کشور تایلند قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

12-نامه هیات شنای بسیج شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری مسابقات قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

13- نامه هیات حضرت رقیه(س) میاندشت بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت چاپ 4 عدد بنر بمناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت رقیه(س) قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

14- نامه شماره 15089/20/1400 مورخ 18/12/1400 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای مجید قربانی جهت تهیه فیلم شهید باغبانی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 200/000/000ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جلسه ای مشترک با آقای آقای مجید قربانی برگزار گردد.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

عطف نامه های شماره 2127/1400/8625 و 2128/14100/8625 و 2133/1400/8625 و 2140/1400/8625 مورخ 1400/12/22کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص بند2 صورتجلسه شماره 43 مورخ 1400/12/1و بندهای 5و6 صورتجلسه 44 مورخ 1400/12/3 و بند 2 صورتجلسه 45 مورخ 1400/12/8و بند 11 صورتجلسه 47 مورخ 1400/12/15 شورای اسلامی شهر که مصوبات فوق الذکر رای عدم تایید را گرفته قرائت و مقرر گردید پاسخ به فرمانداری محترم ارسال گردد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 15627/20/1400 مورخ 1400/12/24 شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 455/40/317 مورخ1400/12/12 فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر و پیرو صورتجلسه ستاد راهیان نور شهرستان مورخ 1400/11/20 و اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت به تامین سه دستگاه اتوبوس به منظور عزیمت به مناطق جنوب اقدام نماید قرائت و تا مبلغ 500/000/000ریال از محل ردیف اعتباری ماده 15 متمم بودجه سال جاری موافقت می گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 15628/20/1400 مورخ 1400/12/24 شهرداری محترم درخصوص اینکه سرکار خانم شهین انتظاری از سال 1386 یک واحد کیوسک مطبوعات به ابعاد 5/2×5/3 متر واقع در جنب خوابگاه بصورت اجاره ای در اختیار دارد و از طرفی تحت پوشش کمیته امداد می باشد و اینکه شهرداری در نظر دارد به مدت دو سال کیوسک مذکور  را به مشارالیه بصورت اجاره واگذار نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه کمیسیون مالی شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص بودجه سال 1401 شورای اسلامی به مبلغ چهارمیلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال(4/620/000/000) قرائت   و ضمن موافقت مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه کمیسیون مالی شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص اصلاح بودجه سال 1400 شورای اسلامی به مبلغ چهارمیلیارد و دویست میلیون ریال(4/200/000ریال) قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 15657/20/1400 مورخ 1400/12/24 شهرداری محترم درخصوص درخواست فرماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر، پیرو جلسات متعدد، مذاکرات شفاهی مبنی بر احداث مجموعه فرهنگی ورزشی در قطعه زمینی واقع در بلوار بسیج، انتهای بسیج هفت به متراژ تقریبی 2000 متر مربع که مالکیت آن به نام شهرداری می باشد(پی سازه سوله، سابقاً در قسمت شرقی زمین فوق احداث گردیده است) و اینکه شهرداری در نظر دارد به استناد بند 6 ماده 55 قانون شهرداریها زمین مذکور را بصورت رایگان با حفظ مالکیت آن به منظور احداث مجموعه فرهنگی ورزشی و بهره برداری از آن با هدف افزایش سرانه خدماتی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به مدت 99 سال در اختیار ناحیه مقاومت بسیج بابلسر قرار دهد.

لازم به توضیح است که واگذاری زمین مذکور، مشروط بر بهره برداری از آن بصورت رایگان برای عموم بوده و در صورت داشتن عایدی از آن محل می بایست صرفاً درآمد آن صرف توسعه مجموعه موضوع این نامه گردد و اعتبار آن در محل دیگری هزینه نگردد قرائت و ضمن موافقت با موارد ذکر شده مقرر گردید قبل از انعقاد قرارداد  شرایط پیمان شرح قرارداد جهت تایید و تصویب به شورای اسلامی ارسال گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 15646/20/1400 مورخ1400/12/24شهرداری محترم درخصوص رویه تشویقی ذیل به منظور تسهیل و تسریع در مشارکت شهروندان در پرداخت به موقع مطالبات شهرداری و اینکه شهرداری در نظر دارد رویه مذکور تا پایان پنج شنبه مورخ 1400/12/26 به دلیل شرایط خاص شیوع بیماری و استقبال شهروندان از رویه تشویقی موضوع نامه تمدید نماید قرائت و موافقت گردید.

1)کلیه شهروندان که نسبت به پرداخت بدهی معوقه سال جاری ناشی از بهای خدمات، عوارض کسب و پیشه و بدهی مشاغل خاص به صورت نقدی و یکجا اقدام نمایند و مشمول جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی به میزان 25 در صد قرار گیرند.

۲)کلیه انبوه سازان و تولیدکنندگان ساختمانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های معوقه ناشی از عوارض ساختمانی و بهای خدمات به صورت نقدی و یکجا اقدام نمایند مشمول 35 درصد جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی قرار خواهند گرفت.

۳)کلیه انبوه سازان و تولیدکنندگان ساختمان که نسبت به اخذ شناسنامه ساختمان(پروانه ساختمان)احداث بنا اقدام نمایند کلیه عوارض ناشی از صدور شناسنامه ساختمانی و بهای خدمات را به صورت نقد و یکجا پرداخت نمایند مشمول 40 درصد جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی قرار خواهند گرفت.

تبصره۱-عوارض مازاد تراکم، ارزش افزوده، تغییر کاربری و دیگر عوارض که در زمان صدور شناسنامه ساختمان ملاک محاسبه قرار می‌گیرد مشمول مواد مذکور در بندهای ۳ و ۲ می گردد.

تبصره۲-عوارض عدم پارکینگ و جرایم ماده صد حسب آرای کمیسیون مربوطه قطعیت یافت و همچنین عوارض نوسازی و عوارض و عوارض سالیانه اتومبیل و مالیات بر ارزش افزوده، سهم آموزش و پرورش مشمول تسهیلات جایزه خوش حسابی نمی گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *