صورتجلـسه شورای اسلامی شهر بابلـسر شماره پنجاه و یک 1401/09/08

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روزسه شنبه مورخ 1401/09/08 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1- لایحه شهرداری درخصوص تملک قطعه زمینی به مساحت 5/230 متر مربع واقع در بلوار شریفی -پشت مصلی

2-لایحه شهرداری درخصوص پلاک ثبتی 1/26661 متعلق  به بنیاد علوی با کاربری جهانگردی

3-لایحه شهرداری درخصوص احداث و راه اندازی جایگاه پمپ بنزین سریع النصب واقع در بلوار شهید علیزاده

4- لایحه شهرداری درخصوص تکمیل کف کرسی ساختمان خانم زهرا میرزایی واقع در کوچه ایثار هشتم

خلاصه مذاکرات

1-نامه آقای علی میررمضانی درخصوص درخواست مساعدت بعلت مشکلات  معیشتی و عدم تمکن مالی قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-نامه شماره 1401/20/11116   مورخ 1401/09/07 شهرداری محترم درخصوص ابلاغ آقای محسن احمدنژاد به عنوان سرپرست واحد فنی و عمرانی با حفظ سمت فعلی قرائت گردید.

3-نامه دفتر حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت چاپ کتاب شهدای سادات شهرستان بابلسر قرائت که پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه دفتر حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شهرستان بابلسر درخصوص پیگیری طراحی و ساخت المان دفاع مقدس میدان امام حسین (ع) قرائت که پس از بررسی در کمیسیون  فرهنگی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5-نامه هیئت رزمندگان اسلام بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت تهیه و چاپ کتاب با موضوع حماسه سازی رزمندگان لشکر ویژه 25 کربلا در زمان 8 سال دفاع مقدس قرائت که پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

6-نامه کانون فرهنگی تبلیغاتی ولیعصر(عج) بابلسر درخصوص درخواست مساعدت برای برگزاری ویژه برنامه فاطمیه (س) و شهادت حاج قاسم سلیمانی قرائت که پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی  مقرر گردید جهت مساعدت  با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

7-نامه رئیس هیات کشتی بابلسر درخصوص درخواست مساعدت برای برگزاری لیگ نوجوانان استان قرائت که پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

8-نامه شماره 1503634/1 مورخ 1401/06/06 مرکز نیکوکاری بقیه الله درخصوص درخواست مساعدت  به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند به مناسبت آغاز سال تحصیلی قرائت که پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

9-نامه شماره 2637/1401/8625 مورخ 1401/09/06 فرمانداری محترم درخصوص صورتجلسه واگذاری زمین جهت احداث پست 2/63 کیلو وات قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت و بررسی های لازم مکاتبه گردد.

10-نامه آقای مجید فهانی مالک منزل مسکونی در خیابان پاسداران 35 درخصوص ساخت و ساز غیر مجاز  ملک مجاور ایشان قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا موضوع بررسی و برابر قوانین و طرح تفصیلی اقدام گردد.

11- نامه شماره 1401/20/11207   مورخ 1401/09/08شهرداری محترم درخصوص بند دوم خلاصه مذاکرات صورتجلسه 47 مورخ 1400/12/15 مبنی بر احداث و راه اندازی جایگاه پمپ بنزین سریع النصب واقع در بلوار شهید علیزاده حدفاصل پارکینگ اول و دوم، این شهرداری در نظر دارد فرآیند مزایده و یا فراخانی بر اساس کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری با موضوع فوق با مدت معین و شرایط مشخص بسته به نظریه هیأت کارشناسی به استناد آئین نامه های شهرداریها و شیوه نامه  سرمایه گذاری و مشارکت شهرداریها و سایر قوانین و آئین نامه های مربوطه برگزار نماید. لازم به ذکر است طی مکاتبه ای، موافقت اولیه احداث جایگاه سوخت در زمین صدرالاشاره به مساحت تقریبی 500 متر مربع از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه ساری اخذ گردیده است، قرائت و مقرر گردید قیمت کارشناسی و مدت زمان اجاره به شورا جهت تصمیم گیری ارسال گردد.
مصوبات جلسه:

بند 1 -ماده واحده

نامه شماره  1401/20/11169  مورخ 1401/09/07 شهرداری محترم درخصوص پلاک ثبتی 1/26661 متعلق  به بنیاد علوی با کاربری جهانگردی، پذیرایی به مساحت عرصه 137242 مترمربع واقع در ضلع شمال میدان شیلات که با توجه به سابقه آن در زمان قبل از انقلاب بصورت هتل و تفریحی و توریستی مورد استفاده قرار میگرفته که بعد از انقلاب طبق مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 40586 مورخ 1360/05/07 ملک فوق به جهت احداث مرکز درمانی به وزارت بهداری وقت واگذار گردید. لذا بدلیل عدم پیگیری و بهره برداری از سوی وزارت بهداری و دانشگاه علوم پزشکی از بنای احداثی هتل و استفاده آن در قسمتی از عرصه به مساحت 3000 متر مربع برای درمانگاه پرتودرمانی، عملا مابقی زمین بلا استفاده گردید و بنای هتل نیز در اثر عدم توجه و به مرور زمان مخروبه گردید که با عنایت به پیگیری نماینده وقت مجلس (آقای نجف نژاد)‌ با ارائه طرح واگذاری مجموعه هتل در مجلس شورای اسلامی برابر با بند ح تبصره 7 قانون بودجه سال 1381 کل کشور مقرر گردید مجموعه فوق جهت احداث هتل بین المللی در اختیار شهرداری بابلسر به جهت تقویت صنعت گردشگری بکار گرفته شود که مورد تائید شورای نگهبان نیز قرار گرفت که با اعتبارات اخذ شده در همان سال و هزینه انجام شده با احداث طبقه دوم در محل پروژه انجام گردید. لذا علی رغم مکاتبات صورت گرفته درخصوص نقل و انتقال آن به شهرداری  اقدامی صورت نپذیرفت که متاسفانه بعد از گذشت چندین سال ضمن نادیده گرفتن اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری  با پیگیری مجدد نماینده وقت در مجلس شورای اسلامی ( آقای روحی) بصورت یکطرفه و مراجعه به دفتر رهبری معظم نسبت به عودت قسمتی از پلاک به وزارت بهداشت و درمان جهت توسعه بیمارستان شهید رجایی اقدام و مابقی پلاک نیز در مالکیت بنیاد مستضعفان قرار گرفت. لذا با عنایت به موارد فوق و به جهت احقاق حقوق شهروندی و شهرداری و برای استفاده بهینه و ابتیاع از پلاک فوق نیاز به استفاده از وکیل مجرب برای طی مراحل اداری میباشد. قرائت، و ضمن موافقت نسبت به احقاق حق و حقوق شهرداری و شهروندان به جهت انتفاع از مابقی زمین 5/8 هکتار اقدام قانونی و عاجل به عمل آید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11142 مورخ 1401/09/07شهرداری محترم درخصوص تملک قطعه زمینی به مساحت 5/230 متر مربع واقع در بلوار شریفی -پشت مصلی باتوجه به اینکه موافقت شورا مشروط به احراز سند مالکیت می باشد در این راستا متصرف، آقای عباس عابدی، تعهدنامه رسمی از دفترخانه اسناد رسمی به شرح پذیرش کلیه مسئولیت های مالکیت زمین متصرفی درخصوص ادعاهای آتی ارائه نموده است قرائت و مقرر گردید برابر قانون اقدام گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11206 مورخ 1401/09/08 شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 21360 مورخ 1401/09/07 شهرداری بهنمیر مبنی بر مشارکت این شهرداری با گروه جهادگران سازندگی و دیگر ارگانهای مرتبط جهت احداث ساختمان خانم زهرا میرزایی واقع در کوچه ایثار هشتم، و اینکه شهرداری در نظر دارد 10 سرویس ماسه بادی بمنظور تکمیل کف کرسی ساختمان مورد نظر، به این گروه مساعدت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *