صورتجلسه شورای اسلامی شهر بابلسر شماره چهل و شش 1401/08/15

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/08/15 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1- لایحه شهرداری درخصوص برگزاری جشن بزرگداشت هفته مازندران

2-لایحه شهرداری درخصوص توافق بین آقایان علیرضا و سپهر ریسمانچی با شهرداری

خلاصه مذاکرات

1-نامه اهالی محل قائمیه 3/26 درخصوص  رفع آب گرفتگی و احداث کانال قرائت و مقرر گردید با شهرداری جهت مساعدت مکاتبه گردد.

2-نامه اهالی ساکنین محله امام خمینی 24 کوچه مسجد امام سجاد درخصوص درخواست بهینه سازی آسفالت محله فوق قرائت و مقررگردید با شهرداری جهت بهسازی مکاتبه گردد.

3-نامه فرمانده حوزه بسیج صاحب الزمان(عج) درخصوص درخواست مساعدت برای خسارت مالی وارده به خودرو گشت زنی و آسیب جسمانی برای سرتیم گشت قرائت و مقررگردید با شهرداری جهت مساعدت مکاتبه گردد.

4-نامه رئیس کمیسیون عمران و برنامه و بودجه شورای اسلامی درخصوص اهمیت برنامه ریزی  جهت ساماندهی هزینه های نگهداری بستر رودخانه و جلوگیری از هدررفت منابع قرائت و مقررگردید با شهرداری مکاتبه واقدام لازم صورت و نتیجه ظرف یک هفته به شورا ارسال گردد.

5-نامه آقای سخاوت اسدی ساکن بابل پشت درخصوص درخواست برداشت نخاله درخیابان آستانه-کوچه شهید تقی نژاد2 قرائت و مقرر گردید با شهرداری برابر طرح تفصیلی و قوانین مربوطه مکاتبه ، اقدام گردد.

6-نامه جمعی از شهروندان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت برای پرداخت دیه علی علی نژادی قرائت و مقررگردید با شهرداری جهت مساعدت مکاتبه گردد.

7-نامه کمیسون مالی شورای اسلامی درخصوص گزارش حسابرس مستقل 1400 و اینکه نواقص گزارش حسابرسی سنوات گذشته به شهرداری ارسال و تاکنون جواب مقتضی  ارائه ننموده قرائت و مقرر گردید با شهرداری مکاتبه تا ظرف یک هفته نسبت به رفع نواقص اقدام و نتیجه به شورا ارسال گردد.

8-نامه آقای ابوالفضل رحیمی عضو تیم ملی ورزش زورخانه ای در خصوص درخواست مساعدت جهت حضور در مسابقات جام جهانی فوتبال در کشور قطر قرائت مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری مکاتبه گردد.

9-نامه شرکت تعاونی سوارکاران ساحل بابلسر درخصوص آمادگی برای انعقاد قرارداد به صورت اجاره برای پیست سوارکاری در ساحل قرائت و مقرر گردید پس از بررسی موارد قانونی جهت مساعدت اقدام گردد.

10-نامه آقای علی اصغر مرادتبار کارشناس رسمی قوه قضائیه درخصوص حق الزحمه ایشان مطابق سال 1398 برای طرح دعوی علیه شرکت ماشین سازی اراک بمنظور ابطال سند رسمی قرائت شد.

11-نامه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان بابلسر درخصوص آمادگی شرکت فوق برای اجرای بازیافت و امحاء زباله های روزانه شهر با استفاده از تکنولوژی روز قرائت و مقرر گردید ضمن موافقت ،با شرکت فوق درخصوص سیر مراحل اداری جهت اخذ مجوزات لازم و قانونی اقدام گردد.

12-نامه شماره 1401/20/9792 مورخ 1401/08/09 شهرداری محترم درخصوص تشکیل کارگروه بودجه سال 1402 با عضویت کلیه معاونت ها قرائت گردید.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره1401/20/9797 مورخ شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/9685مورخ 1401/08/08فی ما بین شهرداری و آقای مهدی عزیزیان واقع در کمربندی بابلسر جنب جایگاه CNG  مشتمل بر5 بند قرائت و با پرداخت به صورت تراکم سیال موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/9798 مورخ 1401/08/09 شهرداری محترم درخصوص درخواست مالک پلاک ثبتی 1/30200 متعلق به آقای سید باقر میربابایی واقع در خیابان شهید طالبی-طالبی10 مبنی بر خرید مساحت 15/10 متر مربع از فضای مازاد معبر در مجاورت پلاک فوق و اینکه شهرداری در نظر دارد به استناد ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری نسبت به واگذاری آن با قیمت کارشناسی اقدام نماید قرائت وبا رعایت ماده 19 قانون نوسازی موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند3-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/9924 مورخ 1401/08/12 شهرداری محترم درخصوص برگزاری جشن بزرگداشت هفته مازندران در روز یکشنبه مورخ 1401/08/15 در سالن مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) و اینکه شهرداری در نظر دارد جهت مشارکت در این جشن مبلغ 130/000/000 ریال از محل ردیف شماره 12071 بودجه سال جاری هزینه نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند4-ماده واحده

نامه شماره1401/20/9978 مورخ1401/08/14  شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/9919مورخ 1401/08/08 فی ما بین شهرداری و آقایان علیرضا و سپهر ریسمانچی مالک پلاک ثبتی شماره 26771/1  واقع در خیابان محبوبی-محبوبی 14  مشتمل بر6 بند قرائت و پس از تایید در کمیسیون ماده 5 و تامین پارکینگ در محل موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند5 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/9900 مورخ 1401/08/11 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/9851 مورخ 1401/08/10فی مابین شهرداری و آقای علی حسین نیا مالک پلاک ثبتی 2071/1 واقع در بلوار شهید علیزاده مشتمل بر 6 بند قرائت وپس از تایید در کمیسیون ماده 5 و رعایت و تامین پارکینگ در محل موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *