صورتجلـسه شورای اسلامی شهر بابلـسر شماره چهل و یک 1401/07/19

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/07/19 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به علیه سادات تقوی                                           4-لایحه شهرداری درخصوص خرید یک دستگاه کامیونت 8تن هیوندای

2-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به جوادآهنگر                                                    5-لایحه شهرداری درخصوص درخواست پرداخت مطالبات مربوط به تهیه و چاپ نقشه گردشگری

3-لایحه شهرداری درخصوص خرید یک دستگاه کامیونت 6 تن سروش دیزل                              6-لایحه شهرداری درخصوص مناقصه قرارداد فی ما بین شهرداری و شرکت خدماتی مهندسی تمام کار رهنما نوین فرد

خلاصه مذاکرات

1-نامه خانم مرعشی مربی تیم فوتبال بن سای بانوان درخصوص درخواست مساعدت مالی برای خرید یک عدد توپ فوتسال به باشگاه فرهنگی ورزشی بن سای(بانوان)قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه شود.

2-نامه خادمان افتخاری و جمعی از شیفتگان حضرت فاطمه معصومه(س)درخصوص درخواست نامگذاری خیابان یا بلواری به نام حضرت فاطمه معصومه(س)در سطح شهر قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3- نامه رئیس شورای اسلامی شهرستان در خصوص  استناد به ماده 16 و 17 بودجه شهرداری  و اینکه نسبت به واریز مبلغ 2% شورای اسلامی شهرستان، اقدام لازم معمول گردد قرائت و جهت بررسی و اقدام به مشاورین مالی ارجاع گردید.


مصوبات جلسه:بند 1-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/8744 مورخ 19/7/1401 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی جهت تامین هزینه های دانشجویی و شهریه خانم علیه سادات تقوی و اینکه  شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری 150302 بودجه سال جاری مبلغ25/000/000 ریال به ایشان مساعدت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند2-ماده واحده

نامه شماره 1401/208747 مورخ 1401/07/19 درخصوص درخواست مساعدت مالی به منظور تامین بخشی از هزینه های زندگی آقای جواد آهنگر و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری 150302 بودجه سال جاری مبلغ 20/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند3-ماده واحده

نامه شماره 8748/20/1401 مورخ 1401/07/19 شهرداری محترم درخصوص استناد به بند الف ماده 4آیین نامه مالی شهرداری ها و اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه کامیونت هیوندای 6 تن سروش دیزل صفر کیلومتر مدل 1401 با کاربری حمل زباله با برآورد هزینه تقریبی 18/900/000/000 ریال از ردیف هزینه ای شماره 2030201 مربوط به خرید ماشین آلات بازیافت زباله و تجهیزات از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه (به دلیل محدودیت های بازار خودرو وتولیدکنندگان) از شرکت بهارآفاق شهر، مجری پروژه های خدمات شهری اقدام نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند4-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/8745 مورخ 1401/07/19 شهرداری محترم درخصوص استناد به بند الف ماده 4 آیین نامه مالی شهرداری ها و اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت   به خرید یک دستگاه کامیونت هیوندای 8 تن سروش دیزل صفر کیلومتر مدل 1401 با کاربری حمل زباله با برآورد هزینه ی تقریبی19/900/000/000 ریال از ردیف هزینه ای شماره 2030201 مربوط به خرید ماشین آلات بازیافت زباله و تجهیزات از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه(به دلیل محدودیت های بازار خودرو و تولیدکنندگان) از شرکت بهار آفاق شهر، مجری پروژه های خدمات شهری اقدام نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری موافقت شد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند5-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/8746 مورخ 1401/07/19شهرداری محترم درخصوص درخواست موسسه جغرافیایی و انتشاراتی ارشاد مبنی بر پرداخت مطالبات مربوط به تهیه و چاپ نقشه گردشگری بابلسر طی بررسی به عمل آمده به دستور شهردار وقت در سال 1397 و تایید واحد نظارت، مطالبات شرکت مسجل گردیده ولی منتج به ثبت در دفاتر حسابداری نگردیده است و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری 170102(دیون بلامحل)بودجه سال جاری به شرکت مذکور مبلغ 170/000/000 ریال پرداخت نماید قرائت وموافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند6-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/8327 مورخ 1401/07/10شهرداری محترم به دلیل عدم رعایت و اجرای مفاد قرارداد فی ما بین شهرداری و شرکت خدماتی مهندسی تمام کار رهنما نوین فرد، با موضوع انجام عملیات تنظیف و رفت و روب و رفع سد معبر کوچه ها، خیابان ها و میادین و معابر سطح شهر به مساحت تقریبی 3/300/000 مترمربع و حفظ و نگهداری فضای سبز به مساحت 300/000 متر مربع به صورت حجمی، این اداره ناگزیر اقدام به ضبط ضمانت نامه شرکت و فسخ قرارداد نموده است و اینکه در نظر داردتا نسبت به برگزاری فرآیند تشریفات مناقصه با موضوع فوق الذکر از محل ردیف هزینه ایی شماره 120207 بودجه سال جاری با شرایط مشخص به مدت 12 ماه اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند7-ماده واحده

نامه شماره1401/20/6553 مورخ 1401/05/31 شهرداری محترم درخصوص تغییرات بودجه سال 1401 ضمن رعایت سقف بودجه بمبلغ سه هزار میلیارد ریال مبلغ 300/104 میلیارد ریال در بودجه جاری و مبلغ 425 میلیارد ریال در بودجه عمرانی جابجایی صورت گرفته است لذا پس از بررسی های لازم، مشروط بر اینکه در اولین اصلاحیه و متمم بودجه این تغییرات(جابجایی) در بودجه لحاظ گردد مورد موافقت قرار گرفت.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *