صورت جلسه(پنجاه)99/10/8

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 99/9/30 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای منصور رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

 

دستور کار جلسه:

 

بررسی نامه های وارده

 

خلاصه مذاکرات

1- نامه شماره 99/20/14490 مورخ 99/927 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به کمیته مالی و پشتیبانی ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم شمال کشور از محل ماده 15 لایحه بودجه سال 99 بمبلغ 50/000/000 ریال قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

2- نامه شماره 99/20/14495مورخ 99/9/27 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/20662 مورخ 99/9/25 فی ما بین شهرداری و آقای ناصر پاشایی گتابی مالک پلاک ثبتی 29331الی 1/29334اقع در بلوار شهید علیزاده-پارکینگ پنجم مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3- نامه شماره 99/20/13545مورخ 99/9/5شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه آبان 1399 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

این ماده واحده با هفت رأی مصوبات جلسه:

 بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/14215مورخ 99/9/22شهرداری محترم درخصوص اینکه در نظر است از محل ردیف هزینه ای 120207 لایحه بودجه سال 99(واگذاری خدمات شهری) به کلیه پرسنل شرکتی بمبلغ5/000/000 ریال به هر نفر و از محل ردیف هزینه ای 160301 (کمک های رفاهی بازنشستگان) به کلیه پرسنل بازنشسته این اداره مبلغ 5/000/000 ریال به هر نفر و همچنین -از محل ردیف 160201(کمک های رفاهی کارمندان) به کلیه پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی این مجموعه مبلغ 10/000/000 ریال به هر نفر پرداخت گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/914491 مورخ 99/9/27 شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 26593 مورخ 99/9/24 مبنی بر اشتباه واریزی آقای محمد رشیدی از محل درآمدهای عمومی بمبلغ50/000/000 ریال به مشارالیه مسترد گردد قرائت و موافقت گردید.

موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *