صورتجلسه شماره بیست و نه 1401/05/11

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/05/11 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر بابلسر

مصوبات جلسه:

نامه شماره 116/ش/م/6 مورخ 1401/05/05شورای محترم اسلامی استان مازندران درخصوص انتخابات هیئت رئیسه شوراهای اسلامی و همچنین نامه کتبی شماره 872 مورخ 1401/05/06شورا که به اعضای محترم تحویل گردید امروز سه شنبه مورخ 1401/05/11 راس ساعت 14 جلسه شورا برگزار و انتخاب هیئت رئیسه انجام و رئیس، نائب رئیس، منشی اول، منشی دوم به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

1-آقای مهدی باقرزاده به سمت ریاست شورا با 4 رای انتخاب شدند.

2-آقای رشید احمدپور به سمت نائب رئیس با 7 رای انتخاب شدند.

3-آقای اکبر(دومان) نوعی به سمت منشی اول با 7 رای انتخاب شدند.

4-آقای هوشیار خسروی به سمت منشی دوم با 7 رای انتخاب شدند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *