کمیسیون زیباسازی، المان های شهری و فضای سبز

نشست صمیمی امیر هوشنگ عباسی معاونت برنامه ریزی شرکت برق استان مازندران با مهدی باقر زاده رئیس شورای اسلامی شورای بابلسر دردفتر شورا

حضور امیر هوشنگ عباسی معاون برنامه‌ریزی شرکت برق استان مازندران در شورای اسلامی شهر بابلسر و جلسه با مهدی باقرزاده ریاست شورا – شهرداری بابلسر

ادامه مطلب »

صورتجلسه سی و هشتم1400/11/10

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

ادامه مطلب »

صورتجلسه سی وهفتم 1400/11/3

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/11/3 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

ادامه مطلب »

تماس با ریاست

محجوب پروین

ریاست

یادداشت ها