تصاویر/ویدیوها

نشست صمیمی امیر هوشنگ عباسی معاونت برنامه ریزی شرکت برق استان مازندران با مهدی باقر زاده رئیس شورای اسلامی شورای بابلسر دردفتر شورا

حضور امیر هوشنگ عباسی معاون برنامه‌ریزی شرکت برق استان مازندران در شورای اسلامی شهر بابلسر و جلسه با مهدی باقرزاده ریاست شورا – شهرداری بابلسر

ادامه مطلب »

تماس با ریاست

محجوب پروین

ریاست

یادداشت ها